Vit når du IKKE er næringsdrivende

Ansatte blir først sagt opp, og hyres inn igjen som selvstendig næringsdrivende. Oppdragsgiver sparer en rekke utgifter, men har de lov til å behandle tidligere ansatte på denne måten?

naringsdrivende

Svaret er tja.

For Skatteetatens juridiske avdeling er det ikke tvil om at oppdragsgiver bryter loven når du presses til å opprette foretak og blir hentet inn som «konsulent» i stort sett samme jobb som før. Hvis du jobber sammen med de andre ansatte som om du var en av dem, på heltid eller deltid, eller som tilkallingshjelp, skal du ikke fakturere, men ha utbetalt vanlig lønn med skattetrekk.

Hvis ikke gjør arbeidsgiveren seg skyldig i å unndra arbeidsgiveravgift (14,1% de fleste steder i landet), og snyter deg dessuten for trygderettigheter som er bedre enn det næringsdrivende får.

Hvis du derimot selv har det fulle kontraktansvaret for oppdraget, kan outsource arbeidet til andre hvis du vil, og kan bli stilt til ansvar for dårlige resultater, har oppdragsgiver lov til å la deg fakturere som næringsdrivende med eget foretak. Forutsetningen er at du selv dekker utgiftene i forbindelse med arbeidet. Du jobber altså for egen regning og risiko.

Selv når staten har vansker med å skille mellom lovlig og ulovlig kontraktørvirksomhet, slik vi så eksempel på i forumet i dag, er det ikke rart at det syndes en del i det private næringsliv.

snekker
Ulovlig kontraktørvirksomhet var spesielt utbredt i byggebransjen på 1980-tallet. Det var vanlig at hver eneste snekker hadde eget firma selv om han i praksis jobbet som om han var ansatt.

Dette er ikke næringsvirksomhet:

 • Arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke leie inn medhjelper for egen regning til å gjøre jobben.
 • Arbeidstaker har plikt til å underordne seg oppdragsgiverens administrative og faglige kontroll av arbeidet.
 • Arbeidstaker får betalt for å stille sin arbeidskraft til rådighet, men oppdragsgiver betaler det meste av kostnadene.
 • Oppdragsgiver stiller til rådighet arbeidsrom, redskap, materialer eller andre hjelpemidler.
 • Arbeids- eller oppdragsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.
 • Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag er ikke næringsvirksomhet. For eksempel vil et oppdrag med å dele ut reklame i postkasser for en forretning ikke anses som næringsvirksomhet.

Dette er næringsvirksomhet:

 • Arbeidstaker benytter eget kontor og har mer enn én oppdragsgiver*
 • Er ansvarlig for arbeidsresultatet
 • Holder egne driftsmidler
 • Mottar honorar for oppdraget og ikke timebetaling
 • Kan benytte medhjelpere for egen regning
 • Styrer egen ferie og fritid

*) Det er et kriterium for næringsdrift at man jobber for flere oppdragsgivere. Dette betyr ikke at det er noe i veien for å ha flere arbeidsgivere som vanlig lønnstaker.

Hvis du er i tvil om du heller skulle hatt utbetalt lønn som ikke-ansatt arbeidstaker i stedet for å fakturere fra foretaket ditt kan du henvende deg til skatteetatens regionskontor der du bor. I mange tilfeller er det gunstigere å få utbetalt lønn enn næringshonorar. Ikke-ansatte arbeidstakere må ta høyere timepris enn fast ansatte siden de må dekke pensjon, forsikringer og feriepenger selv.

Næringsdrivende må ha enda høyere timehonorar fordi det er enda flere sosiale goder som må kompenseres for. Dette gjelder blant annet lønnsgaranti, dagpenger og sykepenger med full utbetaling.

Kilder: Skatteetatens juridiske avdeling, Bedin.no, Skattedirektoratet.
Foto: Istockphoto, DollarphotoClub

55 kommentarer

 • qwerty sier:

  Hei!

  Er det noe krav til selvstendige næringsdrivende å ha mer enn en kunde?

  Mitt arbeid oppfyller alle kravene til frilansvirksomhet, men foreløpig har jeg kun fakturert en kunde (en stor kunde). Har det noe å si for min virksomhet?

 • Hansson sier:

  Du starter ofte med bare en kunde, og det er greit. Men hvis du har kun én kunde over tid kan du ikke være næringsdrivende, da du anses som ikke-ansatt lønnstaker. Det er en skjønnsmessig vurdering av ditt forhold til oppdragsgiver. Kan du f.eks. på det nåværende tidspunkt sette ut jobben til en underleverandør og fakturere kunden for jobben med evt. avanse på prisen? Hvis ikke du kan dette er det sannsynlig at du skulle mottatt lønn.

 • qwerty sier:

  Skjønner. Og ja, jeg kan uten problemer sette ut jobben til en underleverandør og fakturere. Oppdragsgiver legger seg ikke opp i hvordan jobben blir utført. Og denne oppdragsgiveren gir meg så mye arbeid at jeg faktisk kan leve av det. Spørsmålet er egentlig bare om myndighetene godtar meg som frilanser om jeg bare har en kunde jeg fakturer?

 • Hansson sier:

  Så lenge du har argumenter mot at dette er lønnsarbeid, går det sikkert helt fint. Faren er imidlertid at du mister kunden på et senere tidspunkt, blir syk, eller lignende, og står på bar bakke. Ingen arbeidsledighetstrygd for næringsdrivende. Og svært få av kundeforhold er evigvarende selv om det ser rosenrødt ut i starten. Lykke til!

 • Marianne sier:

  Jeg innser at dette er en noe gammel artikkel, men jeg har et spørsmål.

  Hvis jeg tar sporadiske oppdrag som går ut på å lage nettsider til folk, er det en næringsvirksomhet?
  Det blir svært få oppdrag, og prisen blir nok heller ikke høy.

  Hvor går grensene for at det blir næringsvirksomhet her?

 • Hansson sier:

  Det spørs litt på hvilken prisklasse du ligger på, men dette kan sannsynligvis regnes for å være en hobby hvis du har fast jobb ved siden av. Hvis det ikke går som hobby kan du uansett rapportere inntekten inn i vanlig selvangivelse, du trenger altså ikke å ha et firma for å gjøre det. Les om hobby på Bedin og Aftenposten.no.

 • Hei

  Vi er 2 ansatte( 1,5 stilling) i firma Gullstolen AS som har hver våre kunder innenfor henholdvis ingeniørtjenester(0,5 stilling) og håndtverktjenester( 1 stilling).

  I tillegg til 1/2 stilling som ingeniør har vedkommende en 1/2 stilling i det offentlige. Gullstolen inngått kontrakter med 2 kunder for den 1/2 ingeniørstillingen hvorav den ene kunde pt tiden er vesentlig større enn den andre. Dette vi imidlertid endres over tid da den oppdragsmengden for den største kunden vil bli halvert, mens den andre kunden vil øke.

  Vil ingeniøren bli betrakten som selvstendig næringsdrivende?

 • Hei Ove. Når dere er ansatt i et AS er det ingen krav til hva dere gjør og hvem dere jobber for. Dere er ikke selvstendig næringsdrivende, og da er det ingen restriksjoner. Restriksjonene inntreffer kun når man er innehaver og eneste som arbeider i et enkeltpersonforetak, og spørsmålet er om man i stedet skulle vært ansatt som lønnstaker hos firmaet man jobber for. I deres tilfelle står AS-et fritt til å inngå kontrakter med hvem det vil, og AS-et står fritt til å bruke selskapets ansatte til de arbeidsoppgavene det ønsker, være seg for én eller flere kunder.

 • vikaren sier:

  Hei,

  Jeg har vært vikar i 2 år for et firma.
  Ønsker å starte eget firma, har god egenkapital.

  Hvor mye bør jeg ha timelønn mot firma hvis jeg etablerer eget AS?
  F.eks. kr.250 per time nå i dag som vikar, kr.500 + mva på faktura?

  Er det noen forsikringer jeg bør ha?

 • Bortimot dobbel timelønn kan være på sin plass, ja. Det avhenger litt av hvilke utgifter firmaet har, bransje, osv. Generelt så skal du grafse til deg så mye markedet overhodet er villig til å betale. Så får du 700 i timen så tar du det, selv om du tjente 43,50 i timen som jordbærplukker i fjor sommer 🙂

  Alle selvstendige næringsdrivende bør ha sykepengeforsikring og yrkesskadeforsikring. Sykepengeforsikring slipper du hvis du starter AS i stedet for ENK.

 • Timelønn er en helt fleksibel størrelse. Noen har timelønner på mange tusen kroner, andre fakturerer kr 150,-. Du bør vanligvis ligge godt over 500 kroner per time hvis du skal henge med på lønnskarusellen i Norge. Men det avhenger blant annet av bransje. Les om timepriser på http://www.timepriskalkulatoren.no/prisskolen, og bruk kalkulatoren der. Av forsikringer trenger du egentlig bare ekstra sykepengeforsikring fra NAV. Yrkesskadeforsikring hvis du står i fare for å bli skadet i jobbsituasjonen. Ellers kan du spare til privat pensjon i bank eller hos forsikringsselskap.

 • Jan Chr. Warloe sier:

  Hei
  Har noen spørsmål:
  Hvis en arbeidsgiver ikke betalte arbeidsargiveravgift (som tidligere dekket yrkesskadedelen i Folketrygden), hvilke rettigheter hadde en arbeidstaker etter skade da? Hva med situasjonen i dag hvis 1: Arbeidsgiver ikke betaler yrkesskadeforsikring? 2: Arbeidsgiver betinger ordinær jobb til ansatte med at de må registrere seg som selvstendige, og arbeider (som utenlandske) ikke skjønner hva de pålegges. Hva om de skades uten forsikring da? 3: Arbeidsgiver diktererer svart oppgjør for utført arbeid (som ved trafikking), hvilke muligheter/rettigheter har yrkesskadd person da? Hvilket samarbeide er det mellom Statteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, fagforeningene og politiet og eventuelt helsevesnet om slike forhold under 2 og 3?

 • Jan Chr. Warloe sier:

  Hei igjen

  Glemte å ta med arbeidsgiverorganisasjonene i siste spørsmål.

 • Hei Jan Chr, dette er interessante problemstillinger. At oppdragsgiver driver og svindler staten for arbeidsgiveravgift burde ikke gå ut over arbeidstakerne/oppdragstakerne. Men dette må du spørre NAV om.

 • Kenneth sier:

  Hei.

  Jeg er selvstendig næringsdrivende og fakturerer en og samme kunde og har gjort det i flere år.. Ble selvstendig pga at jeg ville ha mulighet til og ta andre oppdrag fra andre kunder innen undervisning men nåværende kunde har gitt meg nok arbeid i flere år så det har ikke vært nødvendig.. Ved siden av foretaket mitt er jeg ansatt med 100% stilling i kommunal sektor.. Er det jeg gjør ulovlig og hvorfor? Evt hvilke straffe reaksjoner vil jeg risikere hvis jeg får et boktilsyn?

  Mvh Kenneth

 • Det er egentlig oppdragsgiveren som risikerer noe her, siden det er de som svindler med arbeidsgiveravgift. Er ikke sikker på om staten i praksis gjør noe med det hvis de finner ut av det. Uansett er det i din egen interesse å ikke bli tvunget til å være næringsdrivende når du egentlig skulle være ansatt, fordi du som ansatt får bedre sosiale vilkår og trolig sitter igjen med mer penger etter skatt (og mindre regnskapsføring…). Nå er du ansatt ved siden av, så for deg har ikke dette mye å si.

 • Kenneth sier:

  Tusen takk for svar..
  Kan videre fortelle at når jeg ble værende hos dem med min næring grunnet stor oppdragsmengde måtte jeg signere et skriv der det stod at jeg opprettholdt alle krav hva gjaldt et enkelt personforetak (les: at jeg hadde flere kunder blant annet) noe de vet at ikke var mulig grunnet stor arbeidsmengde på hovedjobb og min del næring hos dem..

 • Riktig, da er de bevisst svindelen og er uetiske nok til å gjøre deg medansvarlig for å være med på den. Dette er et firma som med overlegg springer fra det lovpålagte ansvaret for å gi bidrag til fellesskapet, som igjen direkte går ut over deg og alle andre ansatte i landet, fordi bl.a. NAV får mindre å rutte med. Arbeidsgiveravgiften er viktig for å finansiere blant annet dagpenger ved arbeidsledighet, permittering, osv. Når det er sagt så har du delansvar her ved at du går med på å signere på at du har flere kunder og går med på å jobbe som ulovlig kontraktør. Som ansatt i det offentlige burde du snarest sørge for at du er på riktig side av lovverket.

 • Kenneth sier:

  Så med det dokumentet jeg signerte har jeg signert meg medskyldig på feil side av lovverket pga av at arbeidsgiver tross de ser at jeg er faktisk er en ansatt vil holde meg som næring i stedet?

  Vil jeg og min næring risikere og bli skadelidende i et boktillsyn så lenge det dokumentet er signert (EVT hvis ikke noe dokument hadde funnet sted)?

  Kan også formidle at det ikke betales ut feriepenger til faste ansatte på kontrakt som er ansatt i firmaet.

 • Feriepenger har ikke næringsdrivende kontraktører rett på, det er enda en faktor som gjør det billigere for firmaet å ha kontraktører i stedet for vanlige ansatte. Når du signerer en kontrakt er den bindende, også i retten. Spesielt mellom to firmaer er kontrakten bindende, da firmaer står rett til å bestemme innhold i kontrakter på egen hånd, det er ingen forbrukerlov som beskytter firmaet ditt mot dårlige kontrakter. Din oppdragsgiver kan si at «vi aner ikke at han ikke hadde flere kunder, han har jo signert på at han oppfyller lovkravene». Som tidligere sagt er det klin umulig å si om du risikerer noe hvis firmaet ditt eller deres får ettersyn. Men det signerte dokumentet viser jo at du er med på dette med åpne øyne, for du signerer jo ikke på noe som er reellt. Uansett er det ditt ansvar som næringsdrivende å kjenne til lovverket, signert kontrakt eller ikke. Du bør ta saken opp med de og kreve å få vanlig lønn slik du har krav på.

 • Kenneth sier:

  Hei igjen..
  Mente ikke feriepenger for næringsdrivende slik som meg men de som er ANSATTE i dette firma der det blir betalt arbeidstageravgift på IKKE får feripenger.. MAO er ikke denne «svindel» ikke det eneste firmaet driver med..

  Takk for gode svar, jeg forstår litt mer nå og at jeg har skrevet under på dette dokumenter er nok bare fordi jeg trengte jobben..

 • Skjønner. Det viser at dette er et skikkelig lurefirma som burde blitt stoppet. At vanlige ansatte aksepterer å gå uten feriepenger i 2014 er jo helt utrolig. Et anonymt tips til skatteetaten hadde trolig vært nok til å få gjort noe med det. Tipper regnskapet deres vil avdekke mye rart, så det du melder om er nok bare toppen av isfjellet.

 • Kenneth sier:

  Takk for god tilbakemelding, videre kan en nevne at dette firmaet er meget stort innen forbi sitt felt og hadde en omsetning på nesten 300.000.000kr i fjor så det er ikke snakk om en liten bedrift.

  Skal ta alt jeg har lest og lært til etterretning og se hva det blir til fremover..

 • Sissel sier:

  Hei! Jeg er litt forvirra vedr. næringsvirksomhet og ikke-næringsvirksomhet. Under ikke-næringsvirksomhet så står det at arbeidstaker stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og under næringsvirksomhet så nevnes det flere oppdragsgivere.

  Hva om man stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for flere? Eks. 50 % hos en, 20 % hos en annen og 10 % hos henholdsvis en tredje, fjerde og femte, som tilsammen blir 100%. Er man næringsdrivende eller ikke?

 • Dette må du se i sammenheng med de andre kriteriene i artikkelen: Kan du fritt hyre inn en annen konsulent som kan gjøre jobben for deg på vegne av firmaet ditt? (Firmaer bestemmer fritt hvilken ressurs de vil sette inn på oppdragene sine.) Betaler oppdragsgiver det meste av kostnadene, stiller lokaler, verktøy osv. til rådighet? Tar oppdragsgiveren ansvaret for det ferdige resultatet overfor en evt. tredjepart? Hvis det er din kompetanse som konsulent oppdragsgiveren ønsker, så skal du ha utbetalt lønn som (deltids-)ansatt, selv om du også har andre oppdragsgivere. Hvis det er firmaet ditt sine personuavhengige tjenester de ønsker, så fungerer firmaet som et firma, og kan derfor fakturere.

 • Sissel sier:

  Tusen takk for kjapp tilbakemelding 🙂

  Svarene blir:
  Nei til at jeg står fritt til å hyre inn andre på mine vegne.
  Ja til at oppdragsgiver betaler mesteparten av kostnadene. Men lokalet vil variere (Tenker på muligens å ha delvis hjemmekontor).
  Ja til at oppdragsgiver tar ansvar for tredjepart.
  Så hvis jeg forstår dette riktig så kan jeg opprette et konsulentfirma for å selge min personlige arbeidskraft, men skal sees på som en ansatt for hver oppdragsgiver?

 • Nei, alle svarene dine bryter med reglene for å drive firma. Du skal ifølge svarene dine, og etter reglene, ha utbetalt lønn i stedet for fakturert honorar. Når det er sagt så syndes det nok mye mot dette, det er mange som driver konsulentvirksomhet med firma og bryter reglene. Hvorfor drive firma selv når du kan få lønn? Det er jo mer interessant på alle måter å få lønn. Ingen skatt å betale på egen hånd, lavere skatt, minstefradrag, god sykepengeordning, ingen MVA å huske på å betale inn og rapportere, ingen næringsoppgave, ingen risiko for å ikke få penger (du har lønnsgaranti som ansatt, men ikke som næringsdrivende), osv. osv. At du driver firma gagner sannsynligvis bare oppdragsgiveren din, som sparer 14,1% arbeidsgiveravgift og andre kostnader med å betale ut lønn til deg.

 • Sissel sier:

  Ja, absolutt enig i det, men siden det sto: dersom det er flere oppdragsgivere ble jeg veldig usikker på om det går an å bli betraktet som ansatt. Takk for tilbakemeldingen 🙂

 • Takk for kommentarer, har lagt til en liten fotnote i teksten som gjør det tydeligere at det ikke er noe i veien for også å ha flere arbeidsgivere som ansatt/lønnsmottaker.

 • Kristine sier:

  Hei

  Jeg har blitt tilbudt en konsulentavtale der det står at jeg ikke kan påta med oppdrag fra konkurrerende virksomhet, og har en karantenetid på 6 mnd hvis jeg sier opp jobben. Betyr ikke dette at jeg ikke kan ha flere oppdrag fra andre firmaer,og burde ikke jeg da heller vært ansatt? Er det noen forskjell på om oppdragene fra flere firmaer er relativt like?
  Videre står det at konsulentene som er ansatt for å utføre konsulentoppdraget ikke kan benytte en annen konsulent som er ansatt i konsulentens firma, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke. Strider ikke dette også imot en konsulentavtale?

 • Det er avtalefrihet mellom to firmaer, men karantenetid for en konsulent er det samme som å bli arbeidsledig. Du må derfor ikke godta denne kontrakten. Du er jo nødt til å ta oppdrag for andre virksomheter (sannsynligvis innenfor samme fagfelt). Dette er en dårlig kontrakt for deg, og hvis jobben er bortimot fulltid burde du nok heller vært ansatt hos de, ja.

 • sven Kristiansen sier:

  Kan man starte eget as for så å leie ut seg selv, som eneste ansatt. Og må firmaet da ha flere oppdragsgivere

 • Det er ikke de samme begrensningene for AS som for enkeltpersonforetak. Dette fordi du som ansatt i eget AS betaler den arbeidsgiveravgifta som oppdragsgiveren unngår å betale ved å hyre deg inn som kontraktør. Dermed blir det like mye i statskassen, ergo ikke noe problem for staten. ENK betaler ikke noe arbeidsgiveravgift, og derfor blir det mindre penger til staten. Det er problematisk. Dessuten er en som jobber i eget ENK mindre privilegert når det gjelder sosiale goder, og har derfor en egeninteresse i å ikke bli presset til å være kontraktør når de egentlig skulle vært ansatt. AS trenger ikke mer enn én kunde.

 • håkon sier:

  Litt på siden, kanskje, men kan man som frilanser fakturere som selvstendig næringsdrivende uten å ha registrert enkeltpersonforetak (eller annen type foretak, for den saks skyld)?

 • Ja, privatpersoner kan sende fakturaer. Men vil kunden betale til noen som ikke har organisasjonsnummer? Det er ikke sikkert at de godtar. Skattereglene er de samme med eller uten organisasjonsnummer.

 • håkon sier:

  Takk for prompte svar; spot on. Hvilket grunnlag kan en kunde ha for ikke å ville betale til noen som ikke har organisasjonsnummer; hvilken ulempe kan det eventuelt ha for kunden?

 • Uten organisasjonsnummer er man intet firma, men en privatperson. En del firmaer vil nok ikke gjøre bisniss med privatpersoner via faktura, men mener at de heller skal betale ut lønn og arbeidsgiveravgift for at det skal bli korrekt. Det er ingen grunn til å ikke ha et firma hvis man fakturerer, papirarbeidet er det samme hvis man omsetter for under 50 000 kroner (slipper næringsoppgave), og organisasjonsnummeret er gratis å få.

 • Hanne Rustad sier:

  Hei
  Jeg har et enkeltmannsforetak med bare utenlandske kunder. Opptil nå har jeg hatt flere, men nå har jeg mulighet for ett stort oppdrag. I teorien levner dette lite rom for andre oppdrag. Dette er et vikariat for ett år og jeg vil lede en avdeling, slik at jobben kan ikke settes bort til andre. jeg vil jobbe delvis hjemme og delvis hos kunde. Jef fakturer månedlige honorarer og kostnader. Er dette problematisk? pfh takk for råd!

 • Ja dette er problematisk. Dette er en typisk jobb der du skulle vært ansatt. Det er absolutt ingen andre årsaker til at de vil hyre deg inn som kontraktør enn at de vil spare penger på det. Dvs. at hvis du blir sykemeldt så slipper de å betale et øre, de slipper arbeidsgiveravgift, feriepenger, OTP og andre plikter som er forbundet med å ha ansatte. Det er klart at avdelingsledere må være ansatte, selv om det bare er i et engasjement på ett år.

 • kjell henrisken sier:

  hei hvordan er det føre enk over til nuf eller as ,er det vanskeligt ??

 • Atle Hansson sier:

  Det spørs hva formålet er. Hvis ENK-et har store verdier som må skattlegges hvis du legger ned firmaet, må du gjøre en skattefri omdanning til AS ved hjelp av en regnskapsfører. Hvis du ikke har verdier i ENK-et kan du legge det ned og bare begynne å fakturere fra et AS i stedet for. NUF anbefales ikke.

 • Erik sier:

  Hei, jeg har alltid hatt fast arbeid i tillegg til enkeltmannforetak. Jeg har tatt fakturerte oppdrag fra arbeidsgiver i tillegg til å være ansatt. Noen har ment at dette ikke er lovlig. De fakturerte arbeidsoppgavene krysser ikke arbeidsoppgavene jeg har som ansatt. Og oppfyller ellers de overstående krav til næringsvirksomhet.

 • Nina sier:

  Jeg lurer på følgende;
  Hvis jeg som sykepleier melder meg som selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak, leier meg ut til en bedrift som konsulent og jobber i 100% stilling.
  Da vil jo egentlig min jobb som konsulent falle inn under det du betegner som at jeg skal være ansatt og en synd fra min oppdragsgiver.

  Jeg arbeider for en privat aktør og er pr i dag vikar men de vil at jeg skal enten være ansatt i vikarbyrå eller leie meg ut til dem som konsulent, og at jeg da må danne ett enkeltmannsforetak.
  Jeg er litt skeptisk til dette da jeg ikke er noen økonom, men jeg vil heller ikke risikere å miste engasjementet fordi jeg ikke ønsker gå inn på noen av de avtalene de lufter for meg.
  Jeg kan jo i teorien knytte til meg flere oppdragsgivere da en 100% stilling vil utgjøre 10 døgn i mnd, men jeg kan ikke sette andre til å gjøre min jobb, jeg bruker deres lokaler, stillingsinstruks.

 • Frode hausken sier:

  Hei

  Hei
  Jeg driver drosjetransport har 4 stk løyver. (ENK)

  Snakket med revisor om a å danne et AS men etter å hørt med fylkeskommune
  Var vist dette vanskeligt da løypene er personlige .?

  Men snakket med noen andre eiere å noen hadde klart å dann AS og andre NUF

  Kan man gjøre dette å hvordan går man da frem?

  Mvh
  Frode

 • Atle Hansson sier:

  Erik: Hvis du allerede er ansatt hos samme arbeidsgiver du tar fakturerbare oppdrag fra, så vil dette trolig komme i konflikt med overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Her kan da arbeidsgiver bruke deg ulovlig mye uten at dette blir rapportert inn som en mulig overtredelse, og dette kan sannsynligvis være ulovlig. Det virker på meg åpenlyst at du skulle hatt utbetalt lønn og ikke honorar for slike ekstraoppdrag.

 • Atle Hansson sier:

  Nina: Det er helt åpenlyst at dette private foretaket bryter loven. Du opptrer her som ansatt, under deres kommando og for deres risiko. Meld de inn til Skatteetaten og Arbeidstilsynet, og krev fast ansettelse. Du ville vunnet en sak i retten, og de bør derfor ikke gi deg «sparken» hvis du nekter å signere deres kontrakt. Hvis du frivillig går med på å jobbe for et vikarbyrå, som ansetter deg og så leier deg ut, så er alt på det rene.

 • Atle Hansson sier:

  Frode: Løyvene er personlige, men bør være mulige å ta med inn i et personlig AS der du er eneste eier og ansatt. Men dette er en sak du må ta opp direkte med fylkeskommunen. Det er ingen spesielle regler for å starte AS her, du starter et med f.eks. Starte-AS.no og kan deretter ansette deg selv som privatperson. Privatpersonen Frode tar med seg løyvene inn som ansatt i AS-et. Det store spørsmålet er om AS-et nå har lov til å fakturere på vegne av deg, for så å betale penger til deg i form av lønn.

 • Karina Pedersen sier:

  Hei
  Jeg er selvstendig, «ansatt» i et firma / klinikk med årlig kontrakt. Jeg har ansvar for hvor mye kunder jeg har og dermed økonomisk ansvarlig i forhold til hva jeg tjener. Men firmaet har all økonomisk kontroll, de tar 50% av mine inntekter og har mange regler og forhold jeg må følge. De justerer priser og eventuelle rabatter. Jeg jobber gratis på dugnader og stands. Hvis ikke blir jeg sett ned på og lite samarbeidsvillig. Jeg disponerer deres rom og utstyr, slik at mine utgifter bare er i arbeidstøy. Arbeidsgiver skriver i min kontrakt at jeg ikke får ha andre arbeidsgivere som kan komme som konkurrent til dem. Det vil si at jeg f.eks ikke kan jobbe hjemmefra. Jeg føler jeg ikke har noen rettigheter hverken som ansatt, (alle som jobber her er selvstendig bortsett fra resepsjonisten) eller selvstendig. Kan jeg gjøre noe? Driver de ulovlig?

 • Atle Hansson sier:

  Karina: Du jobber ulovlig. Eller enda mer presist, firmaet som hyrer deg på denne måten bryter lovverket som det synger etter. Vi mener du kunne saksøkt de og kreve fast ansettelse uten problemer, men dette må du forhøre deg med advokat og Arbeidstilsynet om først. Skatteetaten er nok også interessert i å høre om disse som driver og svindler med arbeidsgiveravgift. Her er det klart at du er blitt fratatt en hel del retter som vanlige fast ansatte har, uten at du har noen tilsvarende fordeler som kan veie opp.

 • ole sier:

  Hei
  Jeg er ansatt i 100 % stilling hos en arbeidsgiver.

  Jeg har også eget AS og har nå avtalt å kunne fakturere min arbeidsgiver to ganger årlig via mitt eget AS.

  Er dette OK?

 • Atle Hansson sier:

  Hei Ole, det er lovstridig å fakturere bare to ganger i året. Bokføringsforskriften § 5-2-2 krever at fakturaen skal utstedes seinest 30 dager etter levering av tjenesten. Siden du skal levere en tjeneste hver eneste måned er fristen 15 virkedager fra leveringsdatoen. Men nå skjønte jeg ikke helt om du skal bytte fra å være fast ansatt til å fakturere oppdragsgiveren, eller om du skal fortsette som ansatt og fakturere litt i tillegg. Hvis det er det første, er det sannsynligvis helt ulovlig og ugunstig for deg. Hvis det er det andre, er det lovlig så lenge du følger reglene om fakturering som nevnt over.

 • Marit sier:

  Hei,

  Hvordan er regler og lovverk i forhold til å opprette AS med kun meg som ansatt, for så å leie meg ut som sykepleier til private aktører/personer og/eller kommuner. Må jeg danne mitt eget bemanningsforetak? Kan man da lage sine egne timespriser og kriterier?

  På forhånd takk for svar!

 • Atle Hansson sier:

  Marit: Det er ikke noe i veien for å ha et AS med kun deg som ansatt, men som omtalt i artikkelen er det ikke egentlig lovlig å ha kun én kunde på heltid, for da skal man i prinsippet være ansatt. Men det håndheves ikke så strengt. Du kan selvfølgelig lage dine egne timespriser og kriterier. Men om du må opprette eget bemanningsforetak må du høre med Arbeidstilsynet om, det er vel de som styrer den ordningen.

 • M sier:

  Hei! Jeg er frilans ansatt (fakturerer ikke men får lønslipp) i er firma. I arbeidskontrakt min står det at jeg ikke kan jobbe samtidig for andre bedrifter i samme sektor. Er det lovlig?

 • Atle Hansson sier:

  Det er nok lovlig, men det må være særskilt behov for det og det skal evt. kompenseres økonomisk. Hvis du jobber fulltid for dette firmaet kan det argumenteres for at de ikke vil ha deg på jobb andre steder samtidig, men hvis du bare jobber deltid synes jeg en slik klausul er uetisk og du burde derfor avvist den. Litt lesestoff her: https://www.visma.no/blogg/konkurranseklausuler/

2 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *