Vil sende arkitekter og designere utenlands

Utenriksdepartementet vil bruke 1,2 millioner kroner på å vise fram yngre norske arkitekter og designere i utlandet.

Målet er å bygge opp et positivt bilde av Norge internasjonalt. En av måtene å gjøre det på er å presentere kremen av norsk design og arkitektur i utlandet. UD ønsker dessuten å gjøre norske trendsettere åpnere for kontakt og samarbeid med fagmiljøer i utlandet.

Strek Collective

Norske Strek Collective deltok på utstillinga 100% Norway under London Design Festival 2012. Har du lignende planer kan du søke om reisestøtte fra UD.  Foto: Jørgen Lie Furuholt / Norsk Designråd.

Reisetilskuddet fra UD hadde i 2012 en øvre ramme på kr 1,2 mill. kroner. Totalsummen for 2013 er ukjent, og fordeles på et ikke angitt antall søkere.

Søknadsfristene er 15. februar, 15. juni og 15. november. Hvert år.

Designere og arkitekter som har godkjent profesjonsutdanning kan søke. Studenter på masternivå kan også søke, men bare unntaksvis. Sannsynligvis gjelder dette hvis nivået er høyt, noe UD ikke nevner i klartekst.

Det er et mål at den samlede effekt av aktiv deltakelse på arkitektur- og designfeltets internasjonale arenaer, skal bidra til å bygge opp under bildet av Norge som en interessant og nyskapende kulturnasjon.

(UD i retningslinjene for støtteordningen)

Støtteordningen bidrar med penger til reise, transport, og eventuelt deltagelse i på utstillinger. Eller presentasjon av dine egne arbeider ved viktige utstillingsarenaer eller messer i utlandet.

Du kan også få støtte til reiser i forbindelse med foredragsvirksomhet ved viktige internasjonale konferanser eller seminarer i utlandet.

Unge utøvere skal prioriteres foran etablerte bedrifter, ifølge retningslinjene fra UD.

Søknaden sender du inn elektronisk. Skal du være med i første runde i 2013 må du altså gjøre det innen 15. februar.

Kilde: Stikk.no, Norsk Form

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *