Vil gi mer foreldrepenger til næringsdrivende

I statsbudsjettet for 2008 foreslår Regjeringen at selvstendig næringsdrivende får like mye foreldrepenger som vanlige ansatte.

Foreldrepenger er det nye navnet på det som før het fødselspenger og adopsjonspenger. Hvis det nye forslaget går gjennom får mødre og fedre som driver eget firma utbetalinger som tar utgangspunkt i hele næringsinntekten, og ikke bare 65 prosent som i dag.

Utregningen gjøres som før på grunnlag av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre årene.

De forbedrede vilkårene skal etter planen tre i kraft fra 1. juli 2008.

Tilleggsforsikring blir overflødig

Til nå har næringsdrivende tegnet frivillig forsikring for å få samme rettigheter som lønnstakere. Prisen tilsvarer 2,9% eller mer av næringsinntekten. Med den nye ordningen vil ekstraforsikringen bli overflødig.

Kravet er at du har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene. Årsinntekten må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G).

Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt dagpenger, sykepenger, avtjent verneplikt o. l. Inntekt over 6 G teller ikke.

Du må søke skriftlig ved hjelp av blanketten «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon» fra NAV, som du sender til det lokale trygdekontoret.

Stønadsperioden er 44 uker med full stønad eller 54 uker med 80 prosent stønad, og gjelder for barn opp til tre år.

Arkivillustrasjon: Atle Hansson

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *