Vil endre «skrikende urettferdig» lov

Personer som både har lønns- og næringsinntekt blir regnet som næringsdrivende ved utbetaling av sykepenger. Det vil stortingspolitiker Robert Eriksson (Frp) gjøre noe med.


Eriksson er enig med Frilansjournalistene i at Trygdeloven må endres, og ønsker å ta saken opp på Stortinget. (Foto: Frp.no)

At selvstendig næringsdrivende har dårligere kår enn vanlige lønnsmottakere når det gjelder trygd, sykepenger og pensjonsordninger er ingen hemmelighet. En av de omstridte forskjellene er sykepengeordningen i Trygdeloven.

Den går ut på at frilansere som både har næringsinntekt og lønnsinntekt kun får sykepenger på 65 prosent av inntektsgrunnlaget fra dag 17 etter at de blir syke. Vanlige arbeidstakere får som kjent sykepenger som tilsvarer 100 prosent av lønnen fra dag èn.

Stort gap

Et regnestykke fra Frilansjournalistene viser det store gapet mellom sykepengene til en frilanser og en arbeidstaker som begge har samme lønnsinntekt og driver et firma ved siden av. Forskjellen er kun at frilanseren jobber på oppdrag og av NAV regnes som en «ikke-ansatt lønnstaker», mens arbeidstakeren er fast ansatt. Her er Altinns definisjon på en frilanser.

  • En lønnstaker som ikke er fast ansatt har 250 000 kroner i lønnsinntekt og 20 000 kroner i næringsinntekt. Sykepengegrunnlaget er i dette tilfellet 65 prosent av hele inntekten, noe som gir en månedlig utbetaling på 14 625 kroner.
  • En vanlig arbeidstaker med fast kontrakt har 250 000 kroner i lønnsinntekt og 20 000 kroner i næringsinntekt. Her regnes det 65 prosent av næringsinntekten og 100 prosent av lønnsinntekten. Totalt gir dette 21 916 kroner per måned.

Differansen er på drøye 7 200 kroner, og det faktum at de som regnes som næringsdrivende må vente i 17 dager på utbetaling er ikke en gang tatt med i betraktningen.

Vil ta saken til Stortinget

Eriksson, som også er leder av arbeids- og sosialkomiteen, ønsker imidlertid å forandre paragrafen som gir frilansere dårligere vilkår. Han regner med å få støtte for forslaget i stortingsgruppa til Frp, slik at det senere kan fremmes fra Stortingets talerstol, skriver Frilansjournalistene.

– Ordningen er skrikende urettferdig, sa Cecilie Winger, leder i Norsk Oversetterforening, til Aftenposten i en artikkel (PDF) datert 3. november i fjor.

Frilansjournalistene har sammen med 24 kunstnerorganisasjoner jobbet for å endre loven i flere år, og styremedlem Sigurd Aarvig skriver på nj.no at politikerens lovnader er «et steg i riktig retning».

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *