Velg riktig reiseforsikring

Reiseforsikring er essensielt for trådløse frilansere som tar med laptopen til utlandet for å kombinere jobb og ferie. Her får du tips om hva du bør ha i tankene når du velger polise.

Apotekskilt i Marokko (foto: iStockphoto).

For noen uker siden skrev vi en sak om reisetips for soltørste frilansere. Om du lot deg lokke av de foreslåtte destinasjonene eller har planer om å booke billetter til et annet sted, bør du ikke slurve med forsikringen.

Privat eller bedrift?

Det første spørsmålet som dukker opp når en selvstendig næringsdrivende skal tegne reiseforsikring, er hvorvidt man regnes som privatperson eller bedrift.

Jørgen Hyldmo Jansen fra selskapet Tryg forsikrer om at det holder med privatforsikring.

– For frilansere som driver enkeltpersonsforetak vil gjenstander innkjøpt gjennom sikredes eget foretak omfattes på lik linje som privat bagasje ellers, både på tjeneste- og fritidsreise, sier han.

– Men når frilanseren har etablert sin virksomhet som aksjeselskap, må det tegnes bedriftsreiseforsikring for dekning av utstyr innkjøpt gjennom foretaket.

Hos IF og Gouda kan du også tegne vanlige privatforsikringer som dekker skade på utstyr som brukes i en profesjonell sammenheng.

Europeiske og Sparebank 1 krever imidlertid at du tegner en bedriftsforsikring for å ha alt dekket.

– De som skal kombinere jobb og ferie i utlandet bør tegne bedriftsforsikring. Da vil alt være dekket, inkludert arbeidsutstyr som et fotokamera eller en datamaskin, forteller salgs- og markedsdirektør i Europeiske, Ottar Sefland.

Kostbart for lange utenlandsopphold

Samtlige selskaper vi har snakket med tar utgangspunkt i helårsforsikringer som dekker opptil 45 sammenhengende reisedager. Disse forsikringene er forholdsvis billige og koster normalt rundt ett og et halvt tusen. Sparebank 1 kommer best ut med 1 200 kroner i året, mens vi i andre enden av skalaen finner IF sin standard-reiseforsikring som koster 1500 kroner for samme periode.


Innholdet i helårsforsikringene med opptil 45 sammenhengende reisedager per reise er svært likt hos alle selskapene. Prisene er noe mer varierende.

Du kan i teorien reise til utlandet i seks uker, komme hjem til Norge én dag, og så reise ut igjen for å være forsikret på nytt.

Skal du oppholde deg utenfor Norges grenser i mer enn 45 dager om gangen, må du regne med å grave dypere i lommeboka. En helårsforsikring med sammenhengende reiser på opptil fire måneder koster nemlig mellom 3 000 og 4 000 kroner.

Dette dekkes

Bedriftsforsikringer koster normalt noen hundrelapper mer, men dekker til gjengjeld større beløp ved skade eller tyveri. For eksempel kan du hos Europeiske få opptil 6 000 kroner til å kjøpe nødvendige ting dersom bagasjen blir forsinket i mer enn fire timer, mot 3 000 kroner som normalt gis ut.

– Det meste er oppjustert ettersom det er forskjell på om du reiser på privatreise eller i jobbsammenheng. Som bedriftsreisende har du gjerne ekstra behov for å ha bagasjen på plass og utstyret i orden, sier Europeiskes svaransvarlige.

Enkeltgjenstander dekkes med opptil 15 000 kroner av Goudas «SUPER-dekning» og Sparebank 1 sin næringsforsikring, mens Europeiske betaler maksimalt 30 000. Tryg, som er det eneste selskapet uten samlet maksgrense på tapte eller skadde verdigjenstander, dekker opptil 20 000 kroner per ting hvis du går for deres «Reise Ekstra»-tilbud.

Samtlige selskaper har ubegrenset støtte til medisinske utgifter og hjemkalling ved sykdom.

Hendige uhell ikke inkludert

Det er verdt å merke seg at forsikringsselskapene garderer seg mot uhell. Mister du mobiltelefonen i do eller ødelegger skjermen på laptopen er det du som må ta regningen.

– Reisegodsdekningen dekker ikke når gjenstander blir ødelagte, kun tyveri eller tap av innsjekket bagasje, meddeler Eva Hagby i Gouda.

– «Tabber» erstattes ikke av reiseforsikringen. Innboforsikring vil kunne inkludere dette ved bruk av Innbo Ekstra, men da bare i Norden for det private løsøre, forklarer Jørgen Hyldmo Jansen fra Tryg.

Heller ikke Europeiske eller Sparebank 1 dekker uhell du selv er skyld i.

Verdisaksforsikring

Hvis du ønsker å forsikre deg mot slike skader er det likevel mulig å tegne en tilleggsforsikring på spesielt viktige verdisaker. Dette kan du også gjøre for å beskytte enkeltgjenstander for et høyere beløp enn maksgrensen mange selskaper opererer med. Da regnes premien basert på en prosentandel av verdien på gjenstanden(e).

Det er verdt å legge merke til at forsikringsselskapene kun erstatter realverdien til en gjenstand hvis den blir stjålet eller ødelagt av en tredjepart hvis du ikke har verdisaksforsikring i tillegg.

– Forsikringen dekker ikke kjøp av ny vare, men kontanterstatning for verdien av tapt gjenstand i henhold til avskrivingsregler, hvis det ikke er mulig å reparere den for en rimeligere kostnad. Den sikrede velger selv hvordan kontanterstatningen benyttes, sier Jansen.

Hør med forsikringsselskapet angående forlengelse

Mye av tilbudet til de forskjellige selskapene er forholdsvis likt, men reglene er sprikende når det gjelder forlengelse av forsikringen mens du er på reis.

– Forlengelse i løpet av turen er helt greit og gjøres over telefon før forsikringen utløper. Dette kan gjøres inntil to ganger, sier Goudas representant.

De andre selskapene er ikke like fleksible. Tryg vil kun forlenge under «etter en konkret vurdering», mens Europeiske bare tillater det «i helt spesielle tilfeller».

Forsikring gjennom kredittkortet

Hvis du er innehaver av et kredittkort kan du få reiseforsikring helt gratis, forutsatt at du betaler minst halve reisen med det. Ifølge lane.no har 15 av 33 kortselskaper «innbakt» reiseforsikring. Sjekk derfor med kortselskapet om dette er inkludert og om forsikringsvilkårene eventuelt dekker det som er viktig for deg.

Utenlandske alternativer

Det finnes også utenlandske selskaper som tilbyr reiseforsikring for nordmenn i utlandet.  World Nomads‘ standardpakke koster 134 euro (ca. kr 1 050) for seks uker og har konkurransedyktige vilkår på linje med norske forsikringer. En fordel er at World Nomads er at du kan tegne ny forsikring eller forlenge den så mange ganger du ønsker mens du allerede er på reisefot. World Nomads forsikring gjelder kun for en tidsperiode du selv definerer, og ikke automatisk for et helt år. Den er praktisk og bortimot dobbelt så billig for lengre enkeltreiser, men blir i mange tilfeller dyrere enn en norsk forsikring hvis du skal ut på en rekke småturer gjennom året. Forsikringen gjelder ikke for reiser i Norge.

På den andre siden er dekkes hver enkelt gjenstand kun med ca. kr. 3 000. Du kan imidlertid kjøpe tilleggsforsikring på rundt hundrelappen per ting, noe som eventuelt vil gi erstatning på det dobbelte. Bagasjen må dessuten være forsinket i hele tolv timer før du kan få erstatning, mens norske tilbydere oftest kun krever at den kommer fire timer for sent.

Columbus Direct og TravelSafe er andre utenlandske selskaper som tilbyr rimelige, internasjonale forsikringer.

6 kommentarer

 • Sandra sier:

  Hvordan er det i forhold til at IF har et samarbeid med Europeiske da?

 • Nordin sier:

  Hei Sandra

  IF tilbyr et par standardforsikringer, mens du bør kontakte Europeiske hvis du har andre behov som f.eks. lengre reiser, tilleggsforsikringer etc. Det ble jeg fortalt av IF sin kundebehandler.

 • Sm sier:

  Hei, jeg rakk ikke lese alt, men kan man trekke reiseforskringen fra skatten?

 • @Sm: Det avhenger av om hele reisen er jobb-betinget, eller om det er et element av ferie med i opplegget. Forsikringer er fradragsberettiget, men i forhold til den delen av turen som skjer pga. jobb. Frivillig opphold i Kuala Lumpur for å jobbe på et varmt sted kvalifiserer ikke til noen fradrag, men hvis du er nødt til å reise der for å dekke en begivenhet eller jobbe på et prosjekt, stiller saken seg annerledes.

 • Morten sier:

  Absolutt ingen hjelp å få av world nomads ved tyveri. Styr langt unna.

 • Kan du fortelle mer om dette, Morten? Nekta de å betale ut erstatning? Personlig har jeg bare gode erfaringer med dette firmaet, men greit å høre mer om din opplevelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *