Valgets kval: Hvilke partier ivaretar gründernes interesser?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er bare en drøy uke unna. Vi har tatt en titt på de syv største partiene for å vurdere deres valgflesk til mikrobedriftene.


Mens politikerne i fast tradisjon lover alt fra A til Å, er mange velgere fortsatt usikre på hvilket parti de skal krysse av før de plasserer valgkortet i urnene. Gjelder det deg også? Her følger en aldri så liten liste over hva alle fra SV på venstresiden til FrP på den andre delen av skalaen lover selvstendig næringsdrivende i valgprogrammene sine. Karakterer fra 1 (helt bånn) til 10 (topp).

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV vil gi økonomisk “fødselshjelp” til bedrifter og folk med forretningsideer, i tillegg til å tilby nyetablerte assistanse med å føre regnskap. De ønsker også å satse på ungdommer med businessideer gjennom ordningen Ungt Entreprenørskap – en ideell organisasjon som hjelper barn og unge med å starte ungdoms- og studentbedrifter.

Frilansinfos vurdering: Kristin Halvorsens parti har lite fokus på næringsdrivende, og det faktum at gründere og næringsdrivende ikke nevnes en eneste gang i deres 120 sider lange “arbeidsprogram” sier sitt.
Vår karakter: 2

Arbeiderpartiet (Ap)

Landets største parti sier i sitt partiprogram at de vil legge til rette for private næringsaktører med gode rammebetningelser og forutsigbarhet, samt at de ser på små og mellomstore bedrifter som viktig for sysselsettingen og verdiskapningen i landet. De vil derfor utvikle en “helhetlig innovasjonspolitikk som sikrer nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv”. Ap vil sørge for tilgang til kapital gjennom bevilgninger til såkornkapital og etableringsstipend til gründere. Trond Giske lover også at han vil gjøre slutt på skjemaveltet for å la småbedriftseiere fokusere på verdiskapning i stedet for byråkrati.

Frilansinfos vurdering: Det meste i partiprogrammet er veldig generelt når det gjelder økonomi for mikrobedrifter. Arbeiderpartet sier lite om hvordan de vil ivareta interessene til småbedriftseiere, bare at de er viktige for samfunnet og økonomien. Det skal imidlertid nevnes at Ap var med på å fjerne revisjonsplikten for over 100 000 småbedrifter tidligere i år. Samtidig var de hovedansvarlige for å ikke la selvstendig næringsdrivende få bedre vilkår for pensjonssparing. Dette gjør at småbedriftseiere mister muligheten til å spare opptil 59.000 kr i pensjon med 30.000 i skattefradrag, ifølge Dagens Næringsliv.
Vår karakter: 3

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiet vil forenkle hverdagen og bedre det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper sin egen og andres arbeidsplass, ifølge deres egen hjemmeside. De vil at det offentlige skal tilrettelegge for etablerere gjennom et skattesystem som skal honorere de som investerer i egen arbeidsplass. Ingen formueskatt på arbeidende kapital og rett til fødselspenger står også på valgplakaten, samt å fortsette forenklingsarbeidet og ikke minst styrke de regionale næringsfondene. Kommunal- og regionalminister Liv Navarsete fra Sp uttalte for øvrig nylig at hun ønsker å legge bedre til rette for gründere i Distrikts-Norge ved å opprette et eget gründerråd. Hovedformålet skal være å la selvstendig næringsdrivende selv komme med forslag til tiltak som kan være gjennomførbare på kort og mellomlang sikt, sier hun.

Frilansinfos vurdering: Sp har en god del fokus på kampsaker som er viktige for soloarbeidere. Ingen overraskelse at partiet har sitt hovedfokus på næringsdrivende i distriktene og bønder med enkeltpersonforetak. Landbruksminister Brekk tok i forrige uke lovforslaget om forenkling av aksjeloven til inntekt for distriktspolitikken. Han solte seg i lyset av et forslag som vil gjøre det mer attraktivt for bønder å stifte AS. Men vi stiller spørsmål ved gjennomføringskraften i og med at Sp har stemt ned flere forbedringsforslag tidligere. I mai i fjor skrev vi blant annet en artikkel om regjeringspartiene med Sp i spissen som stemte ned Venstres forslag om å gjøre det gunstigere å drive enkeltpersonforetak.
Vår karakter: 5

Venstre (V)

Venstre vil innføre et næringsfradrag på linje med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. De mener alle eneansatte i egne selskaper bør få samme skattefradrag for innbetaling til egen tjenestepensjon som lønnstakere, og de stiller seg bak forslaget om forenklet aksjelov som blant annet reduserer størrelsen på minste tillatte aksjekapital. De ønsker å gjøre det enklere å ansette andre i et ENK ved å kutte i byråkratiet og tillate midlertidige ansettelser. En annen ting på Venstres partiprogram er likestilling av selvstendig næringsdrivende med vanlige arbeidstakere når det gjelder sosiale rettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Som om ikke det var nok vil de også vurdere stipendordninger for studentbedrifter og gi rentefritak på lån til studenter som vil starte opp mens de studerer.

Frilansinfos vurdering: Venstre setter virkelig småforetakene i fokus og foreslår en bråte med endringer for å skape et mer effektivt og innovativt næringsliv. Forslagene er konkrete og gjelder saker som er blitt etterlyst av selvstendig næringsdrivende i lang tid. Selv om de ikke har hatt mye påvirkningskraft de siste årene er Venstres engasjement troverdig. De har fulgt opp temaet i en årrekke, men forslagene deres blir gang på gang nedstemt av de rødgrønne. Med årets program og holder de fremdeles trøkket oppe, og får testens beste karakter.
Vår karakter: 8

Kristelig folkeparti (KrF)

KrF ønsker å forenkle og ordne opp i det kompliserte regelverket. De vil avskaffe unødige lover og regler for å forenkle rapporteringen for etablerere og andre bedrifter. De fokuserer også på at småbedriftseiere må ha det de kaller et “sosialt sikkerhetsnett”, det vil si at goder som syketrygd og løsninger for omsorg for egne barn bør bli mer tilgjengelige for selvstendige næringsdrivende. En forenklet aksjelov for småbedrifter står også på valgprogrammet, i tillegg til at de vil vurdere en innføring av et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som “et virkemiddel for å redusere tidsbruk til dokumentasjon av mindre utgifter”.

Frilansinfos vurdering: KrF imponerer med mye fokus på selvstendig næringsdrivende. De er et av få partier som nevner at de vil innføre et minstefradrag, noe som faktisk vil gjøre det unødvendig for mange små foretak å bruke tid på å samle på kvitteringer, og som samtidig jevner ut forskjellsbehandlingen i forhold til ansattes minstefradrag på over 75 000 kroner. KrF må bevise mer enn bare de fine ordene, og karakteren gis under tvil.
Vår karakter: 7

Høyre (H)

Høyre vil legge til rette for en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det lettere å være grunder og småbedriftsleder. Skjemaveldet skal, ifølge deres partiprogram, også reduseres. En tredje valgsak som nevnes er å senke terskelen for å gi nye foretak lån, og samtidig gi mer relevant informasjon til disse i oppstartsfasen. De vil redusere kravet til oppbevaringstid av regnskapsbilag (det er 10 år i dag), og sørge for at selvstendig næringsdrivende får like rettigheter knyttet til foreldrepermisjon og barns sykdom som arbeidstakere.

Frilansinfos vurdering: Høyre har mye bra valgflesk for mikrobedrifter i sitt program. De har også vist at de står for det de skriver. Inspirert av en svensk lovendring la i fjor seks representanter fra Høyre frem forslag om å la ENK få beholde overskuddet i firmaet. Initiativet ble senere sablet ned av finansministeren. Høyre seiler opp i det øverste sjiktet på partibarometeret vårt når det gjelder å ivareta de selvstendig næringsdrivendes interesser.
Vår karakter: 7

Fremskrittspartiet (FrP)

FrP vil sikre at arbeidsmiljøloven ikke hindrer småbedrifter å finne lokale løsninger når det gjelder arbeidstid og lønnsdannelse. Midlertidige ansettelser bør  gjøres enklere for mikrobedriftene. Andre ting som står på FrPs program er at de vil redusere skjemaveldet og fjerne det de kaller er en statlig diskriminering av næringer og enkeltbedrifter. Av mer konkrete tiltak nevner de blant annet at grensen for innrapportering av moms bør økes til 10 millioner kroner for at det skal kunne innleveres halvårlige mva-oppgaver. De vil interessant nok også senke minstealderen for etablering av enkeltpersonforetak til 16 år.

Frilansinfos vurdering:  FrPs liberale ideologi omfavnes av mange bedriftseiere. Noen av forslagene er mindre relevante for Frilansinfos målgruppe, men det er likevel positivt at de har en hel seksjon med både generelle tanker og konkrete tiltak for hvordan de vil stimulere til en lettere hverdag og mer vekst for mikrobedrifter.
Vår karakter: 7


Konklusjon

Til tross for at “alt” fungerer som det skal i Norge sammenlignet med land i andre deler av verden, kan det være veldig frustrerende å møte det norske byråkratiet og de firkantede reglene her i landet. Derfor er det veldig gledelig at mange partier tar opp flere av problemene som hindrer veksten og friheten til mange småbedrifter. Noen partier kommer bedre ut enn andre, og spesielt regjeringspartiene har langt igjen å gå. Det er umulig å ikke sette fingeren på AP, og ikke minst SV, som har få planer for selvstendige næringsdrivende i sine programmer.

På den andre siden av skalaen finner vi først og fremst Venstre som varter opp med spennende valgflesk. Høyre, KrF og FrP seiler også høyt opp i vår test.

Ingen får toppkarakter, da Frilansinfo mener at alle har mer å gå på. Mye av det som loves er overfladisk og lite konkret. For eksempel nevner de fleste partiene at de vil kutte skjemaveldet, men ingen kommer med konkrete forslag til hva som bør forenkles.

De fleste avgjørelser som virker inn på rammevilkårene for næringsdrivende blir tatt på nasjonalt plan, og partiene har dessverre begrensede muligheter på lokal- og fylkesplan. Vi ser derfor med spenning frem mot valget i 2013 der den virkelige kampen vil bli utkjempet.

Foto: Regjeringen.no/Montasje: Frilansinfo

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *