Utvalg vil gange fastlønn med 2,38 for frilansere

Landsstyret i Journalistlaget er splittet i synet på forslag til nye frilanssatser. Aftenpostens frilansansvarlig mener forslaget provoserer oppdragsgiverne.


fotograf_frilanssatser

De eksisterende frilanssatsene er veiledende, og tar hensyn til om reportasjen er liten eller stor, eller om tv-innslaget er kort eller langt. Sannheten er at få eller ingen innkjøpere respekterer satsene. Derfor vil utvalget i Norsk Journalistlag lage en ny honorarmodell basert på timepris, som skal reflektere lønnsnivået i bedriften du jobber for, de faste utgiftene du har, og de såkalt ikke-fakturerbare timene du bruker på for eksempel etterutdanning, kurs, ferie, sykdom og administrasjon.

Fastlønn x 2,38

Totalt kom utvalget fram til at timelønna til en fast ansatt måtte ganges med 2,38 for å bli riktig for frilanserne.

I et tidligere forslag, som ble nedstemt, var faktoren 1,8 ganger. Her var det kun medregnet merkostnadene bedriftene betaler for å ha faste ansatte og som de slipper ved å hyre inn frilansere. Forslaget ble avvist fordi landsstyret ikke ville at NJ skulle være med på å synliggjøre totalkostnadene for det store flertallet medlemmer som er fast ansatte.

Regneark

Frilansutvalget jobber nå med en regnearkbasert modell (muligens inspirert av timepriskalkulatoren som kan lastes ned fra Frilansinfo?), der journalisten selv kan fylle inn sine reelle kostnader i forbindelse med oppdraget.

Selv er frilansklubben i NJ skeptisk til det nye forslaget, og spesielt til om oppdragsgiverne vil godta å betale for de ikke-fakturerbare kostnadene.

Mindre overraskende er det at frilansansvarlig Jens Barland i Aftenposten mener forslaget provoserer og sier til fagbladet Journalisten at utvalget er på ville veier.

Kjent frilans-tyner

Barland er kjent for å stå på den helt andre enden av skalaen i forhold til honorering av frilanserne. Her kan du lese intervjuet vi gjorde med ham i fjor, da Aftenposten tilbød tre kroner ekstra i timen for fri bruk av frilansfotografenes bilder.

– Frilanserne må skjønne at de er i et marked for å selge en vare. Sats heller på å bli bedre forretningsfolk, er Barlands oppskrift.

Les sakene hos Journalisten.no

Foto: Crestock

2 kommentarer

 • toralfsan sier:

  Splittelsen i NJs landsstyre er betydelig overdrevet. Landsstyremøtet 17. og 18. mars ga utvalget jeg leder en positiv tilbakemelding på arbeidet som nå skal sluttføres. Utvalget arbeider på basis av det enstemmige landsstyrevedtaket fra 10. desember 2008, der det bl.a. heter:

  «Landsstyret ber utvalget jobbe videre med prinsippene for innføring av et nytt system
  for frilanssatser basert på timelønn tilpasset lønnsnivået i den enkelte bedrift.»

  At det er diskusjon blant representantene for nesten 10.000 journalister om detaljer i en så omfattende ny modell, skulle bare mangle. Slike saker behandles åpent i NJ, og det er en god ting. Men NJ og Frilansjournalistene står samlet bak hovedlinjene i den modellen som nå tar form.

  Det kan for øvrig bemerkes at reaksjonen til Jens Barland på basis av en artikkel på Journalisten.no baserer seg på misforståelser.

  Toralf Sandåker
  leder, NJs frilanssatsutvalg

 • Hansson sier:

  Takk for presiseringene, Toralf. Mulig det burde gått klarere fram at landsstyret i første instans stod samlet bak ønsket om en ny prismodell. Sakene på Journalisten.no var kanskje vel mye vinklet mot uenighetene som fulgte. Det er uansett sunt at utvalget får litt motstand før dere blir enige.

  Når det gjelder Barland regner jeg med han får beskjed om at uttalelsene hans er basert på misforståelser. Så får vi vente og se da, om han vil glede seg over at frilanserne ber om skikkelig betaling. Personlig tror jeg det er dårlige utsikter til at han kommer til å hilse den nye honorarmodellen velkommen. De fleste innkjøpere ser vel at dagens ikke-respekterte satser blir opprettholdt, og at frilanserne i fellesskap ikke fokuserer for mye på dette med priser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *