Unngå problemer med forskuddsskatt

Både for mye og for lite innbetalt forskuddsskatt kan gjøre driften av enkeltpersonforetaket ditt vanskelig. Pass derfor på å justere forskuddsskatten slik at den blir riktig.

forskuddsskatt

Leter du etter informasjon om forskudsskatt for aksjeselskaper? Les mer om det på Firmanytt.no

Forskuddsskatten beregnes ut fra tidligere inntekt, og det kan by på utfordringer. Mange selvstendig næringsdrivende med varierende inntekter har fått store problemer med å gjøre opp for seg når de mottar en stor forskuddsskatt-regning. Skatten er beregnet ut fra en periode med gode inntekter, og blir derfor altfor høy et år det går trått. I verste fall kan du få en kjemperegning på forskuddsskatt som skal betales samtidig som du tjener lite eller ingenting.

Selvstendig næringdrivende må betale forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten oppstår. Forskuddsskatten betales i fire terminer, og i 2016 er det forfall 15. mars, 18. mai, 15. september og 15. november. I god tid før forfall bør du forsikre deg om at forskuddsskatten samsvarer noenlunde med forventet inntekt.

Beregnes ut fra forrige års overskudd

Forskuddsskatten beregnes nemlig ut fra forrige ligning, og siden ligningen for fjoråret ikke er klar, er det ligningen fra året før som brukes til å beregne forskuddsskatt.

Det kan ha skjedd mye som påvirker inntekten din siden forrige ligning, og forventer du høyere eller lavere inntekt enn det beregningen tar utgangspunkt i, bør du gå inn og endre forskuddsskatten.

Dersom du er ny som selvstendig næringsdrivende må du selv anslå hva du tror du vil tjene, og du får beregnet skatt ut fra det.

Ikke betal for mye

Det er ikke gunstig å betale for mye forskuddsskatt. For de fleste er det mer hensiktsmessig å heller bruke pengene til å bygge opp driften, sikre god likviditet og til å dekke private utgifter, for eksempel. Du får riktignok tilbake det du har betalt inn for mye, med renter, men det er liten vits i å «spare» penger på denne måten.

Og hvis du har variabel inntekt fra år til år kan en gigantisk skatteregning, der beløpet er basert på et tidligere godt år, fort bli en unødig byrde om du befinner deg i en dårlig periode. Hvis foretaket ditt hadde et stort overskudd på forrige ligning som skatten beregnes ut fra, kan det bli vanskelig å betale forskuddsskatten. Da er det viktig at du går inn og justerer ned forventet overskudd, slik at du ikke får problemer med å betale.

Kan bli smell om du betaler for lite

Motsatt kan det bli en utfordring for næringsdrivende som betaler altfor lite skatt. Dersom du ikke har stålkontroll på økonomien, og setter av penger på en egen sparekonto for skatt, bør forskuddsskatten i størst mulig grad reflekterer forventet overskudd.

I løpet av året kan beregnet overskudd, og dermed hva som betales i forskuddsskatt, endres når som helst. Slik er det mulig å sørge for at du kommer noenlunde riktig ut. For hvis du betaler altfor lite i forskuddsskatt gambler du egentlig på at du skal ha gode nok inntekter til å betale restskatt halvannet år frem i tid. Hvis du vet at du betaler for lite forskuddsskatt, er det derfor lurt å sette av penger til skattebetaling. Restskatten må betales senest august/september påfølgende år. Om den blir betalt som frivillig tilleggsforskudd innen 31. mai slipper du forsinkelsesrenter.

Restskatten forfaller en tid på året der mange selvstendig næringdrivende har redusert inntekt på grunn av ferieperioden, og det kan bli tøft å gjøre opp for seg om du ikke har spart opp penger til dette.

Slik endrer du forskuddsskatten

Endringer i skattekortet gjøres i Altinn. Når du er logget inn benytter du skjema RF-1102, Søknad om endring av eller krav om skattekort/Forskudsskatt 2016.

Det er viktig å at endringene blir gjort i god tid før forskuddsskatten forfaller. Dersom du likevel får en regning på forskuddsskatt som etter din mening er for høy, skal den likevel betales. Deretter kan du kontakte Skattekontoret for å prøve å få justert ned forskuddsskatten for de påfølgende terminene. Men uansett: Betal først. For hvis ikke forskuddsskatten i betales i tide vil alle terminene forfalle samtidig, og skatten for hele året må betales.

Det er du som selvstendig næringsdrivende som har ansvaret for å betale inn forskuddsskatt. Det betyr at skatten må betales selv om regningen ikke er mottatt. Om du ikke har innbetalingsblankett går det an å finne kontonummer til skatteoppkrever og lage et eget KID nummer på Skatteetatens nettside.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *