To dommer etablerer rettspraksis ved fototyverier

Frilansfotograf Baard Lunde har gjennom to rettssaker gitt frilansere en gavepakke til å gi bildetyver juridisk juling med.

Først ble motemagasinet Costume dømt i Borgarting lagmannsrett til å betale Lunde 50 prosent tillegg i forhold til normal bildepris, etter at bildene hans ble gitt bort ulovlig til VG uten avtale.

I sommer bekreftet Oslo tingrett det samme prinsippet i en annen sak, ved å dømme motehuset Eger til å betale ekstra for ulovlig bruk av bilder Lunde hadde tatt for dem.

Therese Johaug fotografert av Baard Lunde
Bilder fra denne bildeserien av Therese Johaug, fotografert av Baard Lunde, ble sendt ut til redaksjoner i hele Norge uten avtale med fotografen. (Faksimile: Eger-magasinet.)

– Tingretten bruker ikke mange linjene på å fastslå at Lunde har krav på tilleggsvederlag fordi bruken var uhjemlet (det framgår av dommen at tingrettdommeren hadde lest Costume-dommen grundig). Dermed kan vi slå fast at et tillegg på 50 % for uhjemlet bruk nå er som rettspraksis å regne, skriver Morten M. Løberg i en kommentar på Fotografi.no.

Selg billig, tjen på gjenbruk

I tillegg etablerer dommen at gjenbruk av fotografier ikke må være begrenset til 50 prosent av opprinnelig honorar, slik mange oppdragsgivere har krevd i årevis.

Retten slår fast at du som næringsdrivende står fritt til å operere med en forretningsmodell der jobben i utgangspunktet selges billig, mens du deretter tar bedre betalt for gjenbruk som går ut over den opprinnelige avtalen.

Spesielt aktuelt er dette for nyhets- og reklamefoto, og bilder av kjendiser o.l., som ofte går på rundgang i mediene når de først blir oppdaget. Retten resonnerer seg frem til at det ikke nødvendigvis er prisen på selve oppdraget som er utgangspunkt for hva et foto er verdt på det åpne markedet:

(…) Lunde forklarte at han og andre frilansfotografer normalt tar en relativt lav pris for selve fotooppdraget, fordi man ønsker å profilere seg og opparbeide seg en portefølje av bilder. Etterarbeid med bearbeiding av de bildene man velger å bruke kan gjerne ta noen timer per bilde. Lunde forklarte videre at han alltid beholder rettighetene til bildene i alle jobber han påtar seg, og at det er salg og gjenbruk av bilder som han tjener penger på. Han synes dermed ikke å ha noen slik praksis der den opprinnelige avtalen om fotooppdrag og bruk av bilder normalt også omfatter ulike former for gjenbruk, eller der retten til gjenbruk selges rimeligere enn prisen for fotooppdraget. Dette underbygges også av at han krevde og fikk aksept av Eger for et vederlag på kr 20 000 eks. mva., som er høyere enn vederlaget for fotojobben, for gjenbruken av et bilde av Johaug på «bysøyler». Ut fra dette finner retten det vanskelig å ta utgangspunkt i prisen for selve fotooppdraget ved beregningen av markedsprisen for den type gjenbruk av Lundes bilder som Eger her har gjort.

(Fra Eger-dommen)

Dommen er nå rettskraftig. Du kan som frilanser derfor hilse oppdragsgiverne dine og si at rettspraksis er etablert. Hvis de vil utfordre dette så må de ta deg til lagmannsretten.

Og så kan du bøye deg i støvet og takke Baard Lunde, som tok disse kampene aleine.

– Det var ikke mange som turte å støtte ham offentlig i de to prosessene. Konsekvensen var at Lunde ble stående nokså alene, uten profesjonelle kollegaer som avga vitneforklaring om bransjepraksis og vilkår. Blant alle de fotografer som vi kontaktet, var det bare en som ville forklare seg for retten. Feigt, sier advokat Magnus Stray Vyrje.

Ga bort bildene gratis

Tvisten i Oslo tingrett gjaldt Egers utsendelse av pressebilder Lunde hadde tatt, uten at dette var avtalt spesielt. Det som ble avtalt da fotojobben ble gjort var at bildene skulle brukes i Egers motemagasin, og at en eventuell bruk på reklamesøyler i byen skulle honoreres ekstra med en avtalt sum.

Eger sendte likevel ut høyoppløselige bildefiler sammen med en pressemelding, uten å spørre.

Summen for plakatene ble seinere betalt som avtalt, men fotografens navn ble ikke tatt med i reklamekampanjen. Dermed krevde Lunde også erstatning for dette, og ble tilkjent kr 5000.

I tillegg ble han tilkjent kr 35 000 for den ulovlige bruken av bildene. Eger ble dømt til å betale kr 26 150 av Lundes saksomkostningskrav på i alt kr 78 000.

Seire med bismak

Lunde ble samtidig dømt til å betale Eger kr 3000 for ulovlig bruk av magasinomslaget i sin egen portefølje på nett. Her hadde Lunde fått lov av reklamebyrået, men Eger nektet for at de som opphavsrettseier hadde tillatt dette. Likevel fjernet ikke Lunde materialet fra nettstedet sitt.

I Costume-saken ble Lunde dømt til å betale motpartens fulle saksomkostninger, fordi han ikke hadde akseptert et forlikstilbud fra motparten.

Tilbudet var høyere enn det retten senere bestemte var en korrekt erstatningssum, og Lunde ble derfor dømt til å dekke både sine egne og motparten sine saksomkostninger, til tross for at han rent prinsipielt vant saken.

Sakskostnadskravene fra de to partene kom på over 600 000 kroner totalt. Lundes egne saksomkostninger er imidlertid ikke nødvendigvis like høye i virkeligheten, som de fremkommer i domspapirene. Hva advokat Stray Vyrje i realiteten har fakturert Lunde, er umulig å si.

Det ble holdt spleiselag i fotografmiljøet for å få betalt regningen, men dette er nå avsluttet.

Ingen av de mange norske fotograforganisasjonene har gått ut med offentlige støtteerklæringer eller økonomisk hjelp.

Vil du lese hele Eger-dommen? Last den ned fra Dokumentbanken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *