Tilbyr samvirkeforetak for kreative frilansere

Eco Creatives ønsker å samle kreative hoder under samme paraplyfirma, for å legge til rette for samarbeid, kompetansespredning og bedre økonomiske vilkår.

Når frilansere flest planlegger å starte en ny bedrift, står valget som regel mellom aksjeselskap (AS) eller enkeltpersonforetak (ENK). Begge har sine fordeler og ulemper. Men hva med en type foretak som kombinerer det beste av de to selskapsformene?

kai lofthus

Daglig leder Kai Lofthus i Eco Creatives (foto: Eva Rose)

I et samvirkeforetak (SA) er det nemlig ingen krav til oppstartskapital slik som det er i et AS. Selskapet fungerer likevel som en egen juridisk enhet, mens eierne kan være ansatte. Dette innebærer mindre personlig risiko, og bedre velferdsgoder som sykepenger, trygd og pensjon, sammenlignet med hva du får som innehaver av et ENK.

Eco Creatives SA er et kreativt samvirkeforetak som ble grunnlagt av artist/låtskriver Elin Synnøve Bråthen, musiker/designer Hanne Kristine Haugsand, og Kai Lofthus fra Dig Music AS. Så langt er det 16 medlemmer med, blant andre artisten Josefin Winter, kommunikasjonsbyrået Komodo og bildekunstneren Cicilie Risåsen.

Samhold åpner dører

Et eksempel på at småaktører står sterkere sammen, er at det er enklere å få leie konsertsteder og scener når man er en større aktør. Da bandet Bastarized ville leie rockeklubben John Dee i Oslo for å ha konsert, gikk det i orden takket være medlemskapet i Eco Creatives.

Alle som driver næringsvirksomhet kan i prinsippet gå inn i Eco Creatives og nyte godt av fordelene med å være ansatt i et SA. Men ifølge daglig leder Kai Lofthus er det folk i kreative næringer som er målgruppa.

– Dette passer for de som har kompetanse og ambisjoner innen musikk, TV, foto, mote, design, markedsføring, litteratur, eller lignende.

– Hvordan fikk du ideen?

– Jeg hadde i lang tid hørt om mange kreative personer som drev enkeltpersonforetak, og slet med økonomi, motivasjon og sosial
isolasjon. Etter nærmere undersøkelser fant jeg ut at samvirkeforetak er en helt glimrende måte å organisere kreativ virksomhet på. Det er billig å etablere, trengs ingen kapital, og gir medlemmene lavere kostnader med regnskapsførsel og lignende. En viktig motivasjon for meg er ellers å bidra til å gjøre kreative personer mer forretningsorienterte.

– Kan du fortelle litt om hvordan selskapsformen fungerer i praksis?

– Kort fortalt handler samvirket om samarbeid, kreativitet, produktivitet, markedsføring og økonomisk bærekraft. Eco Creatives er skreddersydd slik at hvert av medlemmene kan velge hva de behøver; administrasjon, markedsplanlegging, prosjektsamarbeid eller annet. Vi ønsker at man skal bruke mindre tid og ressurser fra idé til ferdig prosjekt.

Hvordan utbetales penger man har til gode?

– Inntektene blir utbetalt som lønn, basert på hvert medlems genererte andel av omsetningen. De ansatte betaler derfor ordinær skatt og ikke firmaskatt. Samvirket er non-profit, slik at eventuelt overskudd blir fordelt til medlemmene eller går til felles formål, avtalt via generalforsamlingen.

– Hva koster det å bli med?

– Du kan bli medlem for et engangsbeløp på 850 kroner. Deretter inngås det individuelle avtaler ut fra hva man ønsker å tilføre og oppnå i samvirket.

Det er ingen årlige utgifter, men dette kan bli innført på sikt dersom medlemmene selv mener det vil gagne samvirket.

– Administrasjonen dekkes gjennom fratrekk av en prosentandel av omsetningen, avhengig av i hvilken grad du benytter deg av dette tilbudet. For tiden utgjør administrasjonen meg selv, som er daglig leder. Om jeg ikke involveres, så påløper det heller ikke administrative kostnader, forklarer Lofthus.

4000 SA i Norge

Det finnes kun 4 000 samvirkeforetak i Norge, ifølge samvirke.org. Det har imidlertid vært en økning av nyetableringer etter innføringen av en ny lov i 2007 som la bedre til rette for selskapsformen.

Det er et krav at et samvirkeforetak må stiftes av minst to personer og til enhver tid ha minst to medlemmer. Medlemmene kan også være firmaer.

– Det er ingen krav til aktivitet hos de enkelte medlemmene. Rent operativt er det en fordel å ha flere å samarbeide med i et foretak, slik at man lettere oppnår noe nyttig og bra, mener Lofthus.

Hvis du er interessert i å bli med i Eco Creatives kan du kontakte Kai Lofthus på kai@digmusic.no.

Les mer om samvirkeforetak på Altinn.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *