Tid for å søke stipend

Leverer du faglitterært stoff, artikler om sjømat eller har lang fartstid innen journalistbransjen? Da kan disse stipendene være noe for deg.

Her er tre aktuelle stipend med søknadsfrist i begynnelsen av desember.

Pressens faglitterære fond

Pressens Faglitteraturfond deler ut årlige stipend til norske journalister som produserer faglitteratur i forskjellige medier. Du trenger ikke å være medlem av noen organisasjon for å søke på stipendet, men det er et krav at du legger ved en plan for et kommende arbeid med kostnadsoverslag og en finansieringsplan.

Søknadsfristen er 1. desember.


Håndboka «Frilans!» er blant fagbøkene som er skrevet med støtte fra Pressens faglitterære fond.

Støtten deles ut av Institutt for Journalistikk i Fredrikstad, og gis basert på forskjellige utgifter journalisten har eller vil få med sitt faglitterære verk. For eksempel er det mulig å få lønn eller honorar mens du arbeider med et manus.

– Fondet kan gi støtte ved å dekke lønn, sosiale utgifter, reiser, litteratur, trykningsutgifter og andre utgifter som anses nødvendige for å oppfylle fondets formål, står det i søknadsinformasjonen.

Klikk her for å søke eller for å lese mer om stipendet.

Sjømat-stipend


Ill.: Wikimedia Commons

Eksportutvalget for fisk deler ut fem stipend på 25 000 kroner hver til frilansere og ansatte journalister i norske medier som ønsker å gjøre seg kjent med den norske fiske- og sjømateksporten og markedene det blir eksportert til.

Søknaden må være kortfattet og må inneholde en prosjektskisse med finansieringsplan og mål, samt en klargjøring av hvilken kompetanseøkning søkeren ønsker å få ut av arbeidet.

Her  kan du søke på stipendet fram til 12. desember.

NJs reisestipend

SAS-fly på vingene
Foto: SAS

Norsk Journalistlag vil i begynnelsen av 2012 dele ut flere stipend à 20 000 kroner til journalister, designere, tegnere o.l. som jevnlig leverer redaksjonelt stoff. Søknaden er nødt til å nevne søkerens tilknytning til pressen og hva stipendet skal brukes til.

De som eventuelt vil søke om kursstøtte eller sponsing av et spesielt prosjekt må også inkludere et budsjettoverslag, samt informasjon om hvordan de vil gå fram med arbeidet.

Det legges stor vekt på ansiennitet, og de med kort fartstid i bransjen anbefales å søke på andre stipend. En fjerdedel av stipendene er øremerket eldre søkere.

Søknadsfristen er 1. desember. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *