Tag Archives: NAV

Fortsatt mindre sykepenger til enkeltperson­foretak

Til tross for positive endringer i folketrygdloven i høst, kommer fremdeles næringsdrivende dårligere ut av det enn lønnstakere.

Mer sykepenger for ikke-ansatte lønnstakere med næringsinntekt

Regjeringen foreslår i et høringsnotat å rette opp i en regel som for mange oppleves svært urettferdig.

Stress ned eller risikér helsa

Frilansjobbing krever mye av deg. Hverdagen er uforutsigbar og kveldene kan bli lange, men for mye stress kan få alvorlige konsekvenser.

12 ukers ventetid på sykepenger

Hilde Lyster betaler en dyr forsikring for å få bedre sykepengedekning. Hun fikk sjokk da hun fikk vite at det var 12 uker ventetid på utbetaling fra NAV.

Start foretak med dagpenger i bakhånd

Er du arbeidsledig og ønsker å etablere egen virksomhet, kan du søke om å få beholde dagpengene i inntil seks måneder mens du etablerer virksomheten, og i inntil tre måneder etter at du er kommet i gang.

100% foreldrepenger fra 1. juli

Da er det endelig bekreftet. Fra 1.juli får selvstendig næringsdrivende fulle rettigheter til foreldrepenger på lik linje med ansatte.

Vil gi mer foreldrepenger til næringsdrivende

I statsbudsjettet for 2008 foreslår Regjeringen at selvstendig næringsdrivende får like mye foreldrepenger som vanlige ansatte.

Husk frivillig yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende har du i motsetning til lønnstakere ikke rett på yrkesskadeerstatning, og bør derfor tegne frivillig forsikring.