Svak lønnsutvikling for Grafill-medlemmer

Illustratører dårligst betalt blant utøverne av visuell kommunikasjon.

Halvparten av de spurte i en undersøkelse Grafill har utført blant medlemmene har hatt en gjennomsnittling lønnsutvikling på under 5% de siste to årene.

KronerDette er under de andre fagforbundsoppgjørene, som i 2007 lå på 5,9%. Dårligst ut kommer illustratørene, der hele 53 prosent tjener under 300.000 kroner. Illustratørene har også hatt den laveste lønnsutviklingen de siste to årene.

Forklaringen er ifølge Grafill at mange av disse jobber for forlag, der prisene på illustrasjoner har stagnert de siste årene.

Blant de 420 som var med på spørreundersøkelsen var det flest grafiske designere. 60% er kvinner, og 84% jobber fulltid. Av disse er halvparten selvstendige næringsdrivende. Den andre halvparten er ansatt i byråer o.l.

Frilansinfo.no interesserer seg mest for de selvstendig næringsdrivende, og blant disse tjente 28% over 500.000 kroner. Det er relativt sett færre grafiske designere på de to laveste lønnsnivåene.

Kun 15% av de grafiske designerne tjente like dårlig som 53% av illustratørene. Illustratører tjener dessuten relativt sett mindre enn grafiske designere uavhengig av om de er frilansere eller lønnstakere.

Grafill mener det utdannes for mange til grafisk design og illustrasjon, og at dette også er med på å undergrave prisnivået. De innføres det fra 2008 en beskyttet yrkestittel, der bare de som er godkjent av organisasjonen har rett til å bruke en spesifikk tittel.

2 kommentarer

  • Anette sier:

    Hvor mye sånn cirka er det vanlig at en illustratør får betalt for å tegne noen svart/hvitt tegninger som skal vær i en bok? Si sånn cirka 30 små tegninger.

  • Hansson sier:

    Helt umulig å si, for det avhenger av alt fra hvor mye penger forlaget har å rutte med (og hvor mye de er villige til å gi) til hvilken type bok det er, hva slags type illustrasjoner og hvem illustratøren er. Opplagstall kan også spille inn. Er du god til å forhandle får du mer. Er du kjent kan du ta mer enn hvis du er nybegynner. Generelt er bokillustrasjoner dårligere betalt enn mye annet innenfor illustrasjon. Det interessante med en pakke på 30 tegninger er totalprisen og at du ofte får bra med tid på jobben.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *