Stortinget vedtok lavere kapitalkrav for AS

Uten dramatikk vedtok Stortinget, som forventet, å senke den økonomiske byrden med å starte AS. Dermed trer de nye reglene i kraft tidlig i 2012, med mindre noe helt uventet skjer i innspurten.

Saken ble behandlet for første gang av Stortinget i går, tirsdag 6. desember. En siste runde gjenstår hos de folkevalgte før lovendringen blir endelig. Datoen for denne behandlingen er ennå ikke kjent.


Foto: Stortinget (Flickr)

Som vi meldte i september innebærer lovendringen at minste tillatte aksjekapital senkes til kr 30 000. I tillegg blir det lovlig å la en bank bekrefte innskuddet. Dermed slipper man revisorbekreftelse, så lenge innskuddet kun er penger, og ikke gjenstander.

I tillegg skal kostnadene med å stifte selskapet kunne dekkes av selskapet, i motsetning til dagens lov som krever at eierne selv dekker kostnadene. Kostnadene kan ikke være høyere enn kapitalbeløpet.

Flere forenklinger skal vurderes

Saksordfører Sigvald Oppebøen Hansen fra Arbeiderpartiet understreket at det er andre forslag i utredningen regjeringen ønsker å komme tilbake til seinere.

Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om å kutte kravet til åpningsbalanse for AS ble nedstemt med knappest mulig margin. Men det ligger altså i kortene at spørsmålet kan bli tatt opp igjen ved en senere gjennomgang av forenklingsforslagene.

Mener regjeringen har vært treg

Fremskrittspartiets Hans Frode Kielland Asmyhr benyttet anledningen til å minne om at lovforslaget aldri ville ha kommet hvis ikke regjeringen hadde vært under «betydelig press fra næringslivets organisasjoner og fra opposisjonen på Stortinget».

– Som saksordføreren helt sikkert husker fra tidligere stortingsperioder, har det ikke akkurat vært stor interesse fra den sittende regjeringen for å komme med forenklinger og modernisering som er viktige for norsk næringsliv, sa Kielland Asmyhr.

Flere av representantene nevnte forhåpninger om at antallet NUF vil synke som følge av at det blir enklere å starte AS.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *