Startguiden [5]: Registrere foretaket

Trinn-for-trinn-veiviser for registrering av firmaet ditt. Vi går også gjennom hvordan du registrerer deg for moms og forskuddsskatt.

Dette er del fem i en serie om å starte for seg selv som frilanser. Fjerde del kan du lese her

Enhetsregisteret

Når du har sjekket at firmanavnet du har valgt er tilgjengelig og lovlig (Enhetsregisteret i Brønnøysund), kan du gå i gang med registreringen på Altinn.no. Skjemaet du bruker heter Samordnet registermelding.

Skjemaet er enkelt å fylle ut, og jobben er unnagjort på ti minutter. Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Etatene samarbeider slik at du bare trenger å fylle ut dette ene skjemaet både for opprettelse, endring, flytting og opphør av et foretak.

Papirarbeid
Foto: Kozumel

Hvis det er første gangen du bruker Altinn må du bestille passord som du får i posten til folkeregistrert adresse. Seinere kan du endre passordet som du selv vil.

Her kan du lese mer om registrering av foretak.

Du kan registrere firmaet ditt frivillig i Foretaksregisteret, men dette har lite for seg for deg som er frilanser og ikke selger varer. Foretaksregisteret er for større selskaper som driver varehandel, og skal sikre at ansvarsforholdene er kjent i tilfelle konflikter. En bonus er at firmanavnet blir beskyttet.

Ferdig med registreringen? Gratulerer, du er nå adm. dir i ditt eget firma!

Du får tildelt et organisasjonsnummer som består av 9 tall som du bruker på fakturaer og andre dokumenter som representerer foretaket utad. Nå er det bare å sette i gang og jobbe.

Registrering for merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA), populært kalt moms, er en statlig avgift på omsetningen av varer og enkelte tjenester. Den mest brukte satsen for frilansere er på 25 prosent (2012). Som næringsdrivende må du legge til moms/MVA på fakturaene dine fra det øyeblikket omsetningen din har passert kr 50 000 i løpet av en 12-månedersperiode. Dette gjelder bare dersom du selger MVA-pliktige varer/tjenester (se lenger nede i artikkelen).

Eksempel på korrekt utfylt MVA-oppgave kan lastes ned fra Dokumentbanken. For å registrere foretaket ditt i MVA-manntallet har du to alternativer:

Skatteetatens websider Scenario 1. Du har ingen store investeringer i startfasen
Du venter da med å registrere deg i merverdiavgiftsmanntallet til du har sendt fakturaen som får omsetningen til å vippe over 50 000-kronersgrensa. Ta vare på alle fakturaer du sender og alle kvitteringer og fakturaer du mottar/betaler. De sistnevnte skal du bruke til å kreve merverdiavgift tilbake etter at du er blitt registrert.

Det er Skatteetaten som står bak merverdiavgiftsregisteret. Registreringen er gratis. Du må fylle ut del 2 av skjemaet Samordnet registermelding og laste opp alle fakturaene du har sendt når du registerer deg på Altinn.  Fakturaene beviser at du har fakturert for et høyt nok beløp det siste året.

Disse kan skannes og lastes opp som vedlegg sammen med Samordnet registermelding om du velger å levere elektronisk.

Opplastningsfunksjonen på Altinn er imidlertid ikke optimal; det er vanskelig å laste opp mange filer samtidig, og filformater som .zip og .rar aksepteres ikke. Dersom du har mange fakturaer å vise til så vil vi derfor anbefale å legge de scannede bildene inn i et Word-dokument. Når du er ferdig lagrer du filen som enten .doc eller .pdf før du laster opp.

Deretter må du etterfakturere moms fra kunden, på eventuell omsetning som overstiger kr 50 000.

Du skal betale moms til staten enten annenhver måned, eller en gang i året. Dette er valgfritt for de som har omsetning under en million kroner, og du velger det når du registerer deg.

For å unngå betalingsproblemer kan det være lurt å betale inn seks ganger i året. Venter du til slutten av året er det lett for at pengene er blitt brukt til noe annet, og da vil staten kreve inn pengene med tvang, eventuelt slå deg og firmaet konkurs.

På fakturaer og alle andre dokumenter som representerer firmaet utad skal du heretter sette bokstavene «MVA» etter organisasjonsnummeret. Du skal plusse på MVA på totalbeløpet hvis tjenesten du leverer er avgiftsbelagt. Beløpet inkl. mva. finner du ved å gange råprisen med 1,25.

De fleste frilanstjenestene for kreative fag er momsbelagte, det er stort sett bare journalistisk tekst og arbeider som defineres som «kunstverk» du ikke skal regne MVA på. En illustrasjon er derfor momspliktig hvis den trykkes i et blad, men ikke hvis du selger originalen i et galleri.

Alle kjøp du gjør fra tidspunktet du registreres, går inn i MVA-regnskapet ditt. Du kan altså trekke momsen du betaler for ny skjerm til datamaskinen fra momsen dine kunder betaler deg. Betaler du mer enn kundene dine betaler inn av moms til deg i samme periode på to måneder, får du resten tilbakebetalt av skattedirektoratet.

Er du fortsatt usikker på hvordan du skal gå fram for å MVA-registrere foretaket ditt? Sjekk ut denne detaljerte guiden.

Få momsrefusjon

Når du er registrert kan du kreve tilbakebetaling av MVA du betalte i perioden fra du stiftet foretaket til du nådde omsetningsgrensa. Dette gjelder moms på varer du kjøpte gjennom firmaet i den aktuelle perioden. Du kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør samtidig som du registrerer seg i MVA-registeret. Husk å krysse av for «Søker tilbakegående avgiftsoppgjør» til høyre under punkt 3 i Samordnet registermelding, og oppgi hvor mye du har kjøpt for. Bilagene som beviser utgiftene dine kan entes legges ved i den elektroniske søknaden, eller sendes til Skatteetaten i din hjemregion.

Du kan søke om tilbakegående oppgjør for inntil tre år gamle utgifter/innkjøp.

Les mer om søknadsprosessen og kravene for tilbakebetaling av merverdiavgift her.

Scenario 2. Du har store investeringer i startfasen.
Hvis du må kjøpe dyrt utstyr til driften (minst 250 000 kroner) kan du søke fylkesskattekontoret om forhåndsregistrering i MVA-manntallet før du begynner å få inntekter. Du må sannsynliggjøre at omsetningen raskt vil overstige grensa på kr 50 000 når du først kommer i gang.

Ut over dette følger du prosedyren i scenario 1.

Alt du trenger å vite om moms, og litt til, finner du i Merverdiavgiftshåndboken fra Skatteetaten.

Forskuddsskatt

Så snart som mulig etter oppstart må du kontakte ligningskontoret i kommunen din og få fastsatt hva du skal betale i forskuddsskatt. Du får tilsendt innbetalingskort. Det er fire forfall i året. Det første året settes beløpene etter skjønn, og senere baseres summen på hva du tjente året før. Husk å sette av penger, beløpene kan være store! Betaler du inn for lite i løpet av året løper det renter av det du skylder, noe som fort kan bli noen tusenlapper. Det kan altså lønne seg å betale for mye enn for lite.

Huskeliste:

 • Merverdiavgift betales innen den 10. i hver andre måned. Kalender finnes på www.skatteetaten.no.
 • Du kan også velge å betale en gang i året, 10. mars (hvis nettoomsetningen er under en million kroner). Det krever disiplin for å sette av nok penger til å betale alt du skylder på en gang, og Skatteetaten er snare med å ilegge strafferenter og komme med trusler om tvangsinnkreving. Som selvstendig næringsdrivende står du personlig ansvarlig for gjeld.
 • Gå til Altinn og fyll ut MVA-oppgaven. Husk å trekke fra inngående MVA (moms du har betalt). Betal deretter i banken med kid-nummeret du får tildelt.
 • Hvis du bruker regnskapsfører får du MVA-oppgaven ferdig utfylt i Altinn, og det gjenstår bare å betale i nettbanken.
 • Betal forskuddsskatt fire ganger i året.

Sist oppdatert 05.02.12

Les videre – Del seks: 10 ting å gjøre de første ukene som selvstendig næringsdrivende.

 

[poll=3]

113 kommentarer

 • Kan man registerere seg i momsregisteret før man passerer 50.000 kr-grensa (og det blir en stund til det skjer), men likevel kunne fakturere uten MVA?

 • Hansson sier:

  Bare hvis du har svært høye momsutlegg før du passerer grensa, som i Scenario 2 omtalt i artikkelen.

 • Marita sier:

  Du skriver at «det er stort sett bare journalistisk tekst og arbeider som defineres som ‘kunstverk’ du ikke skal regne mva på». Finnes det en oversikt over hvilke andre tjenester dette gjelder? Gjelder det oversetting for eksempel?

 • Hansson sier:

  Det finnes en oversikt på skatteetaten.no, se her: http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Handboker/Merverdiavgiftshandboken/

  Prinsippet er at oversetting i utgangspunktet er en avgiftspliktig tjeneste, bortsett fra hvis originalverket har såkalt verkshøyde, altså at det blir betraktet som et åndsverk. Derfor har ikke skjønnlitterære oversettelser mva, mens oversettelser av tekniske håndbøker, brosjyrer osv. har mva. Filmteksting er momsbelagt.

 • Stine sier:

  Jeg starter som frilansjournalist nå, og mitt arbeid er da ikke momspliktig. Kan jeg likevel kreve tilbake moms for innkjøp av utstyr jeg trenger ifm. jobben? Som pc, fotoutstyr osv.?

  Takker for svar!

 • Hansson sier:

  Nei, når du selger tjenester som er unntatt merverdiavgift (såkalt «ligger utenfor avgiftsområdet») får du ikke refundert Mva. på innkjøp. Foto er i grenseland da journalistisk foto som er hovedsak og ikke bare ledsager en artikkel/reportasje er mva-pliktig omsetning. Dermed kan du, hvis denne delen av aktiviteten din selger for 50 000 i en 12-månedersperiode, kreve tilbake momsen på både fotoutstyr og PC, samt annet man trenger for å levere bilder.

 • Anna sier:

  Hei, Jeg selger nummererte og unummererte, signerte trykk (digitale trykk) av mine illustrasjoner via nettbutikker som Epla. Er desse mva-pliktige, eller blir det regnet som ‘kunst’?

 • Hansson sier:

  I ditt tilfelle er det nok opp til deg selv å argumentere for/imot om trykkene dine er kommersielle arbeider eller kunstverk. Kunstnerens egen omsetning av kunstverk er unntatt fra mva-loven, så her kvalifiserer du når du selger selv via Epla. Men vanligvis må du selge originalillustrasjonen for at det skal kunne kalles et kunstverk (ifølge tolkningen fra Skatteetaten). Men hva er en original og hva er en kopi i den digitale tidsalder? Mye som uten tvil er kunst og vises på gallerier eller kunstmuseer reproduseres ved hjelp av digitale trykketeknikker. Litografiets storhetstid er over. For foto gjelder det at kunstneriske reproduksjoner begrenset i et antall oppad av 30 av hvert bilde som er kopiert/fremkalt egenhendig eller under fotografens myndighet, kan ses på som kunstverk. Dermed bør inntil 30 digitale illustrasjoner i kunstkvalitet også kunne være kunst. Uansett gjelder det at materialene og utgiftene ved produksjonen ikke må ha hatt mva-refusjon. Kunstverket må ha blitt produsert i sin helhet utenfor mva-loven/området. Til slutt må du spørre deg hva som gagner deg selv. Kommer folk til å kjøpe flere hvis de er 25% billigere? Eller kan du kopiere opp flere og selge dem med lavere margin og likevel tjene bedre selv om de er ilagt moms? Er det nyttig for deg å ha momspliktig omsetning pga. refusjon av mva på innkjøp av utstyr osv.? Som illustratør er du normalt mva-pliktig i alle andre sammenhenger, så hvorfor komplisere det ved å ha to ulike omsetningstyper i samme regnskap? Reproduksjonene dine, så sant det er svært begrensede opplag, er så i grenseland at du står rimelig fritt til å velge hvordan du vil definere dem. Men selv ville jeg beregnet mva for å gjøre det enkelt og unngå begrensningene som et mva-unntak pålegger deg.

 • Anna sier:

  Tusen takk for svar 🙂 Det var vanskelig å finne noe klart svar på dette, så det er til stor hjelp! Da går jeg nok for MVA på trykkene.

 • Bjarne sier:

  Hei, takk for informativ artikkel. Er det slik at man må fakturere med mva på samtlige fakturaer etter mva- registrering, eller kan man velge å kun skrive mva på varer/tjenester som krever dette?

 • Hansson sier:

  Hei Bjarne, du må fakturere med mva på alle varer/tjenester som er mva-pliktige. De fleste tingene er mva-pliktig, bortsett fra f.eks. journalistisk tekst, litterær tekst, original kunst solgt av kunstneren selv, osv.

 • Bjarne sier:

  Takk for raskt svar. Om jeg forstår deg rett, vil det si at jeg fortsatt kan la være å fakturere med mva på varer/tjenester som er fritatt for dette? Det er snakk om salg av kunstverk/åndsverk uten mva, og tjenester med mva i ett foretak.

 • Hansson sier:

  Ja, det er helt ulovlig å legge på mva på varer som ikke skal ha mva, selv om du er registrert. Hvis du har registrert deg betyr det at du har omsatt for 50 000 av de mva-pliktige varene dine, ikke sant? Det er bare den avgiftspliktige delen av omsetninga som skal regnes med i de 50 000 kronene som er minstekravet for registrering.

 • Petter sier:

  Hei. Jeg er en skribent som har begynt å skrive for et magasin. De betaler med pr. oppdrag, og jeg må derfor starte enkeltmannsforetak. Jeg skriver journalistiske tekster, vil det si at jeg er fritatt for MVA?

 • Hansson sier:

  Hei Petter, det stemmer at journalistisk tekst ikke er mva-pliktig. Foto er mva-pliktig. Hvis fotoet kun illustrerer en tekst og selges som del av samme pakke, selges pakken uten mva. Lykke til!

 • Oxana sier:

  Hei,
  Jeg har fått tilbud om å selge turer (i Norge) som et selskap i Spania lager. For det får jeg en provisjon fra dem. Men kontrakten er lagt slik at jeg er deres Agent, og de akller seg «the Marketer». Jeg er altså ikke ansatt hos dem direkte og må passe på å betale skatt selv. Må jeg registrere enhetsforetak? Er jeg MOMs pliktig?

 • Ja, denne typen aktiviteten er i høyeste grad momspliktig. Det ryddigste er at du oppretter et enkeltpersonforetak, ja.

 • Oxana sier:

  Takk for svaret. Jeg glemte å si egentlig, at det blir ikke meg som selger turen. Jeg er en slags formidler av informasjonen om tilbud fra dem. Og når bestilling kommer til dem, får jeg premie. Kan ikke forstå helt det med momsen i dette tilfellet
  Takk

 • Dette er et grensetilfelle som du bør klarere med Skatteetaten før du begynner. Du fakturerer det spanske selskapet og skal da vanligvis ikke ta med MVA. Men produktet tjenesten knytter seg til (reisa) blir solgt til nordmenn på norsk jord og er derfor MVA-pliktig, så da kan det hende din tjeneste skal være det også. Har skrevet en artikkel som nevner dette her.

 • Øivind sier:

  Er i fast jobb, men har tenkt å frilanse litt på fritida (journalistisk tekst, mva-fritatt). Har allerede opprettet enkeltpersonsforetak, men det er først nå det vil bli litt inntekter av det.

  Det jeg lurer på er: Hvordan finner jeg ut sånn cirka hvor mye forskuddsskatt jeg bør betale? Oppdragene vil sannsynligvis bli (svært) sporadiske, og det er derfor svært vanskelig å beregne hvor store inntekter det blir snakk om i løpet av et år.

  Og: Jeg antar det nå blir slutt på forenklet selvangivelse for min del? Eller er det mulig å levere selvangivelse *bare* for foretaket?

 • Hvis du setter av 39% av overskuddet fra hver jobb vet du ganske nøyaktig hva du skal betale i forskuddsskatt. Du har kanskje private lån osv. som vil virke inn på dette men for å kjøre safe kan du holde av 39 prosent. Siden du ikke veit hvor mye du vil tjene bør du melde inn en lav forventet sum til skatteetaten og heller betale inn ekstra hvis du tjener mer enn du hadde forventet.

  Du skal fra nå av levere kun selvangivelse for næringsdrivende, det blir slutt på den forenklede oppgaven. Du må også levere næringsoppgave og personinntektsskjema.

 • Øivind sier:

  Ah, strålende – takk for usannsynlig kjapt svar.

  En annen ting jeg lurer på: La oss si jeg kjøper inn PC til foretaket, og den koster, tja, 12.000 kroner. Har en slik utgiftsføring noe å si for et foretak der virksomheten ikke er momsbelagt (siden jeg leverer journalistisk tekst)?

  Og la oss si et ferdig regnskap ser slik ut: Jeg har brukt 20.000 kroner på utstyr o.l., men har bare 30.000 i inntekt. Det blir et overskudd på 10.000 kroner. Får dette konsekvenser for skatteberegningen?

 • Ja, firmaer betaler alltid skatt av overskuddet, ikke av bruttoomsetningen. Så når jeg i svaret over her sier 39% av overskuddet så blir det i ditt eksempel 39% av 10 000 som skal inn i skatt. En veldig grov tommelfingerregel er at 50% av inntekta går bort i skatt og diverse utgifter. Har du tatt en kikk på http://www.frilansweb.no/timepris ? Kan også anbefale http://www.frilansboka.no der du får svar på alle disse tingene 😉

 • Det blir i aller høyeste grad slutt på den forenklede versjonen ja… Fytterakkern for noe kaos. Dette var definitivt siste gang jeg gjør selvangivelsen (og regnskapet) selv. Fyttirakkern for noe… !»»#$W#$$##!!!!

 • heidi gjerstad sier:

  Hei. Jeg har åpnet et enkeltmannsforetak og er hyret inn for noen enkeltundervisninger for sykepleiestudier i utlandet. jeg fikk beskjed om at jeg ikke er MVA pliktig. ønsker bare å få bekreftet dette?

  Finner det en mal for hvordan jeg kan sette opp regnskapet. siden jeg skal undervise i sør afrika kan jeg skrive av inntekter som undervisningsrekvesita og matpenger som utgirfer selvom jeg ikke betaler moms.

  Håper på svar,
  Hilsen Heidi

 • Heidi, undervisning er aldri MVA-pliktig. Når det gjelder mal for regnskap er det beste å bruke et av regnskapsprogrammene på markedet, eller en regnskapsfører. Har du evt. kikket på dokumentet du finner på http://www.frilansinfo.no/nedlasting ?

 • Matpenger får du ikke dekket gjennom enkeltpersonforetak. Undervisningsrekvisita og annet du trenger for å kunne gjøre jobben får du trekke fra i regnskapet.

 • Markus sier:

  Hei!

  Jeg har lest alle kommentarene overfor, men fant ikke noe tydelig svar på mine spørsmål.

  Jeg er i ferd med å starte et enkeltpersonsforetak. Jeg kommer til å levere markedsføringstjenester/kommunikasjon via Facebook – da altså kommunisere med medlemmer i Facebookgrupper, skrive nyhetsbrev, oversette og utføre diverse annet skriftlig kommunikativt arbeid. Kan jeg fritas for moms hvis jeg overskrider 50 000,-? Kan en som driver med privatundervisning fritas for moms?

  Jeg har et annet spørsmål som jeg lurer mer på egentlig: Jeg jobber i andre bedrifter inkludert det offentlige. Som en tommelfingerregel sier du at man bør holde av 50% av det man tjener til betaling av skatt og div. andre utgifter. Da er jeg klar over at skatten regnes med utgangspunkt i overskuddet – hvis man f.eks. kjøper en PC til 3000,- på foretaket, blir jo dette beløpet trukket i fra brutto; og man regner ikke dette beløpet (3000,-) som en del av overskuddet, men heller som en del av utgiftene. Så man regner ikke skatt ut i fra brutto, men hva man sitter igjen med av overskudd.

  Men vil den inntekten jeg evt. måtte få via dette enkeltpersonsforetaket berøre mine andre inntekter på noen måte (de jeg får gjennom andre jobber)? Enkeltmannsforetaket behandles isolert, slik at skatten ikke forandres når det gjelder den bruttoen jeg tjener i kommunen f.eks. (i min andre jobb)? Eller?

  Jeg hadde satt stor pris på et svar som var så raskt som mulig! 🙂 Veldig nyttig jobb du gjør her! Og jeg synes svarene er gode!

 • Privatundervisning er ikke MVA-pliktig. Markedsførings- og kommunikasjonstjenester, og oversetting er MVA-pliktig. Skriving av nyhetsbrev og annet skrivearbeid må vurderes nærmere. Hvis det er snakk om journalistiske eller litterære åndsverk skal det ikke være moms. Hvis det er snakk om reklametekster o.l. skal det beregnes moms. Så sannsynligvis er det snakk om det sistnevnte, altså MVA-pliktige tjenester.

  Inntekter fra enkeltpersonforetaket skattlegges forskjellig fra inntekt som ansatt, men totalen av de to pottene går inn som personinntekt og avgjør skjermingsfradrag, grunnlag for trygdeavgift og evt. toppskatt. Lønnsinntekten din tar arbeidsgiveren din seg av, ved hjelp av skattekortet. Alt du trenger å tenke på er å få betalt nok forskuddsskatt for næringsdelen. Setter du av 39% på nettoresultatet er du sikker (hvis du ikke får toppskatt).

 • Markus sier:

  Tusen takk! Veldig behjelpelig informasjon (lettlest og lettfattelig). 🙂

 • Hei Markus, har oppdatert artikkelen med et par nye detaljer. Du skal ikke lenger registere deg før du overstiger 50 000, du må vente til du har sendt fakturaen som vipper omsetningen over grensa. Se avsnittene om MVA for mer info om dette.

 • Jasmin sier:

  Hei, Jeg kjenner en som er ferdig utdannet som tannpleier og skal opprette et enkeltpersonforetak. Jeg har noen spørsmål angående 50000 grensen og Mva. Betyr det at hun ikke skal fakturere klientene sine med mva før hun når denne grensen? jeg har lest alle kommentarene over. Betyr det også at man ikke trenger å registrere seg mva-registret før til neste år 2012 med tanke på at man ikke kommer over 50000 grensen i 2011.

 • Hei Jasmin. H*n skal verken fakturere eller registrere seg før det er omsatt for 50 000. H*n bør lese denne artikkelen fra fakturaskolen. Mer om hva MVA egentlig er finner dere her.

 • Laila sier:

  Hei!
  Jeg lurer på åssen mva reglene er for personer som ønsker å lage seg et foretak utav affiliate, dropshipping, google sniper (der man tjener penger gjennom at folk besøker wesider osv.)?

 • Det er umulig å svare på uten å vite hva du egentlig lurer på.

 • Øivind sier:

  Fikk inn første inntektene til mitt ENK helt mot slutten av året i fjor. Beløpet var på 12.500 kroner.

  Forsøker nå å finne ut cirka hvor mye forskuddsskatt jeg skal betale (eller «tilleggsforskuddsskatt» som det vel i praksis blir siden jeg betaler i 2012 for skatt som gjelder 2011).

  På skatteetatens sider står det blant annet om forskuddsskatt at «Informasjon om størrelsen på forskuddskatten vil fremgå av del 3 på skattekortet».

  På del 3 av mitt skattekort (jeg er til daglig arbeidstaker i 100% jobb) står tabell 7103, og leter jeg meg fram til 12.500 kroner på den tabellen står det at skattetrekket skal være 2.300 kroner. Kan dette stemme? Blir det så lite?

 • Hei Øyvind, dette er en så liten sum at du egentlig bare kan glemme det til du eventuelt får et krav fra Skatteetaten i oktober 2012. Hvis du har betalt inn litt for mye i den vanlige jobben vil de jo ta av dette for å dekke de få tusenlappene her. Men hvis du vil gjøre det helt nøyaktig kan du betale inn 39 prosent av overskuddet i næring. For å finne overskuddet kan du enten plusse summen på jobb-inntekten din og bruke minstefradraget for å senke totalen før du trekker skatt fra det igjen, eller du kan – hvis det er snakk om utgifter i firmaet som KUN har med firmaet å gjøre – trekke fra faktiske utgifter (med kvitteringer) før du trekker 39% skatt. Hvis du ikke har noen utgifter i næringa blir skatten da kr 4875. Men til slutt avhenger det også litt av hvor mye lån du har, formue, osv., da alt skattlegges som en felles «personinntekt-pott».

 • Helle sier:

  Hei!

  Jeg har nylig fått grønt lyst som frilansjournalist for et magasin som ber om løpende innspill til saker. Det virer derfor som om jeg bør registrere et enkeltmansforetak for å kunne ta jobb som frilans for dem. På samme tid har jeg tenkt å drive salg av egenprodusert kunst.

  Akkurat nå er nyutdannet journalist og er ansatt deltid som butikkmedarbeider.

  Dermed har jeg noen spørsmål vedrørende min situasjon nå som jeg skal kaste meg ut på ukjent terreng. Kan jeg registrere et enkeltmannsforetak som dekker begge tjenestene? I såfall, hvilke følger får dette med tanke på valg av firmanavn og regnskapet mitt?

  Regnskap er ikke min sterkeste side og er redd for å trå feil og deretter få økonomisk baksmell som svir i ettertid.

  Og hva skjer om jeg selger kunst/journalistisk arbeid før dato for registrering av foretak? Kan jeg senere føre dette inn i regnskapet etter registrering, eller blir dette helt feil?

  Er veldig klar for å komme i gang, men også veldig usikker på hvor og hvordan jeg bør trå først. Håper på svar!

  H

 • Hei Helle. Det første du må gjøre her er å skaffe deg et eksemplar av Frilansboka. Klikk på banneret på toppen av siden og kjøp den. Du vil ikke angre 😉

  Du har ikke lov til å fakturere før du har et eget firma, men du kan jo motta frilanslønning, dvs. deltids- eller timebasert lønn. Det er i mange tilfeller gunstigere, og gjør at du slipper å styre med skatt, regnskap osv. selv.

  Når det gjelder navn på ENK-et så har ikke dette noe å si for hva du driver med. Du kan drive med hva du vil. Jeg anbefaler deg å bare kalle firmaet for «Fornavn Etternavn». Da blir det mye enklere å gjøre innkjøp uten å tenke på å få med firmanavnet på kvitteringer. Blant annet.

  Hvis du selger kunst før du registrerer foretak må du ta imot dette mot kvittering og melde inntektene inn på selvangivelsen slik man ellers gjør med all ekstrainntekt. Hvis det er hobby (utgifter overstiger inntekter) slipper du å oppgi inntekten. Alt dette og mer til kan du lese om i frilansboka.

 • Helle sier:

  Supert! Takk for utfyllende svar, boken er herved bestilt 🙂

 • Mario Torres sier:

  Hei.

  Jeg skal straks opprette et enkeltmannsforetak, siden jeg skal jobbe litt frilans som journalist.

  Jeg tror ikke det vil være snakk omå tjene noen store summer, siden jeg gjør dette kun for å overleve en liten stund til jeg får 100% stilling igjen.

  Det jeg lurer på, er om jeg fortsatt da må melde i fra til skatteetaten på at jeg må betale forskuddsskatt?

 • Det er litt opp til deg selv, selv om det er formelt riktig å betale forskudsskatt, så er det vanskelig å anslå et riktig tall for hvor mye du skal betale. Foreslår at du ser det litt an, og kontakter skatteetaten når du vet cirka hvor mye jobb du får. Omsetter du for under 50 000 per skatteår trenger du ikke å fylle ut næringsoppgave, da bare skriver du inn overskuddet ditt på selvangivelsen. Tjener du såpass lite er det kanskje like greit å bare spare skattepengene og betale inn ved nyttår. Du finner KID-nummer for slikt på skatteetaten.no.

 • Martin sier:

  Hei,

  Jeg ser du skriver over her at hvis man omsetter for mindre enn 50.000 hvert skatteår slipper man å fylle ut næringsoppgave.

  Jeg har fått jobb som en slags hobbyfrilanser, men tror ikke jeg kommer til å tjene mer enn maks femten tusen i året. Betyr dette at jeg bare kan droppe å tenke på forskuddsskatt og en mer komplisert selvangivelse? Må innrømme at jeg er meget skeptisk til hvor mye ekstra arbeid en liten jobb vil gi meg.

  Det eneste jeg i praksis må gjøre ekstra er å betale inn skatt rett før nyttår, eller har jeg misforstått?

  På forhånd takk for svar!

 • Siden du vil tjene lite blir det lite ekstra arbeid for deg. Du fører bare opp (inntekter-utgifter)=omsetning (f.eks. 8000 kroner) i dertil egnet felt på den vanlige selvangivelsen. Du får tilbud om å rette den som kommer fra skatteetaten, så det er i dette trinnet du fører opp ekstrainntekten. Når det gjelder skatt kan du enten a) Vente og betale restskatten når den kommer b) Be arbeidsgiver trekke noen tusenlapper ekstra en måned – ligningen er felles så dette er helt greit, eller c) Betale inn forskuddsskatt ved hjelp av KID-nr du finner på skatteetaten.no.

 • Maxmanuskript sier:

  Hei
  Jeg har et NUF som jeg bruker til å selge manuskripter til radio og tv, samt videoproduksjon. Har fått beskjed av de jeg selger til at jeg ikke skal fakturere med MVA på manuskriptene. (Tar MVA for videoene). Er dette riktig?

 • Ja, det er riktig. Manus er «kunstnerisk arbeid» som er likestilt med f.eks. maleri og egenkomponert musikk. Derfor ingen MVA. Du skal velge «unntatt» som benevnelse i fakturaprogrammet ditt.

 • Maxmanuskript sier:

  Selv om jeg er har et NUF, ikke et enk?

 • Ingen forskjell på MVA uansett hvilken firmatype du har.

 • Snorre sier:

  Hei

  Jeg var ute i god tid og registrerte et ENK. Nå viser det seg at jeg ikke får tid til å starte før på nyåret. Det er altså ingen bilag / posteringer i regnskapet. Spørsmålet er da: Har jeg skapt mye ekstraarbeid for meg selv? Må jeg skape noe form for dokumentasjon, eller gjøre noe spesielt med selvangivelsen? Eller kreves det ingenting, akkurat som om jeg ikke skulle ha opprettet foretaket ennå?

 • Hei Snorre, så lenge det ikke er omsetning eller bruk av penger trenger du verken å føre regnskap eller levere næringsoppgave for 2012. Omsetningen din må over 50 000 per år før du plikter å levere næringsoppgave. Lavere omsetning rapporterer du inn på selvangivelsen.

 • André sier:

  Hei

  Her var det mye nyttig informasjon! Godt at det er flere enn meg som er usikker i en slik situasjon. Jeg har nettopp startet som frilansskribent på hobbybasis ved siden av fast jobb. I år ble det sendt ut én faktura, så da får jeg en enkel generalprøve. Jeg antar jeg er nødt til å lage et regnskap. Og hvis jeg forstår det rett blir det to bilag/posteringer. En da jeg sendte ut fakturaen og en da pengene kom inn på konto?

  Ettersom dette er på hobbybasis ser jeg ikke for meg at jeg sender ut mer enn 10-12 fakturaer, og totalt fakturerer jeg for ca 10-20.000 pr år. Utgifter har jeg i utgangspunktet ikke, men har skjønt at det kan lønne seg å overføre f.eks datautstyr til enkeltmannsforetaket for å redusere omsetning med hensyn til skatt. Etter det jeg skjønner kan jeg føre regnskap i Excel, men er litt usikker på hva som må med for at det skal være riktig. Noen tips?

  Det skal heller ikke være nødvendig å betale mva (ettersom det er skribent jeg jobber som), og skatt jeg kan be arbeidsgiver trekke om jeg er redd for baksmell. Næringsoppgave, er det bare en post i selvangivelsen, hvor jeg fører omsetning?

  Er det noen andre plikter jeg har på mitt enkelmannsforetak? Takker for all hjelp.

 • Hallo André, velkommen i frilansernes rekker. Siden du bare har 1 faktura og omsetter for mindre enn kr 50 000 dette året, trenger du ikke å føre regnskap i det hele tatt. Du bare fører omsetningen opp på den vanlige selvangivelsen som annen inntekt. Hvis du i fremtiden fakturerer for over 50 000 i året må du begynne å levere næringsoppgave. Næringsoppgaven er et eget dokument i Altinn som skal inn i tillegg til selvangivelsen, i tilfelle. MVA trenger du ikke å tenke på, og skatt kan du løse ved å få arbeidsgiveren til å trekke litt ekstra. Ingen andre plikter jeg kommer på i farten, nei. Når det gjelder Excel holder det i første omgang med en enkel oppstilling over inntekter minus utgifter. Når man kommer over 300 bilag per år er det høyere krav til føringen, da må man til med debet og kredit osv. Det er et eget fag som man enten må lære seg eller sette ut til andre.

 • André sier:

  Takk for raskt svar. Da blir det ikke så mye jobb. Det som altså er nødvendig er å skrive et excel-ark med liste over inntekter (fakturaer) og utgifter, og summere dette til en omsetning? Er det sånn at det holder å lagre dette på maskinen, eller må det skrives ut sendes noe sted?

 • Det holder å lagre regnskapet trygt hos deg selv. I tilfelle det blir spørsmål viser du frem fakturaer og evt. kjøpsbilag, som du scanner og sender på e-post til skatteetaten. Det er sjelden de spør mikro-firmaer om å se selve regnskapsføringen. Hvis du hadde hatt et aksjeselskap skulle du ha sendt inn årsregnskap til Brønnøysund, men det skal du altså ikke.

 • Terje sier:

  Først, takk for en veldig informativ side!

  Spørsmål:
  Jeg skal begynne (som en del andre, skjønner jeg) som frilansjournalist.

  Til artiklene vil jeg ta bilder. Jeg trenger skikkelig fotoutstyr.

  Får jeg skrevet av utgiftene til fotoutstyret mitt?

  Eks. i 2013:
  30,000 i fotoutstyr.
  Inntekt på salg av artikler (m/ledsagende bilder): 200,000

  Egentlig inntekt blir da?
  (Må jeg skrive av investeringen i utstyr over flere år?)

 • Petter Røysland sier:

  Hei. Har til i år hatt inntekt på mitt personlige foretak på 17500 kroner (jippi). Jeg driver med tekstleveranse, og skal derfor ikke betale MVA (som uansett er uaktuelt med tanke på at jeg tjener under 50 000 kr).

  Jeg har opprettet et et KID-nummer på skatteetatens sider (Forskuddsskatt, år 2012). Jeg renger med å betale ca 30 % skatt…

  Er det nå bare å overføre penger til riktig skattekommunes kontonummer, og vente på selvangivelsen, og der føre inn de forskjellige inntekstspostene?

 • Terje: Investeringer på over 15 000 kroner i driftsmidler, som fotoutstyr i dette tilfellet er, må avskrives over flere år. Satsen er 20% årlig. Du begynner med å føre opp 20% av totalsummen på samlet sum av kamerahus/objektiv/blitz osv. (teller som en enhet) i næringsoppgaven. Året etter trekker du 20% til av det resterende, osv. til restsummen er kommet ned i 15k, da du trekker alt som står igjen. Summen trekkes altså fra overskuddet på 200k det første året, og gir deg et skattbart overskudd på 194 000 første året. Siden du ikke leverer MVA-pliktige tjenester får du heller ikke MVA-fradrag på utstyret.

  Petter: Ja, du betaler bare inn slik du sier. Men for en så lav sum som dette er det ingen krise hvis du bare fører opp ekstrainntekten på selvangivelsen og venter på at du får en liten restskatt senere i år. Det kan jo hende det jevner seg ut hvis du har betalt litt mye skatt i fast jobb, f.eks.

 • Petter sier:

  Takk for ekstremt raske svar! Tror jeg bare betaler inn skatt nå som jeg har litt ekstra. Godt nytt frilansår.

 • Terje sier:

  Tusen takk for klart og kjapt svar, Atle. (Byråkratiet burde prøve å sende deg spørsmål. De ville ikke trodd sine egne øyne vedr. hastighet! Hehe…)

 • Terje sier:

  Én ting til.

  I frilansyrket er det jo en del bilkjøring.
  Hvordan fører man eventuelt det?
  Hva får man dekket/trukket fra på inntekten?

  På forhånd takk.

 • Les denne artikkelen om kilometergodtgjørelse. Den er gammel, men prinsippet er korrekt. Satsen har nok økt noe. Du må altså føre kjørebok.

 • Terje sier:

  Over skrev du at «kamerahus/objektiv/blitz osv. (teller som en enhet)».

  Hva om jeg kjøper en linse til (altså en linse nr. 2) om én uke, er det en ny enhet?

  Eller hva om jeg kjøper nok en ny linse i mai? Fremdeles samme enhet? Hva er regelen?

  Takk! (Enkeltmannsforetaket er nu registrert; jeg er klar for oppdrag (som jeg jo gir meg selv…) 🙂 )

 • Førstegangs anskaffelse av utstyr som hører sammen skal regnes som samlet kjøp (og skal derfor avskrives/balanseføres). Senere utskifting av utstyr du allerede eier regnes som vedlikehold og skal derfor kostnadsføres direkte.

 • Hei. Jeg har privat foretak og leaser bil. Nå er snart leasingperioden over og jeg må vurdere hva jeg skal gjøre. Enten kjøpe ut bilen, eller fortsette og ha en leasingbil. Når jeg leaser trekker jeg fra alle leasingkostnadene, men hva skjer skattemessig dersom jeg eier bilen? Vil det være lønnsomt og lease eller eie?
  På forhånd takk!

 • Hvor mye kjører du per år? Kjører du mer enn 6000 km per år må den uansett inn i regnskapet som firmabil selv om du eier den privat. Det er nok gunstigere å leie enn å eie når du tenker skattemessig, men du må gjøre en totalvurdering av utgifter til leasingen vs. utgifter med å kjøpe og drive/vedlikeholde bilen selv. Du trekker fra 3,90 per km. hvis du eier bilen selv, det er ingen andre kostnader som kan trekkes fra. http://www.frilansinfo.no/okt-kilometersats-for-egen-bil-i-firma

 • Tusen takk for hurtig tilbakemelding.
  Dette er en interessant problemstilling. Selv kjører jeg ca. 15 000 – 18 000 km i året (jobb og privat).

  Når en skal vurdere eie mot leie må en etter min mening ta med følgende faktorer i vurderingen:

  Ved eie må en ut med en større sum med en gang.
  Denne summen må avskrives over bilens levetid.
  Ettersom bilen eldes må en kalkulere med (tildels vesentlige?) vedlikeholdskostnader og man har kanskje en bil med utdatert teknologi.
  Som selvstendig næringsdrivende kan jeg kostnadsføre kilometer brukt i jobb.

  Ved leie/leasing:
  Kontantsummen er vesentlig mindre. Teoretisk kan man jo da bruke forskjellen i sum til et inntektsbringende tiltak eller få avkastning av pengene.
  Dessuten kan jeg trekke fra mva. på forskuddsbeløpet.
  I motsetning til å eie må en da betale et månedlig leiebeløp og man kan nok forvente og måtte betale for noe skade ved utløp av leasingperioden.
  Men alt dette kan kostnadsføres i regnskapet.
  Etter 3 år må en jo da inngå en ny leasingavtale, med de samme kostnadsfaktorene.
  Men en vil jo da også få en ny bil og kan således dra fordel av ny teknologi, og vedlikeholdskostnadene vil være tilnærmet lik null.

  Det finnes sikkert ikke noen helt klare svar på dette, men det kunne være interessant å høre andres erfaringer.

 • Synes du summerer godt opp hva man må tenke på når man skal se på fordeler/ulemper med å eie vs. å leie bil. Hører gjerne hva andre har å si om dette.

 • Jens Kristian Toft sier:

  Hei. Jeg startet et enkeltforemannstak høsten 2012, og tjente derfor ikke over 50 000 gjennom firmaet før året var omme. Jeg er musiker. Betyr dette at jeg ikke trenger å føre kjørebok, utgiftsføre utstyr osv.?

 • Nei, det betyr ikke at du slipper å føre et enkelt regnskap og følge de andre reglene for kjørebok, osv. 50 000 har bare med merverdiavgift å gjøre. Å ikke utgiftsføre utstyr osv. ville jo være dumt, du betaler da mye mer skatt enn du vil gjøre hvis du trekker fra utgiftene til kjøp av instrument, f.eks. Det er forresten ikke 50 000 kroner innen utgangen av året som er grensa, men innen en 12-månedersperiode uavhengig av kalenderår. Så hvis du tjente 15 000 i 2012 og 36 000 nå i 2013, vil du måtte MVA-registrere firmaet på et visst tidspunkt før nyttår.

 • Jens Kristian Toft sier:

  Ok, takk for svar. Jeg har gjennom mange år kjøpt utstyr (instrumenter, PA-anlegg osv), som jeg kjøpte før jeg startet foretaket. Kan jeg da ‘kjøpe’ de av meg selv? Hvordan gjør man isåfall dette? Forsto det sånn i en tidligere artikkel jeg så av deg.

  Så spørsmål 2 som jeg ikke finner svar på. Jeg kjører bil til hver spillejobb/øving, men dette er ikke min egen bil. Kan jeg da få godtgjørelse? Og hvilken kjørebok vil du eventuelt anbefale? Ser fram til å få frilansboka i posten.

 • Salg av utstyr til firmaet gjør du ved hjelp av metoden som står i artikkelen her i Startguiden (10 ting å gjøre…), nemlig at du skriver en kvittering fra deg selv som privatperson, og overfører utstyret til en fornuftig bruktpris (ikke nypris!) til firmaet. Firmaet må så ha kvitteringen i regnskapet og prisen på utstyret er med på å redusere årsresultatet (omsetning minus utgifter), slik at du betaler mindre (eller kanskje ingen) skatt. Husk at alle kjøp over 15000 eks. mva. ikke kan trekkes fra i regnskapet samme år, men skal avskrives over flere år. Det finner du mer info om i frilansboka.

  Det er bare bruk av egen bil som utløser kilometergodtgjørelse. Men firmaet ditt står fritt til å leie bil av den andre personen, og kostnadsføre denne utgiften. Har ingen spesiell kjørebok jeg anbefaler, noen bruker papirversjonen kjøpt på nett eller i bokhandel, andre laster ned en app til telefonen… du finner noen ulike hvis du googler litt.

 • Jonas sier:

  Hei. Har begynt å leie meg ut som matros og er i den forbindelse borte hjemmefra i 14 dager av gangen. Bostedet er dekket, men ikke kost og reise. Det tar ca 6.5 timer for meg å kjøre til og fra jobb i hver ende av vakta. Mitt spørsmål er om jeg kun kan skrive av faktiske utgifter(kost og km) eller om jeg kan føre statens ulegimiterte satser for overnatting eller noe lignende osv. Har enkeltmansforetak. På forhånd takk.

 • Hvis du driver eget foretak er det bare faktiske utgifter som teller når det gjelder kost og overnatting. For kjøringen er det statens sats som teller, den er i dag på kr 4,05 per km for kjøring inntil 10 000 km per år.

 • Petter Røysland sier:

  Hei!

  Jeg har nå fått den elektroniske selvangivelsen min, og jeg sliter med å finne ut hvor jeg skal postere inntektene mine.
  Jeg opprettet en enkeltmannsforetak, og har tjent 15 000 kroner. Ett oppdrag for NRK, og ett oppdrag for en liten avis. Jeg skal ikke betale MVA, men jeg lurer på hvilket felt jeg skal føre inntekten min. Er det under 1.6.2? Eller kan det være under felt 2.7.6?
  Hjelp!

 • Petter Røysland sier:

  Litt mer informasjon.

  I selvangivelsen min, står det I følge lønns- og trekkoppgaven, kode 401/402 (utbetaling til næringsdrivende), har du i 2012 mottatt kr 17 750.
  Alle opptjente næringsinntekter i 2012 føres i næringsoppgaven (RF-1175) post 3000 – 3900 eller nedenfor i «Sum driftsinntekter».

  Jeg har altså en inntekt på 17 750, ikke på 15 000 som nevnt ovenfor.

  Hva gjør jeg nå?

  Haha, jeg ler av meg selv.

 • Hei Petter, mener du at næringsinntekten allerede er ført opp på den elektroniske selvangivelsen? Hvis tallet stemmer, gjør du ikke noe, og du trenger ikke å fylle ut næringsoppgave siden omsetningen er lav. Du kan velge å betale inn ekstra forhåndsskatt for de 15-17000 kronene. Det gjør du ved å gå til skatteetaten.no og hente ut kidnummer og bankkontonummer for forhåndsskatt for 2012 (betal inn 36-39% av summen så er du safe).

  Hvis tallet ikke stemmer må du korrigere det og sende inn til skatteetaten. Nøyaktig hvordan dette fungerer er jeg ikke sikker på, jeg må få logget meg inn i Altinn for å se om vi kan levere korreksjoner der, eller om disse må sendes i posten. Uansett: På næringsinntekt har du trolig hatt utgifter. Kjøp av en PC, reise/transport, kontorutgifter… dette er fradragsberettiget. Har du kvitteringer trekker du dette fra, overskuddet ditt er neppe 15 000, og dette må du altså melde inn som ny sum driftsinntekter.

 • Maxi sier:

  Hei!
  Jeg skal starte et enkeltmannsforetak og har tenkt til å opprette en egen konto som kundene betaler inn på. I tillegg oppretter jeg en konto hvor jeg skal sette av skatt (og mva når den tid kommer). Hvor mye av hvert innkommende beløp burde jeg sette av? Vil det være 39%? Og når jeg blir mva-pliktig vil det da være 25% av beløpet til moms og 39% av det igjen til skatt?
  Er veldig usikker på hvor mye jeg kommer til å tjene så jeg vil være på den sikre siden.

 • Hei Maxi. 1) Les http://www.frilansboka.no. Der får du de aller fleste svarene. 2) Du skal betale forskuddsskatt 4 x årlig, kontakt skatteetaten for å få info om hvordan du gjør det. De vil gi deg summen du skal betale basert på hva du antar at du kommer til å omsette for. Setter du av 39% er du trygg, med mindre du omsetter for så mye at du kommer over grensa for toppskatt. 3) Ikke tenk på MVA enda. Du må omsette for minst 50 000 først. MVA er 25%, 15% eller 8% i tillegg til råprisen på det du selger. Dette står på alle fakturaene du sender ut, så det blir enkelt å regne ut hva som skal inn til staten. Fakturaprogrammet Conta Faktura gir deg dette tallet ferdig oppstilt i en MVA-rapport.

 • Lee sier:

  Hei, jeg har planer om å opprette en ENK foretak. Da lurte jeg på om det er lurt å opprette, hvis det er snakk kun hobbybasis det jeg skal drive med. Jeg tviler på at jeg vil tjene noe mer enn 15 000 KR iåret. I tillegg har jeg en fast jobb (100% stilling). Hvordan skal jeg føre disse inntektene (hobby)? Takk på forhånd

 • Hvis du skal sende fakturaer til oppdragsgiveren bør du ha et ENK. Det er ikke snakk om hobby hvis de 15 000 du tjener faktisk gir deg et overskudd, selv om overskuddet bare er på kr 2000 f.eks. Hobby er når du bruker like mye eller mer på å drifte hobbyen som du tjener på den. Hvis du ikke trenger å sende fakturaer kan du også bare oppgi pengene i den vanlige selvangivelsen som «Annen næringsinntekt». Det er jo det enkleste, og du slipper å føre regnskap osv. Dette gjelder opp til 50 000 kroner per år.

 • Lee sier:

  Hei, takk for raskt svar! Hvis jeg fører de 15 000kr i «annen næringsinntekt». Er det behov for noe vedlegg hvor de inntektene kommer fra? Hvordan er med skatt osv opp til 50 000kr per år?

 • For skatt gjelder vanlige regler, les her: http://www.frilansinfo.no/slik-regnes-skatt-for-naeringsinntekt-og-vanlig-lonn

  Ikke noe behov for å vise hvor inntektene kom fra, skatteetaten har innsyn i bankkontoen din hvis de vil sjekke noe.

 • Saqib sier:

  Hei, jeg lurte på et par ting…
  Jeg har rendt 2 regninger i år til en kunde hvor jeg ikke har oversteget kr. 50000. Det kommer jeg heller ikke til å gjøre resten av året.
  MEn jeg har sendt regninger med moms og jeg er ikke registrert i moms-registeret og fant også aut at jeg ikke trenger å være det.
  Hvordan skal jeg tilbakeføre momsen tilbake til kunden min?
  Har ikke peiling så setter pris på all hjelp

 • Når du har sendt en faktura som er feil må du kreditere den (lage kreditnota) og sende en ny som er korrekt. Deretter betaler du tilbake differansen via bankoverføring. Enkelt og greit. Les mer: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/kreditnota

 • Anette Moi sier:

  Hei! Jeg er frilans illiustratør og lurer på dette med moms. Har en vennine som jobber som frilans illustratør blant annet for en avis og hun sier at hun ikke betaler moms. Mens andre betaler moms. Jeg tar oppdrag for blant annet forlag og reklamebyrå. Skal jeg betale moms?

 • Din venninne skal selge illustrasjonene sine med MVA, hvis hun har gått over omsetningsgrensa på 50 000 innenfor en periode på 12 måneder. Illustrasjoner er MVA-pliktige så lenge de ikke selges som originale kunstverk i en kunstgalleri-setting. All kommersiell illustrasjon er altså MVA-pliktig.

 • R. Olsen sier:

  …men det er altså slik, som det står i et tidligere svar fra deg, at foto/illustrasjoner som selges som en del av en «pakke» sammen med journalistisk tekst, ikke er momspliktig?

 • Det stemmer, så lenge teksten er hovedsaken. Er det en fotobasert sak med tekst i andre rekke, skal det være MVA på totalsummen.

 • Carl Halvorsen sier:

  Hei, hva gjør man rent praktisk hvis man har en omsetning over 50.000 en 12-må edersperiode og melder seg inn i MVA-registeret, men er under 50.000 per 12-månedersperiode i omsetning årene etterpå? Melder man seg ut? Må man fortsette med MVA-fakturering? Skal noe tilbakeføres?

 • MVA-loven forteller deg det du trenger å vite:

  § 14-3. Sletting og fortsatt registrering
  (…)
  (3) Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak er falt under den til enhver tid gjeldende beløpsgrensen i § 2-1 første til tredje ledd uten at virksomheten er slettet i medhold av denne paragrafen, skal avgiftssubjektet forbli registrert i minst to hele kalenderår.

  **

  Du fortsetter altså å kreve inn og betale inn MVA. Når det har gått to kalenderår og situasjonen fremdeles er den samme, sender du melding til skatteetaten om sletting fra MVA-registeret.

 • Carl Halvorsen sier:

  Takker!

 • Undrende sier:

  Hei. Det er bare å innrømme. Jeg skjønner ikke logikken bak merverdiavgift. Du linker til conta faktura sin artikkel http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/merverdiavgift der det står: «Staten skattlegger MERVERDIEN av varen på veien fra produsent til forbruker.»
  Eksempelet viser at produsenten tar 1000 + 25% mva (1250), selger tar 2000 + mva (2500 utsalgspris inkl mva). Produsent må sende sine 250 i mva til Staten, og selger må sende (500-250) 250 de også. Staten får inn 500 totalt i mva. Dette er korrekt nok 25% av utsalgspris før mva, men jeg synes dette er merkelig logikk.

  Produsent er villig til å selge for 1000, og forbruker er villig til å betale 2500. Det er MERVERDIEN i mine øyne før Staten blander seg inn. Dermed utgjør 500 i mva 33,33 % og ikke 25%.

  Kan du forklare den «riktige» logikken på en grei måte?

 • Det er 25% i hver enkelt ledd av verdikjeden, fra skogen til ferdig møbel (f.eks.). Hvis tømmeret er innom seks ledd på veien ut i butikken til forbrukeren, så er det 25% merverdiavgift i hvert ledd. Det er ikke totalmerverdien som skattlegges.

 • Marion Iwe Thorsteinsen sier:

  Hei,
  Jeg er i fast jobb men har tenkt å starte å jobbe frilans på fritiden : jeg vil være copywriter, dvs. at jeg skal oversetter tekst for et amerikansk selskap. Jeg vill ikke være skattepliktlig i USA men i Norge.
  Jeg har ikke opprettet enkeltpersonsforetak ennå,
  Det vil bli litt inntekter av det. Vet ikke om det vil være faktureres over kr 50 000 i året.

  Det jeg lurer på er:
  Må jeg opprettet enkeltpersonsforetak? Hvis ja gjøre dette kun på altinn.no?Hvilke type selskap må jeg velge? Jeg tror ikke at jeg trenger å registrere i Foretaksregisteret ikke sant?
  Må jeg betale moms for copywriting (det kan være kommersielle dokumenter, produkt beskrivelse på en nettside)?
  Må jeg ta kontakt med skatteetaten?
  Takk for hjelpen!

 • Hei Marion.
  1. Du må ikke opprette foretak hvis inntekta er under 50 000 i året. Du kan sende faktura i ditt eget navn, og føre opp inntektene på vanlig selvangivelse som «annen næringsinntekt». Jeg ville gjort det slik i starten, det er mye enklere.
  2. Du går på Altinn.no og finner samordna registreringsmelding for å starte et enkeltpersonforetak.
  3. Det er MVA på oversettervirksomhet når originalverket er kommersielt, ikke kunstnerisk/litterært. MVA kommer først hvis du fakturerer for mer enn 50 000 på en 12-månedersperiode.
  4. Du trenger ikke å ta kontakt med skatteetaten. Men du må huske å sette av penger til å betale skatt og følge med på om du går over omsetningsgrensa for moms.

 • Marion Iwe Thorsteinsen sier:

  Hei,
  Tusen takk for kjempe rask tilbakemelding og gode råd!

 • Thomas sier:

  Hei,

  1) Jeg har registrert en enk i fjor som fotograf. Men hovedvirksomheten har blitt reiseleder / guide. Kan dette føre til problemer? Må jeg registrere noe annet? Jeg har byråkrati allergi…

  2) Hva skjer om jeg har høye avgifter i forhold til omsetning? Har hatt ca. 45k omsetning inkl ca. 40k som ikke er momspliktig, og ca. 16k i avgifter (macbook…). Tenkte å bare skrive 15 000 for å ikke ha hodebry med 20% regelen.

  3) Mat. Når jeg fakturerer per dag og er de fakto på jobb som reiseleder fra kl 6 til kl 22, kan jeg skrive av lunsjer, snacks, hvor går grensen? Selskapene som jeg fakturerer dekker selvsagt hotel og middager, med når turistene mine har fri til lunsj og får ikke den dekket, det får ikke jeg heller.

  4) Moren min jobber i «økokrim» i Frankrike men kan ikke noe om det norsk systemet, vil ikke bli tatt av Skatteetaten her, det ville være litt pinlig 😛

  På forhånd takk, mye nyttig i svarene dine.

 • Atle Hansson sier:

  1) Dette kan du enkelt endre ved å logge inn i Altinn og endre i Samordna registermelding. 2) Utgifter, ikke avgifter. Høye utgifter i firmaet gir lavere overskudd, og dermed blir det mindre skatt å betale. Har du null i overskudd, blir det null i skatt også. Usikker på om det blir krøll hvis du fører 15 000 i regnskapet, men bilaget/fakturaen viser 16 000, dette bør du sjekke med en regnskapsfører. 3) Så lenge du er borte fra hjemmet i mer enn 12 timer kan du føre opp inntil 82 kroner per dag i «overtidsmat». Summen kan føres i regnskapet og reduserer dermed overskudd i firmaet.

 • Thomas sier:

  Takk for svar. Jeg tok 30% av PVverdien og skal trekke hele verdi neste år. Den kostet egentlig 10500, men hadde eg trukket det hele, ville summene av avgiftene mine vært rundt 17k og jeg ville ikke sende næringsoppgave. Vet ikke om det er ok, men men, alea jacta est. Igjen tusen tak for svar sepsielt med overtidsmaten! Veldig greit å vite. Har du noe offisiell kilde?

 • Atle Hansson sier:

  Ser at summen per dag er økt til 84 i 2014. Mulig satsen øker igjen nå i 2015. Her er kilde: http://verdtavite.kpmg.no/overtidsmat.aspx

 • Thomas sier:

  Takk igjen. Beklager, men jeg forstår ikke helt (er ikke norsk…) gjelder dette også frilanserne? I mitt tilfelle hvor skal dette føres? Sier vi 84 per dag, kan man ha 84 i snitt over flere dager, men noen dager over og under 84kr? Hvis noen dager er over 84, må skal man gjøre? Føre 84 og betale resten av egen lomme?

  (husk at jeg har neppe over 15K utgifter per år og blir ikke MVA pliktig, om det spiller noe rolle)

  Takk!

 • Atle Hansson sier:

  Ja, akkurat her er det samme regler for deg som har enkeltpersonforetak (ENK/EPF) og en ansatt i et AS, f.eks. Du må ta vare på kvitteringen og hver kvittering kan ikke overstige 84 kroner inkl. mva. Du kan ikke trikse med dette, gjennomsnittspris er ikke mulig. Nå må du også huske at slike veldig små utgifter nesten ikke har noe å si på regnskapet, da de ikke vil hjelpe deg til å spare mye skatt. Tida du bruker på å bokføre 100 slike kvitteringer kunne du brukt til å jobbe, og du ville da tjent mer enn du sparer i skatt. Du skal føre utgiften på vanlig måte i regnskapet (finnes en konto 5912 som heter «Overtidsmat»). Hvis jeg var deg ville jeg tatt fri i stedet for å samle på småkvitteringer og føre regnskap. 84 kroner gir knappe 23 kroner i skattelette. Spiser du 50 måltider har du altså spart en tusenlapp. Men du har brukt en dag til regnskapsføringen, og du må også dokumentere at du faktisk jobba mer enn 12 timer, slik du kunne lese i artikkelen fra KPMG.

 • Petrine sier:

  Hei!
  Dette kan hende er et litt merkelig spørsmål, men jeg tenkte jeg skulle være helt sikker før jeg setter en pris på varene jeg har tenkt å selge.

  Har registrert enkeltpersonsforetak og har opprettet en nettbutikk der jeg planlegger å selge illustrasjoner/plakater som jeg produserer og sender ut selv. Antar dette faller under MVA etterhvert da det ikke er originaler men trykk jeg selger. Jeg har enda ikke solgt noen, så har ikke registrert meg i MVA registeret. (Vet grensen er på 50 000,-)
  Men det jeg lurer på er, bør jeg allerede nå selge printene for den prisen jeg må selge dem for senere når MVA skal betales inn? Jeg har regnet ut prisen på de inderekte kostnadene, selvkost og 33% forteneste og kommet frem til prisen jeg må ta pr. print, så må jeg plusse på 25 % til MVA etter dette når jeg er registrert. Kan jeg allerede nå før jeg skal betale inn MVA operere med salgsprisen jeg skal selge dem for etter jeg har blitt MVA registrert? Eller er det slik at MVA bare legges på den første solgte posteren over summen 50 000? (Hvis man kommer seg dit i løpet av et år da..)
  Oi, dette ble kanskje litt surrete, men håper du forstår hva jeg spør om.

 • Atle Hansson sier:

  Du kan velge dette selv. Det er argumenter både for og mot. Ved å bruke prisen som tilsvarer pris + MVA får du testa om det er liv laga å selge produktene til den reelle prisen som du vil måtte ta på sikt. Samtidig får du en ekstra profitt rett i lomma i starten. Men hvis du selger til en lavere pris i starten er det kanskje enklere å få kommet i gang med salget, selv om det kan være en kortsiktig greie siden du ikke har garanti for at noen kjøper når prisen øker med 25%. Fritt valg.

 • Petrine sier:

  Skjønner. Da får vi se hva jeg ender opp med å gjøre. Takk for svar! 🙂

 • Jostein sier:

  Petrine: jeg har hatt samme problemstillingen. Vi gikk for en pris fra start som var lav, men valgte allikevel å beholde den prisen i den vissheten om at det ville begrense inntektene våre. Så MVAen gjør definitivt et innhogg i inntektene.

  Men for oss var det viktigere å få inn en viss mengde av abonnenter. Vi vil at terskelen skal være lav. Med et visst volum går det uansett greit.

  Men hvis du selger fysiske produkt (noe vi ikke gjør siden vi selger digitale produkter) ville jeg brukt den egentlige prisen du må ta inkl. mva helt fra start.

 • Erna sier:

  Hei,

  Jeg skal sende min første mva omsetningsoppgave i dag.

  Lurer på noe her:

  – De første 50.000kr som ikke er MVA-pliktig, skal de føres på noe sted i oppgave slik at jeg unngå å betale moms på de?

  – Jeg har som jeg kjøpe til virksomheten min, men det skjer av og til at jeg får bruke den til privat. Hva skjer da med MVA på drifstoff, får jeg fradrag på det eller ikke? Jeg fører ei bok med km stand hver gang jeg forlater huset slik at jeg kan få vite hvor mye ble det brukt i næring og privat.

  – Hvis jeg har kjøpt logo trykk på klær i utlandet (500kr), men har ikke betalt moms her i Norge, kan jeg få fradrag her eller må jeg betale moms på det først?

  Håper å få svar så fort som mulig!

 • Atle Hansson sier:

  De første 50 000 skal du ikke betale MVA av. Hvis noen av disse pengene kommer innenfor den perioden MVA-oppgaven gjelder for, så må du ta de med i Post 1 i oppgaven. Her skal all omsetning inn, men de første 50 000 er jo «utenfor» MVA-loven, så i post 2 skal du bare føre den summen som er MVA-pliktig, fra kr 50 001 og oppover. MVA på drivstoff kan ikke føres i firmaet hvis bilen er en privateid bil. Du får trekke fra en standard sats per kilometer som staten bestemmer hvert år. Til dette er det dokumentasjonsplikt, og det er derfor bra du har kjørebok. Hvis du skal kunne ta et kjøp fra utlandet inn i regnskapet må du betale MVA fra første krone. Siden du ikke har fått spørsmål om å betale MVA så er det tydelig at du har kjøpt varene privat, og dermed kan du ikke ta de inn i firmaet. Men du kan selge de fra deg privat til firmaet, til markedspris. På et slikt salg skal det ikke være noe MVA. Men firmaet får trekke fra kostnaden i regnskapet.

 • Erna sier:

  Tusen takk for den tydelige informasjonen. Det var jo topp å svar til alt jeg lurte på. 🙂

 • Erna sier:

  Leser og leser svaret på nytt og på nytt.. 🙂 Du sa at jeg kan selge de fra meg privat til firmaet, til markedspris. På et slikt salg skal det ikke være noe MVA. Men firmaet får trekke fra kostnaden i regnskapet. Hvordan skjer salget? Ikke noe kvittering eller bilag på salg da. Hvordan jeg får det dokumentert?

  En ting til. Gjelder angående tilbakegående avgiftsoppgjør. Jeg leste at hvis en vil få tilbake det en har betalt i MVA i kjøpet før ble registrert i MVA registeret så må du søke om det samtidig med registrerings søknad. Betyr det at hvis jeg visste ikke om det så mister jeg mulighet å få det refundert?

 • Atle Hansson sier:

  Privatpersonen skriver ut en kvittering på salget. Les om dette i punkt 1 her: https://ajucara.com/frilansinfo/startguiden-del-6-10-ting-aa-gjore-de-forste-ukene-som-selvstendig-naeringsdrivende

  Tror det skal være mulig å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør i etterkant, men dette må du sjekke med Skatteetaten.

 • Erna sier:

  Hei Atle Hanson,

  Vi driver et enkeltmannsforetak. Det er snekker arbeid, renovasjon og forskjelligt det dreier seg om. Vi har kjøpt huset nettopp og dette trengs total rehabilitering/renovasjon. Alt utenom elektriske arbeid og rørlegger gjør mannen min selv. Det jeg lurer på nå er om det er mulig å føre materialer som brukes til renovasjon av egen bolig i firma regnskapet sitt for å kunne redusere skatt?

  Hvordan gjør man det egentlig?

  Takk. ☺

 • Atle Hansson sier:

  @Erna: Helt ulovlig å gjøre jobber på egen eiendom som en del av firmadriften. Det blir sett på av skatteetaten som bruk av spesialkompetanse og er MVA-belagt. Mange har fått store avgiftssmeller på dette. http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/handverkertjenester/bygging-pa-fritiden-kan-bli-dyrt/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *