Start et aksjeselskap uten penger

Har lurt på om du skal starte AS, men synes det er drøyt å sette av 30 000 kroner til aksjekapital? Nå kan du bruke fysiske ting i stedet for penger.

Innholdet i en frilansfotografs fotosekk er ofte verdt mer enn nok til å oppfylle minstekravet til aksjekapital.

Tinginnskudd

Alt som trengs er en takst for å dokumentere verdien på utstyret, og en revisorgodkjennelse av denne taksten. Taksten må komme fra en forhandler som er spesialisert på den typen gjenstander det er snakk om, i dette tilfellet en fotobutikk.

Når verdien er fastslått kan utstyret brukes som det en revisor ville kalt for tinginnskudd i det nye AS-et.

Gjenstander som er nyere enn tre måneder kan tas inn i selskapet til nypris. Kjøpskvitteringen er gyldig som dokumentasjon på verdien.

Små og store ting

Tingene må være relevante for driften av det nye selskapet, og ha en (brukt-)verdi på minst 15 000 kroner hver. En PC med skjerm, mus, tastatur, osv. kan regnes som én gjenstand, det samme kan en gruppe kontormøbler. Selv om verdien på hver komponent er lav, kan de samlet brukes som tinginnskudd hvis totalverdien er på kr 15 000 eller mer.

Bilen kan brukes som kapital, men vær klar over de skattemessige konsekvensene ved at den blir selskapslignet i stedet for lignet over din private skatteseddel.

Godkjennes av revisor

Aksjeloven krever at verdien av tinginnskuddet må være reell. Det er derfor staten ber deg om å få en revisor til å godkjenne taksten eller kjøpskvitteringene før selskapet registreres i Brønnøysundregistrene.

Nettjenesten Starte-AS.no tilbyr enkel etablering av aksjeselskap til fast lavpris, med eller uten tinginnskudd. Alle nødvendige revisorbekreftelser er inkludert.

Hvis du ikke har nok verdier i gjenstander til å oppfylle minstekravet på 30 000 kroner i aksjekapital, kan du supplere med penger.

3 kommentarer

  • Tore andre sier:

    Husk at du vil kunne tape fotoutstyret ved en eventuell konkurs! Synes det er viktig å nevne.

  • Det stemmer at kapitalen kan tapes dersom selskapet har gjeld til kreditorer. Men dette gjelder også dersom det er penger som utgjør kapitalen. Verdien av tapet blir den samme. Det er bedre å miste litt penger/fotoutstyr enn å miste huset på tvangssalg. Det er det som er konsekvensen hvis man går konkurs med et enkeltpersonforetak.

  • Ofte er grunnen til at det går galt en dårlig forretningsidé. Jeg anbefaler alle som vil drive noe eget å sjekke nye forretningsideer på GründerBibelen – Det Norske Skaperverket- her er det mer enn 300 nye ideer som kan være til god inspirasjon for å satse på riktig hest.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *