Spar pensjon, få skattefradrag

Siden 2006 har selvstendig næringsdrivende kunnet spare til pensjonen og samtidig få lavere skatt. Mange frilansere har ennå ikke fått øynene opp for ordningen.

En beregning fra utført av Sparebank 1 viser at 100.000 selvstendige næringsdrivende ennå ikke har tegnet avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), til tross for at de kan utgiftsføre kostnaden og dermed få skattefradrag. Det skriver Dinside.no

Pensjonister
Foto: Pedro Simoes

Summen du kan sette inn i OTP-fondet hvert år tilsvarer fire prosent av næringsoverskuddet. Eller nærmere bestemt den delen av overskuddet som ligger mellom kr 66.812 og 801.744 kroner. Helt enkelt skal det jo ikke være.

Det er første gang i historien selvstendig næringsdrivende får tilbud om denne typen offentlig pensjonsgode. Vær rask, fristen går ut 31. mars. Etter det må du vente et år på neste sjanse. Du kan opprette OTP-avtale i banken, hos livsforsikringsselskaper, pensjonskasser og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Avtalen må være i boks i god tid før fristen for å sikre innbetaling i tide.


Pensjonssparingen i praksis:
Helga Helvetica, grafisk designer, har en årlig personinntekt* på 400.000 kroner.

  • Hun setter så mye hun får lov til i OTP-sparing (kr 13.328).
  • Skattegevinst: 5.158 kroner.


*) Lønn, pensjon og næringsinntekt. Trygdeavgift og toppskatt beregnes av personinntekten, men først etter fradrag. Tallene er hentet fra Sparebanken1 sin beregning.


Ikke all verden, men i stedet for at kronene går i statskassa kan de gå til å finansiere Chablis-flaskene Helga skal kose deg med på sine eldre dager.

Hvis hun kommer opp i 600.000 i personinntekt og setter av maksbeløpet på 21.328 kroner, vil hun spare 10.173 kroner i skatt.

Ny ordning får kritikk

Nytt av året (2008) er IPS, Individuell pensjonssparing med skattefradrag som avløser den gamle ordningen IPA. Dette er en privat sparepakke du kjøper i bank eller fra forsikringsselskaper og som som du kan supplere OTP med. Inntil 15.000 kroner kan trekkes fra din skattepliktige inntekt. Sparepengene er fritatt for formuesskatt.

Denne ordningen får kritikk fordi vilkårene er mye dårligere enn den gamle ordningen. IPA-ordningen hadde fradrag for inntil 40.000 kroner.

— Det maksimale sparebeløpet er latterlig lavt, bindingstiden er lang, gebyrer på forsikringsprodukt er høye og forskjellen i skattesats ved inn- og utbetaling gjør dette til et lite interessant sparealternativ for folk flest, sier Agnes Bergo i rådgivningsfirmaet Pengedoktoren til DinSide Økonomi.

Hun anbefaler vanlige fond i stedet.

— Ved sparing i aksjefond betaler du ikke skatt på den risikofrie avkastningen, slik at du litt forenklet får ”skattefri bankavkastning”. Fordelen av utsatt skatt får du også med deg ved fondssparing, så lenge du lar pengene stå i ro. Du får til og med redusert formuesskatten, og på toppen av det hele kan du ta ut pengene akkurat når det passer deg, sier Bergo til DinSide.

Opprettholde levestandarden

Setter du i av 500 kroner i måneden i et IPS-fond fra du er 30 år gammel kan du i en sparepakke med moderat risiko sitte igjen med nesten 800.000 kroner ekstra når du når pensjonsalderen. Skal vi tro ekspertene kan du gjøre det enda bedre med vanlig fondssparing.

Uansett kommer en ekstrasum godt med hvis du ønsker å opprettholde levestandarden. Minstepensjon og OTP-sparing kommer til sammen bare til å gi deg cirka halvparten av inntekten du er blitt vant til i årenes løp.

Pensjonsreformen er en av de største velferdsreformene siden folketrygden kom i 1967. Kritikerne mener at den gir dårligere vilkår, og at stort sett alle med gjennomsnittsinntekter på rundt 300.000 kroner kommer til å sitte igjen som minstepensjonister.

[poll=2]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *