Leder: Slutt å tenke som en ansatt

Når næringsdrivende frilansere går ut i mediene er det ofte for å klage på «lønna». Det er en liten hake ved dette. Frilansere skal ikke ha lønn.

Sosial dumpingHvem kan klandres for at kundene betaler luselønn og utsetter frilansere for sosial dumping? Skjermbilde fra Medier24.no.

Tanken om at frilansernes lønnsnivå må justeres, samkjøres og holdes på linje med vanlige ansatte er dypt forankret. Gjennom et par mannsaldre med velferdsstat og reguleringssamfunn har nok mange fått et litt fordreid syn på hvilke rettigheter de kan kreve. Noen andre har alltid ansvaret. Du har alltid krav på mer enn du får.

Frilansjournalist Alf Bergin appellerte tidligere i år til Journalistlaget og NJ Frilans da han klaget på sosial dumping og lave priser. Han mente organisasjonene må gå i bresjen og ta «kampen».

Her måtte noen (andre) gjøre noe!

Norads fagblad «Bistandsaktuelt» fikk nylig kritikk for å hyre inn frilansere på langsiktige konsulentkontrakter i stedet for å gi de fast ansettelse. Kritikerne var heller ikke fornøyd med prisnivået.

Kartellprislista

De fleste har hørt om Journalistlagets gamle frilanssatser. Dette var et optimistisk og velment forsøk på å etablere et slags frilanser-kartell med avtalt prispolitikk.

Men i tillegg til å være ulovlig, strider kartellvirksomhet mot det frie markedet. Selv om det er negative sider med markedsøkonomien har den tross alt vist seg å fungere bedre enn alternativene.

Frilansinfo er enig i at det er et utilbørlig press på prisnivået for mange frilanstjenester. Vi har stor sympati med frilansere som sliter med å tjene nok penger.

Men skal vi være prinsipielle kan vi ikke klandre oppdragsgiverne hvis de opererer på markedets og lovverkets premisser. Frilansere er nødt til å drive innenfor dette samme rammeverket. Du har valgt å stå alene, på godt og vondt. Godtar du ikke premissene, er løsningen å skaffe deg en vanlig jobb med fast lønn. Du kan ikke kreve både i pose og sekk.

Og vil du ha et mindre kapitalistisk samfunn er det en ærlig sak å jobbe for å endre det politisk.

En tankefeil

Frilansere ber ikke om lønn. Frilansere skal ta seg skikkelig betalt. Det er en forskjell. Dessverre har mange fremdeles deler av tankevirksomheten plassert i lønnstaker-land.

Frilansjournalistenes kartellprisliste forsvant i 2010, da den ble erstattet av den mer fleksible frilanskalkulatoren, som nylig ble NJ Timepris. Men litt av tankegangen henger fremdeles igjen når frilansere kritiserer kundene for sine egne priser. Det blir som Coop Norge skulle kritisert kundene for å ville kjøpe for billige dagligvarer.

Dette er en tankefeil som lett oppstår i et land som i en mange tiår hatt råd til å fullfinansiere en rekke kunstnere, forfattere og ikke-statlige organisasjoner som knapt nok har andre inntekter. Mange har fått urealistiske forventninger til hva som kan kreves på andre vilkår enn de markedsmessige.

Priser er ditt eget ansvar. I tillegg har det med tilbud og etterspørsel å gjøre. Når en frilansprogrammerer kan tjene fire ganger mer enn radiojournalister per time, sier det noe om hva markedet trenger akkurat nå, og hvor mange utøvere det er om beinet i bransjen.

Kanskje du er på feil sted til feil tid. Så enkelt og så brutalt kan det være.

You’re a Hustler Baby

Årets frilanser 2017, Sindre Leganger, tok i september et oppgjør med sosial dumping i mediene. Han mente at oppdragsgiverne har et etisk ansvar for å unngå å betale luselønn.

Samtidig sa han dette:

– For oss frilansere, så skjer ikke en lønnsøkning av seg selv, det er opp til oss selv å ta kontroll over vår egen inntekt og heve prisene. Vi kan ikke forvente at andre skal gjøre det for oss.

Her er han ved kjernen av saken.

Vi må leve med at vi ikke har krav på noe mer enn det vi greier å få betalt av markedet. Greier vi ikke å ta godt nok betalt må vi vurdere om vi har valgt riktig bransje, eller om vi har noe å gjøre som næringsdrivende. Enkelt og brutalt, igjen.

Er du innforstått med premissene du jobber under, og dyrker kålhodene dine i riktig åker, forstår du bedre hvordan du skal drive næring på best mulig måte.

1 kommentar

  • Frilanser i tolkebrasjer er slaveri som må stoppes. Salita tolke og translatørtjeneste AS, Noricom Nord og Hero tolk må dere ikke ha noen med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *