Slik regnes skatt av næringsinntekt og vanlig lønn

Dersom du både har et eget firma og er ansatt i en annen jobb, vil du bli lignet samlet med lønn og næringsinntekt i samme pakke.


NB: Denne artikkelen er fra 2012. Oppdatert artikkel om temaet finner du her: Slik blir den kombinerte skatten for lønn og næringsinntekt. Prøv også Frilansinfos skattekalkulator for selvstendig næringsdrivende.

Du må normalt betale 28 prosent i skatt på alminnelig inntekt av næringsoverskuddet, i tillegg til 11 prosent i trygdeavgift. Den totale skatteprosenten blir da 39 prosent, med et lite fratrekk pga. personfradraget alle skatteytere får. Mer om dette nedenfor.

Tjente du mer enn 471 200 kroner i 2012 blir det ekstra toppskatt i tillegg.

«Dobbel inntekt» lignes sammen

Hvis du har inntekt både som næringsdrivende og som vanlig ansatt gjelder andre regler.

Et minstefradrag på 38 prosent, opptil 78 150 kroner (2012-tall) vil trekkes fra lønnsinntekten. Deretter vil det som er igjen av inntektene slås sammen og lignes med samme skatteprosent.

Den samlede inntekten, det vil si næringsinntekten pluss resten av lønnsinntekten etter at mistefradraget er trukket ifra, vil i tillegg bli redusert med et personfradrag. I 2012 utgjør dette 45 300 for personer i skatteklasse 1 eller 90 600 for de som skal skattelegges i klasse 2.

Forskjellig trygdeavgift

Kun trygdeavgiften er ulik for de to inntektskildene.

Det er verdt å merke seg at trygdeavgiften ikke er den samme for de to forskjellige inntektskildene.

Mens du må betale 7,8 prosent i trygdeavgift av lønnsinntekten, må du belage deg på å punge ut med 11 prosent av overskuddet på næringsdelen.

Eksempel på skatteberegning

Du regner med å gå med 100 000 kroner i overskudd på firmaet ditt, og har i tillegg en vanlig jobb der du også får utbetalt 100 000 kroner i årslønn. Slik blir regnestykket:

1) Minstefradrag på 38 000 (38 prosent) trekkes fra lønnsinntekten før skatten beregnes.

2) Skattegrunnlaget blir nå 162 000 kroner (62 000 igjen fra lønnsinntekten, pluss 100 000 i næringsinntekt)

3) Personfradrag på 45 350 kroner trekkes fra grunnlaget, noe som reduserer skattbar inntekt til 116 650 kroner. Dette vises ingen plass i selvangivelsen eller skatteoppgjøret, men ordnes automatisk av Skatteetaten før beregning av skatt.

4) Inntektsskatt til kommunen du bor i er 11,6 prosent, mens fylket skal ha 2,65 prosent. Denne delen av skatten blir da 116 650 x 0,1425 = 16 623 kroner (14 prosent av kr 116 650).

5) Fellesskatten til staten er på 13,75 prosent. 116 650 x 0,1375 = 16 039 kroner.

6) Trygdeavgiften regnes separat av hver enkelt inntektskilde FØR fradragene ble gitt:

 • 11 000 kroner (11 prosent av 100 000 kroner for næringsinntekten)
 • 7 800 kroner (7,8 prosent av 100 000 kroner for lønnsinntekten)

Total skatt blir dermed 16 623 + 16 039 + 11 000 + 7 800 = 51 462. Dette utgjør en total skatteprosent på drøyt 25 prosent, basert på en samlet inntekt og næringsoverskudd på 200 000 kroner.

PS! Vi har i dette eksempelet gått ut ifra at du ikke har gjeld/renteinntekter, samt at du er ugift og ikke forsørger noen andre. Sjekk Skatteetatens skatteberegningskalkulator her.

Innbetale forskuddsskatt

Du plikter å betale inn forskuddsskatt i fire terminer for ditt forventede næringsoverskudd. Du bør gi beskjed til ditt lokale skattekontor i begynnelsen av året slik at du kan få tilsendt innbetalingsblanketter.

Det er også mulig å betale forskuddsskatt for både lønns- og næringsinntekter ved å generere et kidnummer Skatteetatens nettsider. Siste frist for å betale inn forskuddsskatt er 31. mars året etter de skattbare inntektene er blitt opparbeidet.

Grense på 50 000

Dersom foretaket ditt er nytt vil næringsinntekten som regel ikke dukke opp på selvangivelsen. Du plikter selv å opplyse om alle inntekter du har hatt gjennom regnskapsåret.

Har firmaet ditt en omsetning på mer enn 50 000 kroner må du fylle ut næringsoppgave. All næringsinntekt må først føres her, og så overfører du summen av overskuddet til selvangivelsen etterpå.

Ved omsetning under grensa slipper du unna med langt mindre arbeid. Du må da krysse av for «Mine driftsinntekter overstiger ikke kr 50.000 og jeg oppfyller vilkårene» og fylle ut nøkkeltall som kostnader og inntekter i en veiviser i selvangivelsen (i Altinn).

Hvor mye du må betale i skatt har kun med overskuddet å gjøre, ikke med omsetningen.

171 kommentarer

 • MH sier:

  Hei, flott artikkel, men sliter fortsatt litt med å skjønne dette!

  Hvordan blir det i mitt tilfelle hvis jeg har tjent 100.000 i fastjobbinntekt, Og 25.000 på enkeltmannsforetaket (men kjøpt utstyr for 10.000, så overskuddet blir 15.000).

  Hadde du orket å vise en enkel utregning for dette?
  Takk!!
  – Martin

 • Hei. Slik regner du skatten din:

  1. 100 000 i vanlig lønnsinntekt -38 000 (minstefradrag)
  2. Skattegrunnlag 77 000 (62 000+15 000)
  3. 77 000-45 350= 31650 (personfradrag)
  4. Fylkes- og kommuneskatt: 31 650*0,1435=4 510 (14,35 %)
  5. Fellesskatt: 31 650*0,1375=4 351 (13,75 %)
  6. Trygdeavgift:
  7,8 % av 100 000 = 7 800
  11 % av 15 000 = 1 650
  Total skatt i ditt tilfelle blir da: 4510+4351+7800+1650=18 311
  Dette er som sagt gitt at du er i skatteklasse 1 og ikke har gjeld/renter.

  Du kan gå inn på Enkel skatteberegning for 2012 på Skatteetatens sider for å endre på det selv:

  http://www.skatteetaten.no/applikasjoner/enkel2012_20120605.htm

 • Grethe H sier:

  Hei!
  Driver et lite foretak (salong) som NUF, startet opp i 2010 og har ikke hatt mulighet til å få tatt ut lønn til meg selv enda. Men for 2011 har jeg nå blitt skyldig restskatt på ca 40 000,-, vanvittig surt i og med at dette var penger jeg kunne tatt ut som lønn til meg selv i stedet.. Eller tatt ut som overskudd. Men jeg har overhodet ingen peiling på regnskap, har regnskapsfører men hun har ikke informert meg om at jeg sto i fare for å bli skyldig skatt i fjor/ for fjoråret. Har spurt henne om det ikke fins noen mulighet for å få endret dette, men svaret var nei. Men det stoler jeg ikke helt på.
  Fins det noen som helst mulighet for at jeg nå kan få endret dette? Har 3 ukers klagefrist jeg gjerne vil benytte meg av, dersom det fins noen mulighet for å i det minste slippe litt lettere unna?
  Evig takknemlig om noen har tips 🙂

 • Grethe, det finnes dessverre ikke noen vei utenom å betale den selskapsskatten firmaet er pålagt å betale. Hadde det vært noe med din private ligning som var feil kunne du klaget, men dette gjelder etter det jeg forstår 28% skatt av overskudd i upersonlig selskap, og den er det prosenten er lik for alle. Bytt regnskapsfører, dette skulle du blitt informert om tidligere. Husk at hvis du hadde tatt ut pengene som lønn eller utbytte hadde du også betalt skatt av dem. Men det anbefales alltid å ta ut lønn, det er den gunstigste måten å få ut penger fra et AS/NUF på (inntil toppskatt-grensa).

 • anders evje sier:

  Hvilken selskapsform vil være det beste for meg når jeg i har inntekt på 600000 og forventer et overskudd på 360000 på mitt ene eierforetak

 • Anders, mener du at du omsetter for 600K og at det står igjen 360K i overskudd ved årsslutt, eller at du har 600K i overskudd og at du tar ut 360K i lønn? Svaret her avhenger litt av hva du har tenkt å ta ut i lønn, bl.a.

 • Hei,
  god artikkel som ikke var så veldig vanskelig å skjønne. Jeg prøver selv å lære meg litt om regnskap, og da er sånne her artikler gull verdt!

 • Marianne sier:

  Hei!

  Takk for artikkel. Eg har eit lite enkeltmannsforetak med overskott på ca. 75.500 i år. I tillegg har eg tent ca. 69.000 som lønnstakar (brutto). Har ved hjelp av artikkelen rekna meg fram til at eg då skal betale total skatt på ca. 34.000. Kan det stemme? Eg har skatta 36% eller meir på alt av lønn, skal eg trekkje dette beløpet frå totalskatten? Eg oppretta foretaket såpass seint i år og hadde såpass lite peiling at eg ikkje har betalt meir enn 1000 kroner i forskottsskatt enno.

  Håpar spørsmåla mine er forståelege…

 • Hei, utan å ha tatt høgde for nokon andre faktorar enn inntekter/overskot skal du betala kr 24 240 i skatt totalt. Er du gift, har formue, renteinntekter, aksjetap, gjeld, osb. kan dette endra seg. Det er vanskeleg å svara nøyaktig. Det du har betalt inn på lønsdelen blir putta i ein og same pott hos skatteetaten før totalen blir rekna ut. At ein har tabelltrekk på t.d. 36% tyder ikkje at dette er 100% nøyaktig, det er berre eit overslag. Det er derfor også lønstakarar får restskatt eller tilbake på skatten. Summen på 24 240 inkluderer det du har betalt inn allereie, så har du t.d. betalt inn 29 000 så er du rimeleg trygg på at du ikkje får restskatt.

 • Marianne sier:

  Tusen takk for svar! Det hjelper ein heil masse.

  Eg har 401.000 i gjeld til Lånekassen, elles ingenting utanom det vanlege.

  Eit lite spørsmål til: Eg fekk 12.500 kroner i utdanningsstipend frå Reidar og Gunnar Holsts legat i februar, i samband med utdanninga mi. Desse pengane har eg så langt rekna som skattepliktig inntekt, men etter å ha lese litt på nettet, kan det sjå ut som dette ikkje stemmer. Veit du tilfeldigvis kva som er riktig?

  Igjen, tusen takk.

 • Dei aller fleste stipend og legat er skattepliktige, men det kan jo vera nokre særskilde reglar for dette stipendet. Trur det stort sett berre er Fredsprisen som er skattefri.

 • Ser forresten ut som utdanningsstipend som ikkje er knytta til næring er skattefritt. Er dette berre knytta til utdanning og ikkje til næring/arbeid? Sjå punkt 6.2 her: http://www.skatteetaten.no/no/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/S/?mainchapter=194719#x194719

 • Jan rune velsvik sier:

  Hei.
  Skal starte ett firma. Men lurer på en enkelt ting.
  Viss jeg foreksempel tar inn 80000 i mnd på firmaet.
  og da tar ut 40000 før skatt i lønn.
  Hvordan er det da med dette beløpet som står igjen på 40000. Evt hvor mye i arbeidsgiver utgift osv skal betales før man sitter igjen med overskuddet på firmaet?

 • Hvilken firmatype skal du starte? Hvis det er ENK er det ingen arbeidsgiveravgift, overskuddet = dine private penger. Hvis du skal starte et AS og tar ut 40 000 brutto i lønn, må du plusse på 10,2% feriepenger og regne 14,1% arbeidsgiveravgift (avhengig av bosted) på det hele. Det står da igjen ca kr 26600 i overskudd som AS-et må skatte 28% av.

 • Anton sier:

  Jeg har et ENK hvor jeg fakturerte godt under 50000 i fjor. Ettersom jeg er frilansjournalist skal jeg heller ikke tenke på mva. Men når jeg forsøker å legge dette inn i selvangivelsen i veiviseren kommer det opp dobbelt. Både på 1.6.2 Positiv personinntekt fra annen næring og 2.7.6 Inntekt fra annen næring.

  Er dette riktig, eller skal jeg ikke fylle ut disse postene på et slikt enkeltpersonsforetak? Blir litt forvirret av at det står dobbelt opp, jeg blir vel ikke beskattet dobbelt?

 • Jeg har ikke logget inn i Altinn og sjekket, men positiv personinntekt er ikke det samme som inntekt fra annen næring. Personinntekten er overskuddet fra næringsvirksomheten plus sykepenger, lønn og alt annet som danner grunnlaget for skatten din, minus evt. skjermingsfradrag og kapitalinntekter. Det er altså naturlig at dette dukker opp et annet sted enn der du fører opp næringsinntektene. Næringsdrivende med større omsetning må føre næringsoppgave pluss personinntektsskjema, nettopp for at man skal kunne fastslå hva den nøyaktige, skattbare personinntekten er.

 • Jorunn sier:

  Hei
  Min mann driver et nuf og tok i 2012 ut et utbytte fra firmaet
  etter toppskatt. Hvor skal dette beløpet (utbytte)føres i selvangivelsen?
  Hvis jeg har forstått det riktig så er skatteprosenten 28
  av utbyttet når man driver et NUF?

 • Hei Jorunn. Først skal din mann fylle ut et skjema i Altinn som heter RF-1088K. Der fyller han inn hvor stort utbyttet er. Summen fra dette skjemaet overfører han til post 3.1.5/4.1.8 i selvangivelse for næringsdrivende. Posten heter «Skattepliktig utbytte/verdi overf. fra Aksjer og egenkapitalbevis (RF-1088)». Når dette er sendt inn er det opp til skatteetaten å regne ut totalskatten hans, men det stemmer at det er 28% skatt på selve utbyttet. Hvis han eier andre aksjer, f.eks. på børs, skal han allerede ha fått en versjon av RF-1088 i posten eller i innboksen på Altinn, ferdig utfylt. Han må altså rette opp det som står i den ved å fylle ut RF-1088K (K står for korrigerbar).

 • Bjørn Austgulen sier:

  Hei,og takk for mange gode innleg.
  Jeg hadde lønnsinntekt de første 2 månedene i 2012,og startet eget enkeltpersonforetak etter dette.
  Hvordan beregne skattet på næringsinntekten?
  Hadde lønsinntekt på 170000, og overskudd på næring med 616000. på forhånd takk.

 • Hvis du leser artikkelen så står det jo hvordan du skal regne ut. Det står også lenke til skatteetatens kalkulator. I denne kommentaren står det hele repetert enda en gang.

 • Lina Johnson sier:

  Hei! Jeg flyttet fra Danmark til Norge i august, og opprettet enkeltmannsforetak i september. Jeg har dermed i 2012 både lønnsinntekt og det som heter «B-innkomst» i Danmark, lønnsinntekt i Norge, og inntekt (og utlegg) i forbindelse med det norske enkeltmannsforetaket. Men i tillegg har jeg inntekt i Norge som (feilaktig?) har blitt fratrukket 15% artistskatt, men som slik jeg ser det verken er lønnsinntekt, firmainntekt, eller dansk inntekt. Hvordan innberetter jeg den?

 • Hansson sier:

  Hvis du ikke har fått pengene utbetalt som lotterigevinst eller lønn fra arbeidsgiver, er det sannsynligvis næringsinntekt. «Annen næringsinntekt» i selvangivelsen. Men siden inntekt fra Danmark er inne i bildet må du nesten snakke med skatteetaten. De har forhåpentligvis kontroll på hvor du skal skatte av dette.

 • Trygve Nordø sier:

  Hei!
  Flott og lettfattelig artikkel 🙂
  Men en liten ting jeg ikke får helt til å stemme, det står:
  «Den totale skatteprosenten blir da 39 prosent fra første krone».

  Jeg fikk dermed inntrykk av at det ikke er noe personfradrag med mindre man har BÅDE næringsinntekt og lønn.
  Men, på skatteetatens side står det: «Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).»

  Med andre ord, hvis man BARE har næringsinntekt, får man vel fremdeles personfradraget?
  I så fall mener jeg «fra første krone» virker litt misvisende.

 • Det har du rett i, Trygve. Har tatt med en presisering i teksten.

 • Harald G sier:

  Hei!

  Jobber 100% i annen jobb, men driver en del freelance-virksomhet ved siden av. Tenker det kommer på ca 30000,- i året brutto. Trenger en del utstyr som kamera, pc, mobil o.l til freelance-virksomheten. Hvordan er det for meg om jeg oppretter et ENK med tanke på skattefradrag. Kan jeg da trekke fra alt som jeg har nytte v i virksomheten?

 • Ja, du kan trekke fra alt som kreves for å kunne markedsføre og produsere tjenestene du skal levere. Men hvis det blir for lite overskudd over tid vil Skatteetaten slette firmaet og anse virksomheten for hobby. Du bør altså sørge for å alltid ha et rimelig overskudd. Spesielt siden du har annen inntekt ved siden av, vil det lett bli mistanke om skattejuks. Hvis det du trekker fra også kunne tenkes å bli brukt i den vanlige jobben din, spesielt hvis jobben er den samme næringa som du frilanser i, skal egentlig minstefradraget dekke utgifter opp til dette beløpet. Deretter kan du kreve fradrag for ting som overstiger. Hvis du driver to helt ulike aktiviteter er ikke dette så aktuelt. Kjøring med privat bil i frilansjobben trekker du selvsagt fra hvis du har ENK, kr 4,05 per km.

 • Tordis sier:

  Jeg er fast verge. Etter den nye vergemålsreformen fra 1. juli er man selv ansvarlig for skattetrekket.
  Jeg har et registrert enkeltmannsforetak. Men det har aldri vært i bruk.
  Jeg er pensjonist.
  Jeg vet ikke hvor mye jeg vil tjene dette halvåret, neppe mer enn 40-50.000.-
  Hva vil lønne seg for meg, bruke firmaet eller oppgi det som ekstrainntekt på vanlig måte. Jeg har betalt 11% skatt på slik inntekt 1.halvår.
  Om jeg tar dette over firmaet, vil jeg da kunne kreve fradrag for kontorhold, det blir jo mye bruk av både telefon, pc. scanner, printer osv. Finnes det ev. minstefradrag for slikt.

 • Hvis du tar inntekta over i firmaet får du ikke minstefradrag for denne delen. Derfor skal du ha en ganske høy omsetning før det lønner seg, fordi du skal investere rimelig mye penger i telefon, PC, osv., før du greier å tangere minstefradraget. Hvis det er greit for skatteetaten at du fører ekstrainntekten som vanlig inntekt er det nok like bra å gjøre det på den måten. Du sparer tid på papirarbeid og regnskap. Men hvis du leier kontor utenfor boligen din kan det blir høye kostnader gjennom året, og da vil det trolig lønne seg å bruke firmaet.

 • Marius sier:

  Hei Atle
  Jeg skal studere i 6år, men skal jobbe litt på siden for en fast oppdragsgiver. Er veldig usikkert hvor mye jeg kommer til å tjene. Alt fra 30.000-150.000 i året. Dette blir bare en liten jobb ved siden av studier. Jeg blir avhengig av bil for å utføre jobben. Hvilken selskapsform burde jeg velge? Hvor mye må jeg skatte som ENK, ved 30.000, og hvor mye ved 150.000 ??

 • Sindre Høiseth sier:

  Hei, jeg har startet ENK for å selge klær via nettbutikk. Utgifter jeg har hatt som f.eks produkter, frakt, toll og nettsiden osv er ca 70.000. Kan jeg da selge varer for 70.000 før jeg melder næringsoverskudd fra kr 70.001 til skattekontoret? Å må alle utgifter dokumenteres å føres på selvangivelsen evt næringsoppgaven? På forhånd takk.

 • Hei Sindre. Alle inntekter og utgifter må inn i et regnskap, og du skal skatte for første krone overskudd. Du skal også betale inn MVA når du overstiger 50 000 kroner i omsetning (les om MVA-registrering og etterfakturering). Alle kjøpsfakturaer, kvitteringer og bankutskrifter må være med i regnskapet, og alle utgifter/inntekter må føres korrekt på næringsoppgaven. Hvis omsetningen er lavere enn 50 000 kan du velge å bare ta det rett på selvangivelsen. I teorien blir det slik du sier, at du skatter fra kr 70 001, men i praksis får du jo ikke lov til å bare begynne å føre regnskap når du kommer så langt som dette. Du må ha oversikt fra første krone.

 • Hvis du kun skal jobbe for én oppdragsgiver har du ikke lov til å være næringsdrivende. Du skal da være ansatt i hel, eller deltidsstilling hos arbeidsgiveren. Mye greiere for deg, du slipper å tenke på skatt, papirer, moms og regnskap. Les denne artikkelen: http://www.frilansinfo.no/vit-nar-du-ikke-er-naeringsdrivende

 • Remi sier:

  hei, jeg driver ett AS Firma, og det jeg lurer på er, hvis jeg har 100.000.- i overskudd, når året om. jeg må betale 28% skatt først, plus at jeg må betale 28% igjen hvis jeg skal ta ut det som er igjen,
  hvordan regnes det,
  100.000.- -28% hvor mye er det igjen av 100000??
  og hvor mye må det trekkes 28% av det som er igjen??
  mvh REMI

 • Ja, du må betale 28% firmaskatt av overskuddet. Deretter 28% skatt av det du tar ut enten i lønn eller utbytte. Av det som står igjen i firmaet blir det ikke skattet noe mer enn firmaskatten første året. Etter det går pengene inn i egenkapitalen og «saltes ned».

 • Kjersti Duley sier:

  Hei. Jeg er fast verge i fylkeskommunen. Totalt regner jeg ikke med å overstige kr 50 000 i godtgjørelse ( i tillegg kommer dekning av reelle utgifter som kjøring, tlf, utskrifter, osv). Hvordan rapporteres dette til skattemyndighetene ? Kan jeg velge å øke skattesatsen hos andre arbeidsgivere (vanlig inntekt), evnt betale inn forskuddsskatt i forbindelse med selvangivelsen ?

 • Jeg ville krevd at fylkeskommunen betaler det ut som lønn. Det er jo godt mulig de allerede gjør det, og da har de allerede trukket forskudsskatt. Hvis det betaler ut uten å trekke skatt, kan du gå til skatteetaten.no og generere KID-nummer for innbetaling av forskuddsskatt. Du kan også gjøre som du foreslår og øke skatteprosenten hos din vanlige arbeidsgiver. Om inntektene skal rapporteres inn separat som «Annen næringsinntekt» på selvangivelsen, eller ikke, kommer an på om de allerede er utbetalt som lønn eller ikke. Var de utbetalt som lønn kommer de automatisk med i ligningspapirene dine.

 • Kjersti Duley sier:

  OK. Blir nok det siste. Fylkesmannen godkjenner krav om godtgjørelse, og så trekkes dette fra perosnen med verge. Altså blir jeg lønnet med kr 10 000 per oppdrag + utgifter.

 • Tordis sier:

  Verger. Når myndlingen selv dekket godtgjørelsen, pleide overformynderiet å benytte OPPGJØRSBLANKETT FOR PRIVATE ARBEIDSGIVERE. RF-1049B
  Altså ble myndlingen arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle, skattetrekket ble sendt til skatteoppkrever og jeg fikk mitt.
  Jeg mener at vergene selv kan benytte samme fremgangsmåte.

 • Marte sier:

  Hei! Jeg startet nylig ENK i november 2013, og var ikke klar over at jeg måtte melde inn hvor mye jeg tjente ift skatt (tenkte at det kom giroer fra Skatteetaten automatisk). Slik har jeg nå forstått at det ikke er. Jeg tjente ikke mye fra november til 31.12.13, men hvordan betaler jeg skatt av dette? Fører jeg det på selvangivelsen og betaler restskatt til høsten?

  Lurer også på hvor/hvordan jeg melder inn forventet inntekt for 2014 til Skatteetaten? Det er sikkert et dumt spørsmål, men jeg har lett overalt på hjemmesidene deres, og finner ingenting.. Er redd for å gjøre noe feil. Har sendt mail til Skatteetaten, men svaret lar vente på seg.. Kan du hjelpe meg? 🙂 På forhånd tusen takk!

 • Skatten fra 2013 kan du betale inn nå til kontonummeret du finner på skatteetaten.no (betal forskuddsskatt, lag KID-nummer), eller du venter til du får restskatt til høsten. Det siste er like greit siden du ikke nødvendigvis vet nøyaktig hva du skal betale uansett.

  Skatt for 2014 kan du også betale inn med KID-nr og konto til riktig skatteoppkrever, som du finner på skatteetaten.no. Ta kontakt med ditt skattekontor for mer informasjon om dette.

 • Marte sier:

  Hei igjen, og takk for svar. Jeg har nå meldt inn på skattekortet mitt på post 2.7 «Overskudd næring» hvor mye jeg tror jeg kommer til å tjene i 2014. Vil jeg nå få tilsendt innbetalingsblankett hver innbetalingstermin på grunnlag av dette? Altså, første gang 15. mars, deretter 15. mai etc..?

 • Hansson sier:

  Jeg er ikke sikker på om det er slik det fungerer. Jeg ville trodd at forskuddsskatt for næringsdrivende skulle vært meldt inn på en annen måte enn via skattekortet. Næringsdrivende bruker ikke skattekort, med mindre de også er vanlig ansatte i tillegg. Ring skatteopplysningen for å finne ut hvordan dette fungerer.

 • Sindre Høiseth sier:

  Jeg driver ENK. Si jeg kjøper inn varer for videresalg for 70.000. Selger så varer for 60.000 å har altså ikke overskudd. kan jeg sende ny bestilling på varer på 60.000 så totale kostnader blir 130.000 uten at det kan kalles reinvestering å skal skattes? Å kan jeg fortsette å holde meg regnskapsmessig i underskudd for å slippe skatt uten at skattevesenet reagerer?

 • Hansson sier:

  Det er overskuddet ved utgangen av året som teller. Er det ikke liv laga til å generere skattbart overskudd får du ikke lov til å drive næringsdrift. Skatteetaten kan skjære igjennom og kalle det for hobbyvirksomhet. Med metoden din vil du til slutt sitte igjen med en haug usolgte varer som er verdt mye mer i utsalg enn i innkjøp. Med mindre du har tenkt å brenne disse til slutt, så vil du jo generere et stort overskudd en eller annen gang i fremtiden. Skattleggingen foregår når overskuddet er generert. Du får ikke fradrag i regnskapet på varer du har kjøpt, men ikke solgt. Varene kan først føres til fradrag det året de er solgt. Konklusjon: Metoden din vil ikke fungere.

 • Sindre Høiseth sier:

  Takk for svar 🙂 Tanken er at siden jeg har heltids jobb hvor årslønn er rett under toppskatt vil det være dumt å la ett lite overskudd fra ENK øke min personskatt til toppskatt. Da vil det være lurere å la årsoppgjør for salg ligge så nær 0 som mulig ett år eller to for å la lageret bygge seg opp å (forhåpentligvis) gå med rungende overskudd år 3 eller 4. Burde det vært AS fra første dag?

 • Hvis du allerede tjener nesten toppskatt-nivå, og du har seriøse planer med varesalget, bør du starte AS. Da kan du salte ned pengene i AS-et uten at det virker inn på privatskatten din.

 • freddy haulan sier:

  Jeg driver et ENK og har skjønt at man skal skatte 28% av overskuddet. Med overskuddet, mener man da etter at momsen er gjort opp eller er momsen med i utregningen før man trekker fra disse 28 prosentene?

 • Hansson sier:

  Moms har ikke noe med omsetning og skatt å gjøre. Den holdes helt utenfor. Overskuddet er nettoinntekter (uten MVA) minus nettoutgifter (uten MVA). Skatten er nå på 27%, men det kommer 11,4 prosent trygdeavgift i tillegg. De blåblå har økt trygdeavgiften for næringsdrivende med 0,4% i år, slik at skatteletta på 1% i realiteten er blitt til 0,6%.

 • Lukas sier:

  Hei,

  jeg har fast jobb og i tillegg tenkter på å ha egen firma. Min års inntekt liggger på 600k og fra egen firma forventer ca. 200k. Hvilken type firma (ENK, AS) blir det i den tilfelle best og hvordan beregner jeg skatt?
  De 200k kommer til å endre mitt skattekort?

 • Hansson sier:

  Siden du har fast jobb og det blir lav inntekt i tillegg, bør du starte et ENK. Hvordan skatten beregnes står nøye forklart i artikkelen du allerede har lest (over)! Merk at skatteprosenten er gått ned til 27% av overskuddet + økt fra 11 til 11,4% trygdeavgift for næringsdelen.

  Du kan velge om du vil øke innbetalingene via arbeidsgiver ved å endre skattekortet, eller om du vil betale forskuddsskatt av næringsinntekta ved å melde inn forventet næringsinntekt til skatteetaten. Kontakt ditt skattekontor om dette. Det enkleste er at du ikke betaler forskuddsskatt, men øker trekket fra arbeidsgiveren tilsvarende.

 • Jan Rune sier:

  Hei hei.
  Har ett enkelt spørsmål. Må mann skatte når man gjør følgende. Har ett hus, bygger det da ut, seksjonerer det til to leiligheter. Har da hørt at man slipper å skatte av salget av leilighetene så lenge den blir solgt innen ett år etter seksjoneringsdato.

  Stemmer dette?
  Mvh Jan.

 • Hansson sier:

  Det må du nesten spørre Skatteetaten om. Dette er et nettsted for frilansere, ikke for husbyggere.

 • Lukas sier:

  Takk fot svar. Min kamerat forslå og ta alt som lønn og betale topp skatt fra hele intenkten fra næringa. Det er en prosjekt avtalt for ca 200timer og vil helst beholde skattekort hos arbeidsgiver siden vet ikke per idag om det blir noe mer eller ikke.

  Er det nok å opprette subkonto i nettbanken eller anbefaler du bedriftkonto?

  På forhånd takk for hjelp!
  Lukas

 • Hansson sier:

  Hvis det er et oppdrag som fungerer som om du var ansatt, har ikke oppdragsgiveren noe valg, de MÅ gi deg lønn. Det er svindel med arbeidsgiveravgift hvis de hyrer deg inn som konsulent i en jobb der du kunne vært hel- eller deltidsansatt. Så ja, lønn er smart. Du trenger ingen ekstra konto til lønn. En underkonto i nettbanken fungerer hvis du gjør det som næringsdrivende. Toppskatten kommer du ikke utenom uansett hvordan du gjør det.

 • Lukas sier:

  Jeg tror vi misforstå verandre. Kameraten mente at jeg tar ut alt fra ENK som lønn. Da faller ned overskudd osv.
  Han har jobbet noe år som konsulent mens var knyttet til bare en kunde. Det er også vanskelig og få mange kunder ved oppstart av firma.
  Det er sjanse at det blir ny kunde etterhvert men akuratt nå, bare en.
  Faktisk kommer til å etablere min egen firma pga stor marked for konsulenter.

 • Lukas sier:

  Jeg tror vi misforstå verandre. Kameraten mente at jeg tar ut alt fra ENK som lønn. Da faller ned overskudd osv.
  Han har jobbet noe år som konsulent mens var knyttet til bare en kunde. Det er også vanskelig og få mange kunder ved oppstart av firma.
  Det er sjanse at det blir ny kunde etterhvert men akuratt nå, bare en.
  Faktisk kommer til å etablere min egen firma pga stor marked for konsulenter.
  Det helt seperat fra min heltid jobb. Det er annen firma som trenger hjelp.

 • Hansson sier:

  Hei Lukas, det er ikke mulig å ta ut noe fra ENK-et som lønn. Hele overskuddet blir betraktet som lønn hvert år, du må skatte for hele summen. Hvis du føler behov for å salte ned mest mulig penger i et firma uten å måtte skatte personlig for de med en gang, må du starte et AS. Da skatter firmaet kun 27% av overskuddet, mens du kan ta ut kr 0,- i lønn og greie deg med pengene fra den andre jobben. Så kan du ta lønn eller utbytte fra firmaet om f.eks. 2 år, og har dermed utsatt privatskatt helt til da (toppskatt, trygdeavgift, formueskatt, osv.). For å starte AS anbefaler jeg http://www.starte-as.no. Norges største leverandør av AS.

 • Lukas sier:

  Ok skjønner:)
  Egen firma er helt ny for meg. Har ikke så mye peiling på alle regler osv derfor noe spørsmål kan høres dumt.
  Hvis da får jeg 200k innskudd og og skatte personlig med 50% da tar jeg resten til loma?:) er det korrekt?
  I sånt tilfelle har jeg ingen overskudd. Hva med trygdeavgift da?? Med null overskudd?

  Setter pris på at du svarer til mine «dumme» spørsmål:))

 • Hansson sier:

  Hvis du fakturerer for 200 000 i et ENK, og har kr 0,- i utgifter, blir overskuddet det året kr 200 000. Da må du skatte 27%+11,4% = 38,4% av overskuddet. Ikke 50% eller 100%. Men siden lønn og næringsinntekt blir lignet sammen, får du nyte godt av minstefradrag og personfradrag på totalinntekten (lønn + næring). Så i alt blir det mindre enn 38,4% skatt på næringsinntekta (hvis du holder deg under toppskatt-grensa). Med null i overskudd betaler du ingen skatt overhodet. Dvs. at du tjener 200 000 men bruker 200 000 til å kjøpe inn utstyr osv. så går firmaet i null. Det er fullt mulig å gå i null eller gå med lavt overskudd, spesielt i starten.

 • Stine sier:

  Hei!
  Jeg driver med en liten privat virksomhet som gir meg inntekter på ca 20-30 000 i året. Jeg har så og si ingen utgifter i virksomheten, bare noen hundre kroner i året. Må jeg registrere meg som selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonsforetak)? Eller er det nok at jeg bare legger til inntektene på selvangivelsen også beregnes skatt ut i fra det? La oss si at jeg kommer til å tjene 20 000 i 2014, kan jeg legge inn dette tallet når jeg får selvangivelsen i mars 2015, eller bør jeg legge inn disse tallene nå?
  Takk for hjelpen!

 • Hansson sier:

  Dette er så lite at du bare fører det opp på den vanlige selvangivelsen i 2014 under «annen næringsinntekt». Sett av litt til skatt av beløpet, så får du ingen overraskelser. Du trenger ikke å ha eget firma før du omsetter for mer enn 50 000 per år i næring.

 • Hansson sier:

  Den vanlige selvangivelsen for 2014, i 2015… skulle det stå.

 • Bøe sier:

  Hei.

  Har fast lønnsinntekt og har drevet konsulent/frilans for noen år siden. Vil nå ta det opp igjen. Det vil ta ca 2 år før dette genererer inntekter.

  Kan jeg føre fradrag for utgiftene til innkjøp av utstyr på min lønnsinntekt?

 • Hansson sier:

  Det er to måter å gjøre det på. Enten må du definere dette som en hobby inntil videre, og ta vare på kvitteringer osv. frem til du begynner å gå i pluss. Da kan du kreve fradrag for investeringer som ligger inntil 5 år tilbake i tid på et eget skjema du finner på skatteetaten. Du kan da få redusert skatt i de årene du gikk med underskudd. Les denne artikkelen: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/hobby-eller-naering

  Den andre måten, som virker enklere, er å opprette ENK-et nå med det samme, og føre regnskap fra start, levere næringsoppgave osv. Det er fullt mulig å gå i underskudd i næring i et par år, så lenge utsiktene for profitt er til stede.

 • camilla sier:

  Heisann!

  Jeg må føre selvangivelse for første gang i år, og har derfor et lite spørsmål.

  Startet et enkeltmannsforetak i Sommer, og har tjent ca. 6400,- på dette, bare smågreier. I tilegg har jeg fast jobb hos Ikea, der jeg har tjent nærmere 203k – det står i selvangivelsen at det har blitt forskuddstrekt -51k. Spørsmålet mitt blir da; må jeg føre summen på enkeltmannsforetaket i selvangivelsen, og blir det da skatt som må betales av dette? Vil skatteetaten, etter innsendt selvangivelse, regne ut restbeløp på de 51k fra ikea, eller må jeg regne ut skatteoppgjøret selv?

 • Hansson sier:

  Camilla: De 6400 fyller du ut på selvangivelsen i Altinn i tillegg til de 203K som blir automatisk fylt ut fra Ikea. Du fører dette under posten «annen næringsinnntekt». Du kan gjøre dette fordi det er under 50 000. Hadde det vært mer måtte du ha levert næringsoppgave. Det slipper du. Skatteetaten regner ut skatten for deg og sender deg evt. restskattinnbetaling, eller så får du penger tilbake. Det er så lite skatt på 6400 kroner at det ikke er vits i å stresse med å betale inn mer forskuddsskatt.

 • Maria Ragnarsdottir sier:

  Hei, hjelper son min å føre regnskap for enkeltmannsforetak han startet i februar 2013.
  Det begynnte som en hobby ved siden av studier men økte på etter hvert, oppdaget for sent at han hadde oversteget de 50000.- i omsetning men vil søke nå om momsregistrering. Er det ok å ettersende fakturaer når det blir i orden eller må han stoppa helt opp til det er i orden.Han har oversteget grensen med ca 25000.-, såg at det kunne staten kreva at han betalte moms av fra egen lomme( las at det var frist for å søke det i februar, er eg ille ute). Hann inporterer varer fra usa der han har designe en del selv, kan eg føre hele fakturaen på toll og moms som kostnad, da han ikkje er momsregistrert. Hvordan fører eg det. Han vil ha ca overskudd på 20000.- må han føre næringsoppgave, synes det står litt uklart om det er omsetnigen eller overskuddet som avgjør det. Han har ført allt salg på nummererte regninger, det er mangen regninger på forholdsvis små beløp, eg har ført i hovedbok på regneark, må eg opprette kundereskonto på hvert navn eller kan eg føre det på en felles kundereskontro, eller gjør eg noe galt her (har skaffa regnskapsprogram fra nå av). Han har drevet med dette som ekstra inntekt ved siden av studier og tatt ut overskudd etter hvert, hvordan fører eg uttakene hans, og hvordan fører eg de varene han har selv tatt til eget bruk. Hann har gitt noen plagg til premie i egen konkurranse, hvordan fører eg det.
  Det ble mangen spørsmål, håper du kan hjelpe meg.

 • Hansson sier:

  Det er ganske alvorlig å fakturere uten MVA når man er kommet såpass over omsetningsgrensa, så her kan som du sier staten kreve inn MVA fra din sønn hvis han ikke greier å kreve inn fra kundene sine selv. Ta kontakt med skatteetaten for å høre hva du skal gjøre. Les denne om etterfakturering: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/etterfakturere-mva. Før han er MVA-registrert kan alle utgifter føres, dette gjelder også MVA. Etter at grensa på 50 000 ble nådd må MVA føres for seg selv og trekkes fra i MVA-oppgaven. Det er omsetningen som gjør at han må føre næringsoppgave. Så en omsetning på 75 000 gjør at han må sende inn næringsoppgave 1. Siden dette er lave omsetningstall trenger du ikke å gjøre det så omstendelig så lenge tallene til staten blir riktige. Sett opp inntekter og trekk fra utgifter, og finn ut hvor mye overskudd det blir. Så får du heller gjøre det skikkeligere når du har fått oversikten. Uttakene trenger du ikke å tenke på, så lenge han ikke har tatt ut mer enn overskuddet. Skatten blir den samme uansett.

 • Kent sier:

  Hei.

  I din skatteberegning over så tar du ikke med de 28%? Eller det noe jeg ikke forstår 🙂

  Skal det først skattes 28% av overskuddet i næringen? også kommer den utregningen du har gjort?

 • De 28 prosentene (27% fra 2014) er satt sammen av skatt til fylke, kommune og stat. Summen av dette pluss trygdeavgiften på 11,4 eller 7% er skatten som skal betales. I eksempelet over kombinerer vi både lønnsinntekt og næringsinntekt, og den totale skatteprosenten blir derfor litt annerledes enn om du kun hadde næringsinntekt, fordi du får et minstefradrag som du ikke får om du bare har næringsinntekt.

 • Trond sier:

  Hei!

  Takk for informativ artikkel.
  Jeg har nettopp startet ENK. Selvangivelsen for i år er allerede utfylt, så mitt oppgjør vil da komme i juni som normalt i år, og på høsten fom. 2015?

 • Hei Trond, det stemmer, men det er stadige endringer. Så det kan hende oppgjøret ditt blir ganske tidlig likevel til neste år. Har du mindre enn 50 000 i omsetning leverer du bare vanlig selvangivelse. Hvis ikke må du levere næringsoppgave. Uansett får du utsatt frist til 31. mai med å sende inn, i motsetning til nå der det er ved utgangen av april.

 • Siri sier:

  Hei!
  Eg starta eit ENK for ei stund tilbake for å kunne jobbe som freelancer, men har ikkje hatt inntekter før mai. På endring av skattekortet førte eg opp berekna overskudd til 5000 fordi eg kun har hatt eit oppdrag på ca 10000 kr. Mest sannsynleg kjem eg ikkje til å ha fleire oppdrag sidan eg er på jakt etter fast jobb. Då eg endra skattekortet stod der at eg fekk 0 i skattetrekk, men kan eg likevel forvente å få tilsendt innbetalingsblankettar for forskotskatt sjølv med eit så lite overskot?

 • Du vil sannsynligvis ikke få innbetalingsblanketter siden du skal betale null i skatt ifølge skattekortet. Men skattekort gjelder jo ikke for næringsinntekt. Du melder bare inn næringsoverskuddet på selvangivelsen til neste år. Du kan gjerne betale inn et frivillig forskudd ved å generere KID på skatteetaten.no, men jeg hadde personlig ikke giddet å gjøre det for et så lite beløp. Det blir noen ekstra kroner i renter bare (men du får jo renter for pengene i banken også).

 • Kaja sier:

  Hei Atle og takk for hjelpsom artikkel.

  Jeg sitter med næringsoppgaven for 2013 og har et spørsmål angående utfylling av utgifter på ENK-foretaket. 2013 var mitt første år som frilanser og jeg var dessverre meget dårlig til å ta vare på kvitteringer for utgifter. Har jeg lov til å skrive av disse utgiftene hvis jeg kun har bevis for kjøpene på kontoutskrift fra nettbanken? Er dette bevis nok, eller må jeg bare belage meg på å ikke få særlig mye fradrag på skatten denne gangen?

 • Kvitteringer og slikt er å anse som verdipapirer, og hvis de forsvinner så forsvinner også retten til å kreve fradrag i regnskapet, dessverre. Skatteetaten vil ikke godkjenne noe som ikke har denne dokumentasjonen.

 • Ruben sier:

  Hei, Atle ! Det virker som du har særdeles peiling på dette med skatt ifm ENK, startet nylig ENK å kommer ikke til å tjene over 50 000 ila ett år, da jeg ikke kommer til å ta på meg flere jobber enn denne ene jobben jeg skal ha i juni hvor jeg kommer til å fakturere 24 700. Hvordan gjør jeg det da med innbetaling av skatt for kun dette oppdraget? Ruben

 • Ruben sier:

  Det skal også nevnes at jeg har 100% fast stilling ved siden av også =) Ruben

 • Axel sier:

  Hei,
  Glemte å ordne med forskuddsskatt for et enkeltpersonforetak jeg startet rundt november i fjor; Er det noen som vet hvordan jeg kan betale dette?

 • Axel: Du kan betale inn ved å gå til skatteetaten.no og generere KID-nummer. Husk at du skal velge 2013 som skatteår, ikke 2014. Betales seneste 31.5.2014.

  Ruben: Du regner ut 38% skatt av overskuddet av oppdraget, og betaler inn skatten på samme måte som Axel skal gjøre, dvs. at du betaler inn med KID innen 31.5.2015 for inntekt i 2014.

 • Ruben sier:

  Atle: Takk for svar ! =) Så hvis jeg har forstått det riktig trenger jeg ikke å foreta meg noen endringer på skattekortet, kun passe på å sette over 38% av overskuddet via KID innen 31.05.2015 ? Tusen takk for svar ! =)

 • Skattekortet har med lønnsinntekt å gjøre, og er laget for at arbeidsgiver skal kunne foreta riktig skattetrekk. Næringsinntekt går helt utenfor dette, så det stemmer at du ikke skal gjøre noen endringer på skattekortet og heller bare betale inn et frivillig forskudd. Du kan selvfølgelig også bare vente på at restskatten kommer, hvis du ikke vil bry deg med å tenke på dette nå. Det kan jo hende at summen du skal betale totalt sett (lønn+næring) ikke går opp med det du faktisk har betalt på forskudd, så da blir det rest- eller tilgode-skatt. Kanskje har du betalt for mye på lønnsinntekta, og da vil dette dekke opp skatten fra næringa.

 • Ruben sier:

  Tusen takk for hjelpsomme svar ! Bedre enn svarene fra skatteetaten 😛

 • Morten sier:

  Hei!
  Jeg er norsk, men bor og er folkeregistrert i Sverige siden 2012.
  Sommeren 2013 jobbet jeg i Norge og tjente 66 641,- som vanlig ansatt, og det står på selvangivelsen at jeg skal trekkes 5198,- i skatt. Men jeg betalte 19 635,- , så da får jeg tilbake ca 14k.
  Men i tillegg til dette hadde jeg et enkeltmannsforetag hvor jeg hadde inntekt på 33k med utgifter på ca 3k.

  Det jeg da lurer på om hvordan det blir med skatt da? får jeg ikke tilbake de 14k når jeg leverer inn selvangivelse for firmaet?
  Takknemlig for svar!

 • Hvis du bor i Sverige skal du også skatte i Sverige. Jeg kan ikke noe om svenske skatteregler, så der må du høre med den svenske skatteetaten. Du skal betale kr 0,- i skatt i Norge. Mulig at ENK blir beskattet i Norge, men jeg tviler. Hvis du ikke har meldt flytting offisielt så må du skatte til Norge. Du plikter å melde utflytting hvis du bor mer enn 180 dager utenfor Norge per år.

 • Jan Widen sier:

  Veiledning til polsk arbeider som ønsker å fakturere for tjenester.Forventet innt 2014<50'.Kan han opprette et ENK (med forventet overskudd <50' og ikke betale forskuddsskatt) og fakturere u/mvs inntil grense er nådd. Evt deretter reg i Foretaksreg og fakturer m/mva og motta krav om forskuddskatt basert på forventet overskudd. Har jeg forstått det riktig?

 • Dette var vel ikke et helt relevant spørsmål til denne artikkelen? Så lenge han har mulighet til å starte norsk ENK (oppholds- og arbeidstillatelse, D-nummer, osv.) så gjør han det slik du sier. Foretaksregisteret er bare påkrevd hvis han driver med varesalg. Når det gjelder MVA-registrering er det flere artikler som forklarer dette her: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen.

 • Trond sier:

  Hei!
  Når jeg importerer varer fra utlandet som ligger under momspliktig grense på 200,-;
  Må jeg da likevel betale MVA av disse varene, da de skal omsettes i Norge?
  Og er det noe annet jeg særskilt bør tenke på?

 • Privatpersoner har ikke lov til å drive varesalg, så når du gjør det driver du per definisjon næringsvirksomhet. Dermed må du importere varer som firma og selge de som firma. Det er ikke MVA-fritak ved import for firmaer, og om du skal kreve inn MVA ved salget avhenger av om firmaet er blitt MVA-pliktig eller ikke.

 • Trond sier:

  Hei igjen,
  Jeg driver altså næringsvirksomhet.
  Spørsmålet er om jeg må betale MVA av importerte varer under 200,- likevel når disse skal videreselges.
  Beklager om forrige spørsmål kunne misoppfattes.

 • Ja, som jeg skriver er det ikke MVA-fritak for småforsendelser for firmaer, slik det er for privatpersoner. Firmaet skal altså betale MVA på all import, uansett størrelse på forsendelsen.

 • Natalie sier:

  Hei!

  Jeg registrerte meg i Brønnøysundregistrene nå i våres (som kunstnerisk virksomhet), men huket av på «ikke skattepliktig» fordi jeg foreløpig ikke tjener noe særlig på det jeg gjør.
  Nå i sommer fikk jeg tildelt stipend på 30.000 kr fra Norsk Illustrasjonsfond. Dette er jo skattepliktig, men jeg sliter litt med å finne ut av hvordan jeg skal skatte. Hvor jeg gjør det, hvor mye som skal trekkes fra, og når jeg skal gjøre det etc. Jeg har ingen erfaring, og kjenner ingen som vet noe mer enn det jeg gjør.
  Kunne dere gitt meg noen pekepinner?
  På forhånd takk!

 • «Ikke skattepliktig» er noe annet enn å tjene lite penger. All næringsinntekt er skattbar fra første krone, så langt det ikke defineres som hobby av skatteetaten. Skatteplikt i et firma utløses av det årlige overskuddet, etter at utgiftene i firmaet er trukket fra. Du må derfor ta de 30 000 kronene inn i regnskapet ditt, og du sitter kanskje igjen med et overskudd på 10 000 til slutt, som du så skal skatte for. Den skatten kan du enten betale inn som forskudd ved hjelp av KID-nummer du kan generere på skatteetaten.no, eller du kan vente på at skatteinnbetalingskravet kommer som giroblanketter etter at du har levert inn næringsoppgaven (NB hvis du omsetter for under 50 000 kroner per år og bor i Norge slipper du å levere næringsoppgave, du leverer bare selvangivelsen som vanlig og fører opp næringsinntekt i tillegg).

 • Natalie sier:

  Tusen takk for svar!

 • Natalie sier:

  Min virksomhet defineres nok som hobbyvirksomhet, og «ikke skattepliktig» var nok litt feil formulert fra min side.
  Jeg tror muligens det du skrev i parentes på slutten gjelder for meg. (Eneste næringsinntekt jeg har er stipendet.) Men ting kan jo godt forandre på seg i løpet av året, så det er veldig greit å få litt mer forståelse på hvordan det fungerer. Takk igjen!

 • Siden du har næringsinntekt på 30 000 kroner er det nok ikke hobbyvirksomhet. Også fordi stipendet trolig er gitt til deg som profesjonell utøver, ikke hobbyutøver. Du slipper å levere næringsoppgave for 2014 og fører bare opp stipendet på selvangivelsen til neste år.

 • Kathrine sier:

  Hei!

  Takk for fin artikkel.

  Jeg har akkurat startet et DA sammen med broren min og har noen spørsmål ang. lønn og skatt:

  1. Hvordan er letteste og billigste måten å ta ut lønn på i et DA? (Hvordan gjøres det rent praktisk)

  2. Hvis overskuddet for 2014 blir 100K, som blir stående på konto til neste år – vil det da beregnes skatt av samme pengene når skatteoppgjøret regnes ut for 2015…?

  3. I hvilke selskapsformer gjelder «salte ned» og hvordan fungerer det?

 • Hei Kathrine!
  1. Penger tas ut av DA-et som «arbeidsgodtgjørelse», eller som «utdeling» av utbytte. Dette er vanlig næringsinntekt og må skattes 27% av. Overskuddet i DA-et må også skattes 27% av. Alle uttak må meldes inn på selvangivelsen/næringsoppgaven som næringsinntekt. Rent praktisk bokføres uttaket som arbeidsgodtgjørelse e.l., og penger overføres til deltakerens konto. Arbeidsgodtgjørelse fra et DA er altså ikke lønn, og gir ikke lønnstaker-rettigheter slik som lønn fra et AS ville gitt. Et AS er på en måte et dobbelt enkeltpersonforetak, med lignende skatteregime.
  2. DA kan ikke salte ned overskudd fra ett år til et annet i et DA. Man betaler privat skatt av hele overskuddet hvert år.
  3. AS, NUF og ASA er selskapsformer som er upersonlige, og der man kan salte ned overskudd uten å betale skatt privat av det før man evt. tar pengene ut av firmaet i fremtiden. Skatten utløses først når man tar et utbytte eller tar ut lønn. Aksjeselskap er derfor selskapsformen for de som vil la firmaet vokse og som driver profesjonelt.

 • Harald sier:

  Er ansatt i et aksjeselskap som jeg eier 80% av med en årslønn på ca 550 tusen. Selskapet går med overskudd og egenkapital på over 1 mill. Har også aksjeselskap som jeg eier 100% og går med overskudd på noen hundrede tusen i året, og egenkapital på ca 700 tusen – og her har jeg tatt ut lønn på 15 tusen årlig, men har også leid inn personell til utførelse av deler av arbeidet. Ønsket at selskapet skal vokse, så de siste 3 årene har de hatt en omsetning på ca 1,5 mil, og overskudd før skatt på ca 1 mill. Mesteparten av arbeidet i mitt 100% selskap er utført for / på vegne av min arbeidsgiver, der jeg eier 80%. Jeg har valgt å la pengene stå der og har aldri utbetalt aksjeutbytte, men selvfølgelig skatt av overskuddet. Kan skatte myndighetene «plutselig» finne ut at nå skal jeg overskuddet / omsetningen i mitt eget 100% selskap skjønns lignes som å ulovelig utbytte – selv om jeg ikke har tatt ut en eneste krone av selskapet og det er «nære relasjoner» mellom meg og begge selskapene?

 • Tore sier:

  Hei! Flott og informativ side dette som er til stor hjelp. Jeg har noen spm til mitt ny oppstartede ENK. Jeg jobber 100% med fast lønn som lærer i tillegg til firmaet.
  Jeg skal starte opp et lite treningssenter som skal registreres på ENKet og jobber i tillegg litt som freelancejournalist. Dette har til nå vært skattet som normalt, men vil det være lønnsomt å ta dette inn i firmaet i tillegg?(sparer man noe skatt på dette, utgiftene vil jo være kamerautstyr, kjøreutgifter osv..)
  Regnskapet for dette vil jo være ganske enkelt, så vil det være lønnsomt å føre dette selv eller vil du anbefale at jeg leier inn noen som kan dette. Er ikke mange posteringene og treningssenteret kommer til å ha ca.40 kunder og en omsetning på ca.100 000.
  Er også litt usikker på dette med MVA. Har fått brev fra skattekontoret om at treningssenteret er mva fritatt da det går under undervisning. Har det da noe å si om jeg går over 50 000 i omsetning. Skal vel likevel ikke betale MVA?
  Og så kommer jeg til journalistjobbinga. Her leverer jeg artikler og av og til bildeserier. Har forstått det slik at bilder er mva pliktig men artikler ikke er det. Jeg selger kanskje bildeserier for 10 000 i løpet av året. Altså under 50000, men i tillegg til artikkelskrivinga blir det nok opp mot 50 000. Blir det da mva plikt på dette siden omsetningen for journalistjobbinga totalt blir over 50 000 og på firmaet totalt ca.150 000? Lurer altså på om bildeseriene gjør at jeg blir mva.pliktig selv om det bare er 10 000 av den totale omsetningen på ca. 150 000 som er mva. pliktig arbeid? Litt rotete spørsmål, men håper du skjønner

 • Harald: Det er umulig å si sikkert hva Skatteetaten kan finne på å gjøre, og staten kan over natten finne på å endre lover og regler. Omsetningen i ditt eget 100% selskap er ikke ulovlig utbytte siden det er helt lovlig omsetning. Skatten er betalt. Utbytte er ikke tatt ennå. Det er et teoretisk krav om at man må lønnes før man kan ta ut utbytte, men det blir normalt ikke håndhevet. I tillegg er selskapsstrukturen du bruker her veldig vanlig, det er mange som tar oppdrag som konsulenter i egne firmaer via andre heleide AS. Alt i alt en normal situasjon, og jeg vil ikke si at en utdeling fra dette firmaet til deg skal kunne oppfattes som ulovlig av Skatteetaten. Det vil koste deg ca 8000 kroner å få en bindende forhåndsuttalelse på dette fra Skatteetaten før du evt. bestemmer deg for å ta ut pengene av selskapet. Det er uansett ikke noen fare på ferde så lenge pengene står i selskapet.

 • Tore:
  Frilansjournalistikken: Ikke noe å spare på å ha ENK i forhold til å få lønn, med mindre du kjøper flere dyre kameraer per år. Spar deg for bryet med regnskap osv. og ta imot lønna.
  Treningssenteret og MVA: Det skal ikke tillegges MVA på omsetninga, selv om den overstiger 50 000 kroner. Det kan heller ikke trekkes fra MVA på kjøp av varer og tjenester til driften.
  MVA på bilder/artikler: Det er bare bilder, bildereportasjer og tekst som selges sammen med en bildereportasje som skal ha MVA. Artikler med bare tekst og evt. tekst med noen få bilder skal ikke ha MVA. Uansett omsetningssum. Bildene gjør ikke firmaet MVA-pliktig før du omsetter 50 000 kroner i bare bilder/bildereportasjer.

 • Tore sier:

  OK. Takk for informativt svar. Men stusser litt på hvorfor du ikke anbefaler å ha journalistikken i firmaet. Kjøper ikke dyre kameraer og har ikke allverdens av utgifter. Men blir det ikke lavere skatt av å registrere det der? Tipper jeg har inntekt på 60 000 +- inkludert rene bildeserier. Har bare kjøpt et kamera til nå, men kan få behov for et til. Litt småkjøring hit og dit blir det også, hvis man skal dekke et arrangement. Kan du vise meg et regnestykke som viser at det går sånn ca. i null? For hvis det er som du sier, så kutter jeg det. Regnskapsmessig er det jo ikke så mye annet enn at jeg må sende ut faktura på arbeidet som jeg gjør hver måned og inntektsfører dette og har fradrag på eventuelle kamerainnkjøp, kjøring ++?
  Når det gjelder treningssenterbiten så høres det veldig bra ut, Ingen mva plikt og så jeg kan se bort fra det der.

 • Det blir ofte høyere skatt i et ENK enn ved lønnsinntekt, men dette avhenger av mange faktorer. Blant annet hvor stort overskudd du har i forhold til totalomsetning. Minstefradraget får du ikke i næring, så bare for å komme opp i denne summen (eller forholdsvis like høy sum basert på omsetningsstørrelsen) i næringsfradrag må du investere ganske store summer fra omsetninga tilbake til firmaet (kjøp av utstyr og tjenester, leie, osv.). Av overskuddet som står igjen når utgiftene er trukket fra, betaler du først 27% firmaskatt. Så betaler du 11,4% trygdeavgift (lønnstakere betaler 8,2%). Totalt 38,4 % skatt. Tipper du betaler langt mindre enn dette på lønnsinntekta di, og i tillegg har du langt bedre trygde- og sykepengerettigheter. Og du slipper å tenke på å betale inn forskuddsskatt, føre regnskap, rapportere til staten, få straffeskatt hvis du gjør noe feil, eller motta inkassokrav med høye gebyrer fra statens innkrevingssentral hvis man ikke betaler MVA og skatt i tide (satt på spissen, ditt regnskap blir jo veldig enkelt, men lell).

  Med en omsetning på 60 000+ per år er du nødt til å sende inn næringsoppgave hvis du tar det på firmaet. Grensa er 50 000 for å kunne oppgi det rett på selvangivelsen. Kjøring kan du jo føre på din vanlige selvangivelse selv om du ikke tar jobbene på firmaet. Satsen for kjøring er uansett så lav at den ikke dekker utgiftene, med mindre du får oppdragsgiveren til å betale det det faktisk koster. Eneste gevinsten du kan ha ved å ta dette på firmaet er at du greier å forhandle deg frem til en betaling per artikkel eller timesats som er så høy at den overstiger (etter skatt og utgifter) det du sitter igjen med i lønn. Og det tror jeg skjer veldig sjelden.

 • Tore sier:

  OK. Takk for informative svar. Må jo skrive næringsoppgave uansett i forhold til treningssenteret. Har en del fradrag der litt tid tilbake da jeg over flere år har kjøpt utstyr for å kunne starte opp eget gym. Er vel 5 år tilbake jeg kan skrive fradrag for utstyr?
  Men jeg kjører vanlig lønnsutbetaling på journalistjobbinga og treningssenteret på eget firma. Der har jeg 60 000 i husleie i tillegg til en del innkjøp av utstyr som kan fradragsføres. Regner ikke med særlig overskudd der i år

 • Lene sier:

  Hei,

  Jeg har nettopp opprettet et ENK hvor jeg skal drive med videresalg av importerte varer via nettbutikk ved siden av 100% stilling i annet arbeid.
  Blir kun henvist til linker av skatteetaten, noe som ikke hjelper meg stort så håper derfor jeg kan få et fornuftig svar her.
  Må jeg levere omsetningsoppgave selv om jeg ennå ikke er mva-registrert?
  Om jeg velger å ikke oppgi forskuddsskatt vil det da forekomme en tilleggsavgift eller blir det kun beregnet skatt som må betales?
  Kan innkjøpte varer og mva føres som fradrag i selvangivelsen eller kun det som er igjen på varelager ved utgangen av året?
  På forhånd takk!

 • Nei, du skal ikke levere MVA-oppgave (omsetningsoppgave) før firmaet blir MVA-registrert. Forskuddsskatt får tillegg av statens renter hvis du ikke betaler før kravet kommer i posten (ca. i oktober). Rentene løper fra 1. juli året før og er i 2014 på 1,08% for skatt fra 2013. Du taper altså ikke så mye på å bare ha de i banken. Men regnskapet skal jo gi deg nøyaktig informasjon om hvor mye du til enhver tid skylder i skatt, så det er jo ikke noe problem å bare betale inn innen fristen 31.3 hvert år ved hjelp av KID-nummer du genererer på skatteetaten.no.

 • Lene sier:

  Takk for oppklaringen.
  Hva gjør jeg om leverandøren min splitter ordren fra utlandet i fire pakker pga vektrestriksjoner?
  Det vil jo da bli oppgitt lavere verdi pr pakke og da ikke stemme overens med transaksjonen min med tanke på regnskapet. Vil vel også da motta ekstra spedisjonsgebyr fra fraktselskap. Har du kjennskap til dette og hva kan jeg eventuelt gjøre?

 • Det spiller ingen rolle om banktransaksjonen som kommer fram i regnskapet kommer som én eller flere pakker i virkeligheten. Varesummen er jo den samme. De ekstra gebyrene til fraktselskapet får du vel fakturaer på og må betale, så da fører du de som vanlige kjøp av tjenester i regnskapet.

 • ole eide sier:

  Hei skal minstefradraget (38%) trekkes fra netto eller brutto inntekt?

 • Lisa sier:

  Hei,

  håper du kan hjelpe meg.
  om leverandøren min i utlandet splitter en ordre i fire forskjellige pakker, hva gjøres da med tanke på innfortolling og beregning av mva? må det da lages en faktura pr forsendelse og skal denne følge med pakken?

 • Dette har null og niks med innholdet i artikkelen å gjøre, Lisa. Vet heller ikke svaret på dette spørsmålet.

 • I 2014 er minstefradraget tilsvarende 43 prosent av inntekten før skatt (brutto), men maksimalt kr 84 150.

 • Hei!
  Jeg selger et hefte om ernæring via nettsiden min. Når jeg begynte å selge det i mars så trodde jeg ikke at jeg kom til å tjene mer enn 20-30 000 på det, jeg har derfor bare ført et regnskap på excel over navn på kjøper og dato for innbetaling (all kommunikasjon med kjøper har foregått på mail, og heftet er sendt på mail – jeg har ikke brukt fakturaløsning), og tenkt at jeg betaler skatt i etterskudd når jeg fører på inntektene på selvangivelsen i 2015. Nå ser det imidlertid ut til at jeg kommer til å tjene et sted mellom 70-100 000 kr (hvis det gjelder frem til mars 2015 (som er 12 måneder fra jeg startet å selge), ikke ut året 2014?), og jeg har forstått at man må betale mva ved inntekt over 50 000 kr. Jeg har ikke opprettet ENK, men det må vel også opprettes hvis jeg må betale moms? Det jeg lurer på, er om jeg bare må betale mva for det jeg tjener over 50 000 kr, eller om jeg plutselig må betale moms for alt jeg har tjent. Hvis jeg da plutselig ikke får solgt noen flere hefter og ender opp på 52 000 kr, så taper jeg jo penger på å gå over 50 000 kr. Litt usikker på hva jeg bør gjøre… Har moms noe som helst med selvangivelse å gjøre? Tenker siden den går fra januar-desember, mens moms gjelder for 12 måneder, uavhengig av når man starter.

  Takk for svar på forhånd 🙂

 • Skattemessig omsetning regnes innenfor samme kalenderår, ikke i 12-månedersperioder. Det er bare omsetning for å komme til omsetningsgrensa for MVA som går i 12-mnd-perioder. Du burde ha registrert firma for lengst, her driver du jo næringsvirksomhet og skulle hatt fakturaer, regnskap, osv. Jeg aner ikke hvordan det blir med MVA siden du ikke har noen fakturert. Du må snarest kontakte Skatteetaten og høre hva du skal gjøre. Siden dette er en slags e-bok skal det være MVA på disse. MVA skal kun betales på omsetning over 50 000, ikke for hele omsetningen. Det er positivt å være MVA-registrert, du får jo da 25% avslag på alle innkjøp til firmaet, f.eks. på ny datamaskin til å skrive neste ernæringshefte på 😉

 • Takk for svar. Har både opprettet ENK og kontaktet skatteetaten, så får høre hva de sier. Noe jeg imidlertid ikke blir helt klok på, selv om jeg har søkt mye på nettet, er hva jeg helt konkret må føre «regnskap» eller bokføre. Jeg har forstått det sånn at jeg ikke har plikt til å føre regnskap, siden jeg har et ENK (snart) med omsetning på bare 50-100 000 kr i året, og ingen ansatte + en del andre krav som jeg ikke oppfyller. Men jeg er bokføringspliktig. Når jeg kontaktet skatteetaten tidligere i år og fortalte at jeg bare førte opp navn + innbetalingsdato på kjøper så sa de at det var nok. Jeg spurte ikke om jeg måtte bruke faktura/bilag, men er det et krav i henhold til bokføringsloven? Hvis du kunne listet opp hva som MÅ være med i henhold til bokføringsloven når jeg selger disse heftene over internett (med nesten ingen utgifter/innkjøp) så hadde jeg blitt veldig glad. Hvis det er sånn at jeg må lage bilag på hver kunde, er det da bilag/faktura + et regnskapsark som viser inntekter og utgifter + kontoutskrifter som er kravet i min situasjon? Noe mer? Jeg vil veldig gjerne følge alle regler og lover, men synes det er vanskelig å få tak i alt via artikler på internett, det står så mye forskjellig. Leste om debit, kredit og konto også, men det er vel ikke relevant i min situasjon? 🙂

 • Alle firmaer må føre regnskap. At det ikke er «regnskapsplikt» betyr bare at ENK slipper å sende inn offentlig regnskap til Brønnøysund slik et AS må. Ellers er kravene nøyaktig de samme. Bokføringsplikt = føre regnskap på riktig måte. Du må utstede et salgsdokument når du selger noe, leser du bokføringsforskriften står det nøyaktig hva et salgsdokument må inneholde. Du får alt dette gratis hvis du bruker Conta Faktura på nettet, f.eks. (www.conta-faktura.no). Har du et veldig enkelt regnskap og få transaksjoner per år holder det med regneark, ja. Føring på kontoer er relevant, da dette skal inn i næringsoppgaven. Men det viktigste for deg er at sluttsummene stemmer.

 • ove sier:

  hei:) sitter i startfasen av et enmannsfortak og er litt i tvil på disse reglene med mva/moms.

  foretaket skal drives fast uten fastjobb ved siden av.

  foretaket vill bestå av oppkjøp av biler og videre salg.

  vist jeg kjøper en bil for si 10000 og selger den for 25000 må jeg da ligge til mva i dette salget? eller må det betales mva i det hele tatt her?

  så må jeg i tillegg betale skatt på overskuddet av dette salget ? altså 15000 eller må det skattes for 25000?

  takk av en som leser seg i hjel om skatteregler og ikke forstår en drit…

 • Vi har et forum der du kan stille spørsmål som ikke gjelder artikkelinnholdet. Men kjapt svar likevel: Bruktbiler er fritatt for MVA. Les mer hos Conta Faktura om moms på bruktsalg. Det må betales skatt av overskuddet i firmaet, selvfølgelig.

 • Alex sier:

  Hei

  Jeg vil vite forskotsskatt i et ENK.
  2014 27%+11.4% = 38.4%.

  Er det samme present for forskjellige lønnsinntekt? Er det 38.4% for NOK.200000 eller NOK300000?

 • I utgangspunktet er det samme prosent helt til du kommer opp til grensa for toppskatt. Men dine personlige forhold som lån, skatteklasse, o.l. kan virke inn på den totale skatteprosenten du må betale.

 • Remi sier:

  Hei, og takk for informativ side.
  Jeg har enkeltmannsforetak og rimelig god kontroll med hva jeg kommer til å fakturere i 2014.
  Jeg skal nå endre forskuddskatten min og således endre post 1.6.2 (personinntekt)og 2.7 (overskudd av næring), men så melder det seg et spørsmål: Skal jeg føre opp hva jeg kommer til å fakturere eks mva eller ink mva?
  Jeg regner med det er eks mva som skal føres opp, men jeg setter svært stor pris på en avklaring på dette.

  Takk for god side.

 • Eks. mva. MVA skal alltid holdes utenfor i regnskapet og i skattespørsmål.

 • Eirik sier:

  Takk for god informasjon på siden,den var mye lettere å forstå enn det som skrives på skatteetaten sine sider.
  Har startet en akupunktur bedrift i forrige måned og regner med å gå med underskudd i år.
  Har jobbet/jobber som pleier i kommunen og vil tjene ca 450000 brutto i år. Regner med å få underskudd på ca 20-25 tusen i år. Er dette noe som kan trekkes fra slik at jeg skal betale mindre skatt av den andre inntekten? Eller regnes begge to sammen kun da egen næring går med overskudd?

 • Hei Eirik, takk for god tilbakemelding. Underskudd i næringa kan videreføres til året etter og redusere skatten på overskuddet da. Hvis du har annen lønn ved siden av vil det slik jeg forstår det redusere den totale personinntekta og dermed totalskatten din samme år, du slipper altså å vente et ekstra år. Men for å være 100% sikker bør du sjekke med Skatteetatens opplysningstelefon da jeg ikke har egen erfaring med underskudd.

 • Tone sier:

  Hei, jegblir ikke klok på flg:
  Jeg mottar et stipend fra staten, som setter begrensninger på hvor mye jeg kan ha som inntekt ved siden av. Jeg har både lønnsinntekt og næringsvirksomhet som frilanser, og så vidt jeg har forstått er det inntekt før fradrag og skatt som gjelder for lønnsdelen, men inntekt etter fradrag for næringsdelen (kun den delen som føres på selvangivelsen som overskudd i næring). Summen av dette skal ikke overskride en viss sum, ellers mister jeg stipendet. Men er det ikke da slik at det vil lønne seg å ha mest mulig fradrag på næringen? Spørsmålet mitt er da om det er tillatt å føre renter på boliglån som fradrag i næring, eller om næring og lønnsdel skal holdes separat i selvangivelsen?

 • Hei Tone. Næring er næring. Private ting kan ikke trekkes fra på verken næringsinntekt eller lønnsinntekt. Gjeld o.l. tas med i totalbildet sammen med den totale personinntekta di (det du tjener fra alle inntektskanaler). Det er naturligvis interessant å ha høye investeringer i et firma slik at det kan vokse, og samtidig betale mindre skatt av overskudd. Hvis det er utgifter kun for utgiftens skyld så er det ikke positivt. Lønnsinntekt regnes som du sier alltid før skatt og fradrag. Næringsinntekt er overskuddet i firmaet, altså omsetning minus kostnader. Næring og lønnsdel skal holdes separat i selvangivelsen, fordi det er to ulike poster for dette. Men alt går inn i en felles pott som blir skattlagt samlet (skatt av den totale personinntekta minus minstefradrag og annet).

 • Marius sier:

  Hei.
  Jeg har et enkeltmannsforetak i tillegg til en deltidsjobb.
  Jeg driver i underholdningsbransjen, og blir hyret inn til ulike arrangementer. Jeg selger ingenting, så da skal jeg jo ikke tenke på noe MVA..
  Frem til nå har jeg satt av 30% skatt av all inntekt på firmaet inn på en egen konto. Det jeg lurer på er hvordan skatten min blir med tanke på at jeg har en «vanlig jobb» samt at jeg har enkeltpersonsforetak ved siden av.

  Jeg har tabelltrekk i min vanlige jobb, men denne tabellen er vel basert på inntekten min fra 2013 (da hadde jeg ikke enkeltpersonsforetak). Må jeg endre på noe i min vanlige jobb nå, eller skal jeg ikke tenke på det og la enkeltpersonsforetaket mitt være i fred, fortsette og sette av skatt fra nye inntekter og føre ned utgifter? Må si jeg ikke er riktig klok på dette. Vil ikke gjøre noe feil som fører til en KJEMPEbaksmell!

 • Det er feil at du ikke skal tenke på MVA bare fordi du ikke selger noe fysisk produkt. Du selger en tjeneste, og det er MVA på de aller fleste tjenestene, men jeg er ikke sikker på om det du driver med kommer inn under kulturtjenester, som har fritak. Fritaket gjelder hvis du framfører egne åndsverk, f.eks. egne låter eller egne sketsjer. Skatt i firmaet ditt blir ikke 30%, men 38%. Spørsmålet ditt om hvordan skatten din blir besvares jo i artikkelen, så her må du nesten bare lese igjennom på nytt. Du skal vanligvis betale forskuddsskatt av næringsinntekt av en viss størrelse, så her er det bare å ta kontakt med skatteetaten og begynne å betale inn i porsjoner.

 • Sebastian sier:

  Hei!

  Må være trasig å få så mange like kommentarer men jeg må allikevel spørre:

  Jeg har et enkeltpersonsforetak som omsetter for over 50 000. Alt jeg tjener kommer derfra. Sett at jeg kan ta ut 100 000, etter at alle kostnader er ført. Hvordan beregnes skatten min?

 • Du har tydeligvis ikke lest artikkelen? Det står i første avsnitt 😉

 • Sebastian sier:

  Off.. Det var tåpelig av meg. Men takk for svaret.

 • Marius sier:

  Hei.
  Skal starte NUF med 2 andre (33,3% eierskap hver).
  Hvis man ikke tar ut lønn men lar inntekten ligge i selskapet til alle tar ut utbytte hvert andre år. Hvordan er regler på skatt de årene man ikke tar ut noe kapital fra firmaet?

 • Anbefaler deg sterkt å unngå NUF og heller starte et AS. Det blir billigere i lengden. Det er mye ekstrajobb med omdanning til AS hvis dere seinere ønsker å vokse og trenger AS for å få til avtaler, investorer, lån, osv. Mange investorer har policy om at de ikke investerer i NUF. Overskuddet i selskapet hvert år beskattes med 27%. Ut over dette er det ikke noe skatt før utbytte eller lønn blir tatt. Utbytte beskattes også med 27%. Total skattlegging blir da 46,71%, fordi man først betaler selskapsskatt før man betaler utbytte. Det er litt billigere å betale ut lønn fortløpende, som du kan lese her: http://www.firmanytt.no/lonn-eller-utbytte-i-eget-aksjeselskap/

 • Johannes sier:

  Hei,
  takk for mye nyttig informasjon her.
  Lite spørsmål: Har et EMF ved siden av ordinær stilling. Startet 2012, veldig lite overskudd i 2013 (ca 5000), men i år blir det snakk om omsetning og overskudd på ca 30 000. Har imidlertid ikke mottatt innbetalingsblanketter i år, og har derfor heller ikke betalt inn noe forskuddsskatt. Burde jeg kaste meg rundt og betale tilleggsforskudd på dette nå, eller bare la det ligge og heller føre inntektene i neste års selvangivelse?

 • Inntektene må uansett inn i selvangivelsen som kommer i 2015. Hvis du betaler inn skatt (frivillig forskudd) før 31.5.2015 så slipper du renter. Du finner kontonummer og kan lage deg KID på skatteetaten.no. Hvis du er usikker på hva du skal betale inn, kan du vente til oppgjøret kommer og betale da. Med en så liten sum blir ikke rentene på denne restskatten noe nevneverdig. Kanskje blir skatten dekka inn av at du har betalt litt for mye via arbeidsgiveren også.

 • Ole sier:

  Hei Atle! Vanvittig bra arbeid med alle svarene dine her. Jeg har ikke funnet noen andre sider (unntatt generelle forum) der man kan få et direkte svar på det man lurer på, derfor tar jeg sjansen på å spørre her jeg også.
  Jeg startet et ENK i januar i år. Kom tidlig over 50 000, derfor ble jeg registrert i mva-registeret i februar. Igjennom hele året har jeg vært flink (eller har jeg?) til å sette til side all innkrevd moms til en egen konto, i tillegg til at jeg har satt til side 30% skatt av all fakturert inntekt. Burde jeg kanskje ha satt til side 35%? Kjekt å vite til neste år. Uansett; nå er året straks over og jeg har totalt solgt tjenester for ca. 103 000 eks. moms. Har hatt utgifter på 26691 inkl. moms. Av dette utgjør moms 5678 kroner. Jeg har fakturert omtrent 13 269 kr moms. Når jeg leverer momsoppgave på nyåret så betaler jeg derfor 13269 – 5678 = 7591 ? For å finne bruttofortjenesten tar jeg altså 103 000 – 26691 = 76309. Blir det riktig? Eller er det 103 000 (minus) utgift eksl. moms? Litt usikker på akkurat den der.
  Så har jeg skjønt at det er 27% firmaskatt og 11,4% trygdeavgift av dette overskuddet. Dette blir totalt omtrent 29 300 dersom jeg har regnet riktig. Jeg har i løpet av året betalt 19 000 i forskuddsskatt.

  Det jeg skal betale inn til staten da er derfor: 29300-19000 = 10300 + 7591(moms) = 17891. Har dette beløpet og vel så det stående på en konto for seg selv (skattetrekk og moms-konto), så jeg føler jeg har grei oversikt – MEN er livredd for at jeg går på en kjempesmell fordi jeg har misforstått noe. Hva sier du, er det noe vesentlig jeg har gått glipp av? 🙂

  Vh Ole

 • Hei Ole, takk for hyggelig tilbakemelding. Momsen høres det ut som du har kontroll på. Kan anbefale deg å gå over til 6 årlige terminer hvis du synes det er litt risky å ha mye statlige penger på kontoen i et år av gangen. Du snakker om bruttofortjenesten, men den er uinteressant. Det er nettoen du er interessert i, og du holder momsen utenfor både inntekter og utgifter. Det virker som du har skjønt dette også, egentlig: Selger du en tjeneste for kr 10 000 eks. mva. så er det dette som er omsetninga di. Så har du utgifter på f.eks. kr 4000 eks. mva., og dette trekker du fra og finner nettooverskuddet på 6000 kroner. Det er av denne summen du betaler skatt. 27 % firmaskatt + 11,4 % trygdeavgift for næringsdrivende er korrekt. Derfor blir både 30 og 35 prosent for lite, jeg vet ikke hvor du får de tallene fra. Men har du mye lån etc. blir totalskatten annerledes. Kanskje har du også betalt inn for mye forskuddsskatt fra en annen jobb som fast ansatt, og da slipper du å betale full pott fra næringsdelen.

 • Ole sier:

  Det var visst en ting jeg glemte helt. Jeg er tilknyttet en avis (driver med foto), som jeg har vært lønnsmottaker hos og dermed ikke fakturert til. Her har jeg tjent omtrent 50 000 brutto og skattet 10 000. Grunnen til at jeg har skattet så lite var fordi jeg i mars gikk inn og forandret skattekortet mitt da jeg fikk en bedre start på enkeltmannsforetaket enn jeg hadde trodd, og da jeg oppga hvor mye jeg hadde tjent hittil i år (frem til mars), hvor mye jeg trodde jeg kom til å tjene (60 000) og hvor mye jeg hadde skattet frem til mars så ble skattetrekk-prosenten kraftig forandret, fra 36% til 5%. Dette var selvfølgelig kun på personinntekt og ikke inntekt fra næring. Jeg hadde ikke noe imot dette, fordi jeg ikke lå an til å tjene mer enn 60 000 som vanlig lønnsmottaker. Mot sommeren fikk jeg meg derimot en sommerjobb, uten at jeg tenkte noe videre over skatteprosenten min. Her tjente jeg like under 60 000 og skattet 13500. Hadde med andre ord noen fine måneder med lite skattetrekk, og jeg er forberedt på at jeg kommer til å få en baksmell når skatten skal betales til sommeren. Syntes likevel at det er vanskelig å få oversikt over hvor mye den TOTALE skattesummen blir på, da både næringsskatten og personinntektsskatten slås sammen… Jeg har prøvd en skattekalkulator på skatteetaten, men den virket helt blåst syntes jeg. Har 25 000 på BSU i år og 5000 i skattetrekk dersom du har lyst til å komme med en ca. beregning, hehe.

  (Ser nå at du har svart på min forrige kommentar, MIDT PÅ NATTA!! 😀 Det er imponerende. Til ditt spørsmål om hvor jeg hadde fått 30 eller 35% fra, så var det kun et tall jeg satt for å få en prosentssats for hvor mye jeg skulle overføre fra det jeg får inn og over på en egen skattekonto. Hadde blitt teit å sette over 5% liksom. Men har nå skjønt at det beste er å beregne 38,4% skatt på all inntekt.). Tusen takk for svar angående moms på inntekt og utgift, jeg skal prøve å forstå dette bedre.

 • Artikkelen over synes jeg viser ganske klart hvordan du regner ut totalskatten din. Leser du nøye kan du jo bare erstatte eksempeltallene med dine egne tall, trinn for trinn. Eller du kan lese denne brosjyren fra skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/upload/PDFer/RF2014B_2014%20Skatteberegning.pdf?epslanguage=nb-NO. Jeg synes ikke den avanserte skatteberegneren som ligger her er så dum: http://www.skatteetaten.no/upload/Applikasjoner/PSA2013_17032014.htm (bortsett fra at den bruker Java da…). Ifølge den får du bare ca 2300 kroner i restskatt, men den er ikke oppdatert med satser for 2014 ennå. Minstefradraget øker hvert år, så det er mulig du går akkurat i null.

 • Ole sier:

  Igjen tusen takk for svar. Jeg er nå mye mindre urolig for en stor baksmell, men setter av penger uansett. Det er på grunn av Java at jeg ikke har fått til den avanserte skatteberegneren. Jeg ser også på fradrag, deriblant kjøring i næring. Har seg slik at jeg har fått kjøregodtgjørelse for de fleste oppdragene via min avtale med avisen jeg nevnte tidligere. Har jeg forstått det riktig hvis jeg likevel kan skrive av disse kilometerne på skatten og dermed på «dobbelt betalt»? Har kjørt under 6000 km.
  Neste år planlegger jeg å slutte som lønnsmottaker i avisen, og gå over til fakturering slik jeg gjør ellers i foretaket. Samtidig har min faste lønn per oppdrag stått stille i noen år nå, og jeg prøver å få en oversikt på om jeg bør avtale en ny pris (høyere, altså) ettersom jeg mister retten til feriepenger, må bruke mer tid på fakturering / administrasjon og i forhold til at prisen har stått stille de siste to årene. Jeg har tidligere sendt inn liste over kjøregodtgjørelse, men bør vel nå kanskje sette en takst per. kilometer og ha dette på hver faktura, som blir månedsvis regner jeg med. Hva tenker du om en sånn økning?

 • Jeg er litt usikker på om du kan kreve fradrag for kjøring i næring når du ikke fakturerte for disse oppdragene. Du må nesten sjekke det med Skatteetaten. Lønn og honorar (honorar = du sender faktura) er to helt forskjellige ting. Honoraret ditt må være bortimot dobbelt av lønna hvis det skal lønne seg å drive firma, med høyere trygdeavgift, færre rettigheter, mer usikkerhet, mer papirarbeid og regnskap, osv. Husk at du mister et minstefradrag på 85 000 eller hva det nå blir i 2015 hvis du ikke lenger får lønn, samt feriepenger som du nevner. Når det gjelder prissetting av kjøring med privatbil i firmaet bør du lese denne: http://www.firmanytt.no/fakturere-kjoring-med-privatbil-i-firmaet/

 • Espen sier:

  Hei, takk for mange gode svar her!
  Bør jeg vurdere å bytte selskapsform fra ENK til f.eks AS for å unngå toppskatt?
  Toppskatt starter med 9% fra 527k for 2014?
  Har lønnsinntekt på 500k fra annet firma + overskudd i ENK på 242k. Litt kjipt å bli beskattet nesten 50% på «ekstrainntekter», noen tips for å drive bedre butikk med denne situasjonen settes stor pris på!

 • Ja, du bør ikke bare vurdere det, du bør bare gjøre det med det samme. Gå over til AS hvis du tjener mer penger enn du trenger å bruke privat. Da kan du la overskuddet samle seg opp i AS-et og reinvestere skattefritt. Evt. ta ut bare den lønna du trenger, eller ta ut et utbytte i ny og ne. Du får noen gode tips om AS på http://www.holdingselskap.no og hvis du vil ha hjelp til å stifte AS-et nå ved nyttår bør du sjekke http://www.starte-as.no.

 • Anton sier:

  Hei ! jeg har et Enkeltmannsforetak, og har et overskudd på ca 300.000,-, som jeg har fakturert for. Jeg har og ca 40.000,- i inntekt på vanlig skattekort.

  Har allerede betalt ca 30.000 i forskuddskatt.
  Utifra disse tallene, hvor mye mer skatt må jeg betale?

 • Les artikkelen! Det står jo trinnvis og tydelig forklart.

 • Simon sier:

  Hei!

  Hatten av for fantastiske svar og en meget ryddig og forståelig artikkel. Men jeg har 2 spørsmål jeg ikke finner svar på andre steder. Kanskje du kan hjelpe?

  Forutsetningen:
  Jeg har nettopp fullført regnskapet for mitt ENK for 2014. Regner med samme type overskudd i 2015 (la oss si 100K). Jeg jobber fulltid ved siden av (la oss si brutto inntekt der er 500K).

  Jeg har lagt inn disse forventningene i søknad om skattekort for 2015.

  Da fikk jeg en trekkprosent på 30% og i tillegg forskuddsskatt beregnet til 34000 for ENKet. Greit nok. Men det svinger litt med foretaket mitt og det er noen ganger litt vrient å betale forskuddskatten i første halvdel av året.

  1. Kan jeg heller skrive forventet inntekt fra vanlig jobb 600K og da betale ca riktig skatt via arbeidsgiver, og droppe forskuddskatten? Jeg tar, i så fall, i litt for å være på den sikre siden.

  2. Skriver jeg årets innbetaling av forskuddskatt som utgift på årets regnskap for foretaket? Eller holdes forskuddskatten utenfor for å beregne næringsinntekten min?

 • Hei Simon! Skattetrekk av lønn er ikke min sterke side. Men det er ikke noe i veien for å få arbeidsgiver med på å trekke mer enn det som står oppført på skattekortet. Du kan jo også enkelt justere forskuddsskatten for næringsdelen underveis i året, det gjør du på skatteetatens nettsider. Svar på 1.: Du kan ikke droppe å betale forskuddsskatten, for da forfaller hele årets kravbeløp til betaling umiddelbart. Du må altså først skrive den ned til null via skattekortet, før du kan kutte den. Og det går som sagt greit hvis du setter av skattepenger på en annen måte. Det går jo egentlig helt fint å ikke betale noe skatt heller, og betale alt som restskatt. Det er opp til deg. Restskattmetoden er selvfølgelig risikabel og dyr. Svar på 2.: Skatt er ikke en utgift, men føres mot egenkapitalen. Debet konto 2070 (egenkapitalkonto), kredit konto 1920 (bankkonto). Næringsoverskuddet regnes uavhengig av dette.

 • Steinar Sande sier:

  Hei!
  Siden jeg ser at du stadig svarer på spørsmål tar jeg sjansen på å stille deg et par, og håper på svar….

  Min samboer er frilans skuespiller, og har gjort noen oppdrag i forbindelse med julebord i samarbeid med en annen skuespiller. Oppdragene er fakturert via min samboers firma. En del av honoraret skal overføres til den andre artisten, men vi har ikke fått faktura fra vedkommende pr dato. Det er altså kommet inn mer penger til firmaets konto enn det som skal være min samboers inntekt. Må hun allikevel betale skatt for denne summen i 2014?

  Spm 2: Et av oppdragene ble fakturert med kr 12.500. Pengene har pr dato ikke kommet inn på konto. Må hun skatte av kr 12.500 for inntektsåret 2014, eller kan denne summen registreres som inntekt i 2015?

 • Hei Steinar. Prøver så godt jeg kan: 1) Les denne som handler om noe tilsvarende: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/fakturere-samarbeidspartnere. Hun må betale skatt i 2014 for hele sitt firmaoverskudd, så med mindre den andre skuespilleren sender henne en faktura på sin halvpart, og tilbakedaterer denne til desember 2014, blir det feil skatt for henne. 2) Det må alltid skattes i det året fakturaen er sendt ut, ikke det året pengene kommer på konto. Det har jeg skrevet en artikkel om her: http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/merverdiavgift-og-skatt-av-ubetalte-fakturaer.

 • Steinar Sande sier:

  Hei igjen, og takk for raskt og godt svar.
  Det viste seg at faktura var sendt, men til feil e-postadresse.
  Jeg har et spørsmål til som jeg håper du kan svare på.
  Er det fakturadato, (datoen fakturaen er sendt) som er den som gjelder rent regnskapsmessig? Eller er det forfallsdato?
  Jeg beklager at jeg stiller så elementære spørsmål….

 • Det er alltid fakturadato som gjelder, uavhengig av når forfallsdato settes og/eller når betalingen kommer inn på kontoen.

 • Frode sier:

  Hei.
  Jeg sitter å vurderer et firma.men er usikker på om jeg skal starte AS eller ENK Og lurer på et par ting.
  Jeg har fast jobb ved siden av og regner med å tjene 700-850.000kr der i år. Er litt usikker på hvor mye jeg kommer til å tjene på firmaet. men la oss si ca 150000. Jeg skal leie meg ut som Taxi sjåfør, fikse telefoner og kanskje etterhvert brøyte. Kan jeg da skrive av klær, bil (Eventuelt kjøpe firmabil) osv på skatten? og får jeg refundert mva på ting som dette?

 • Med et AS har du bedre kontroll på skatten. Du kan salte penger du ikke trenger ned i AS-et og unngå toppskatt og først skatte når du tar ut lønn eller utbytte på sikt. Du kan også reinvestere inntekter i AS-et i aksjer eller eiendom o.l. og dermed kutte skatten fullt og helt. Les mer på http://www.holdingselskap.no. Du kan ikke skrive av klær, med mindre det er spesielt arbeidstøy til f.eks. taxi eller brøyting. Bilhold kan du føre på firmaet, og AS anbefales også her: http://www.firmanytt.no/privatbil-i-as-gir-mange-fordeler/. MVA får du selvsagt refundert hvis innkjøpene gjelder firmadriften.

 • Ole sier:

  Takk skal du ha for tidligere svar i denne tråden! 🙂

  Nå som det er et nytt år lurer jeg litt på dette med bokføring, selv om dette er litt utenfor hva denne artikkelen handler om. Har et ENK, og er da ikke regnskapspliktig, men jeg må jo likevel holde styr på inntekter og utgifter.

  Jeg selger bilder til aviser, og har et excel-ark der jeg fører inn alt av info om hvert salg. Eksempel her: http://bildr.no/view/RE41TjY4

  Dette var før jeg ble momsregistrert, eller så hadde det vært noe i kolonnene til høyre også.

  Til spørsmålet: Jeg syntes dette excel-arket er alt jeg trenger for å holde oversikten for meg selv. Men er det nok i tilfelle et eventuelt bokettersyn? Jeg bruker Conta faktura, og der ligger jo alle fakturaene jeg har sendt. Bør jeg likevel skrive ut disse og ha i en egen perm – eventuelt stiftet sammen med den bekreftelsen jeg får fra banken for hver innbetaling? Dette blir jo en del mer jobb, men jeg vet rett og slett ikke hva som kreves og syntes det er litt vanskelig å finne ut av på nett. Jeg har hatt noe grunnleggende regnskap på skolen, med kontokoder, debet og kredit osv. Men er det nødvendig å ha et så detaljert regnskap for et ENK?

 • Nine sier:

  Hei, jeg trenger hjelp!

  I 2014 hadde jeg 2 jobber ved siden av studiene – deltidsjobb og som freelancer i mitt enkeltmannsforetak.

  Jeg har aldri betalt skatt eller mva for ENKet, siden jeg enda ikke har tjent over 50 000,-. Men jeg har hørt at man uansett måtte betale skatt uavhengig av de 50 000,- man tjener, stemmer dette?

  I alle fall, har jeg mistanke om at disse «skattepengene» jeg skulle har betalt ble trukket gjennom den andre jobben min. Jeg fylte ut 90 000,- kr på forventet lønn, og 48 000,- kr på forventet personinntekk a. næring/overskudd nærlig. Tilsammen har jeg blitt trukket 35% i skatt hver mnd gjennom deltidsjobben min. Var ikke det litt mye?

  Jeg har heller ikke tjent 48 000,- på foretaket mitt, men ca. 23 000,- kr. Har jeg da betalt for mye skatt, og vil få de igjen på feriepenger? Hadde i tillegg ca. 75 000,- kr i studielån i 2014. Har ikke fått tilsendt noe innbetalingsblanketter for forskuddsskatt ila. året, og på altinn.no står det at jeg hadde 0,- kr på utskrevet forskuddsskatt. Blir så forvirret!

 • @Ole: For irrelevante spørsmål, bruk forumet. Du trenger ikke å skrive noe ut på papir for å ha et godkjent regnskap. Skatteetaten krever at alle foretak følger bokføringsloven. Du plikter å fordele inntekter og utgifter i ulike sekkeposter, og et minimumskrav hvis du skal gjøre det på denne enkle excel-måten du viser til må være å finne ut hvilken sekkepost i næringsoppgava posten hører inn under. Det du viser i excel-arket ditt er unødvendig å gjøre manuelt, et fakturaprogram som f.eks. Conta Faktura gjør jo alt dette og mer til for deg på en enklere og proffere måte.

  Får du bokettersyn, og ikke kan legge fram et mer komplett regnskap, kan du få påpakning for det, dvs. ordre om å gjøre det på en bedre måte til neste gang. Det avhenger nok mye av saksbehandleren du støter på. Uansett, excel-arket du viser til gir deg bare dobbeltarbeid, fordi du jo må gå gjennom alt på nytt for å kunne fylle ut næringsoppgava. Bruk næringsoppgava som utgangspunkt og lag i det minste excel-arket ut fra hva som trengs der. Skatt er det ikke noe vits å regne ut før du vet hva overskuddet er. Det er 27% skatt på overskudd, ikke 30% på omsetningen slik du har satt det opp. Merverdiavgift skal alltid spesifiseres i et regnskap.

 • @Nine: Overskudd fra næringsinntekt er skattbar fra første krone. Skattetrekk fra jobben har ikke noe med skattetrekk/forskuddsskatt i næring å gjøre, det er separat. Men hvis du betaler inn for mye, frivillig eller ufrivillig, via jobben, så kan det som er til overs gå til å dekke skatt på næringsoverskuddet. Feriepenger har ikke noe med skatt å gjøre, så hvis du har betalt for mye skatt får du dette igjen etter skatteoppgjøret, ikke når du får feriepenger. Hvor mye skatt du skulle ha betalt avhenger jo helt av hvor stort overskudd det var igjen av omsetninga på ca. 23 000. Hvis Skatteetaten har gitt deg null i forskuddsskatt er det sannsynligvis feil, og du burde da ha kontakta Skatteetaten for å få vite hva du skulle betale inn i forskuddsskatt. Men uansett er det så lite det er snakk om at det enkleste bare er å vente til høsten og få innbetalingsblanketter for hva du skal betale – nøyaktig. Da vil de ha tatt hensyn til det som er betalt inn via jobben også. Ingen vits å bekymre seg for dette.

 • Abdullah Demirez sier:

  Hei!

  ENK inntektene ikke skattes alene, så det blir slått sammen med min egen lønn(har en deltidsjobb). Og da skatter jeg totalt 46%? Men da jeg ikke får inn penger i foretaket, da skatter jeg vel ikke 46% av deltidsjobb lønna mi?

  Vet ikke om jeg klarte å forklare meg selv her.

  Jeg leste dette på en annen side;

  Skatten er bygd opp på denne måten:

  Som lønnsmottaker betaler du 8,2 prosent (tidligere 7,8%) i trygdeavgift av din beregnede personinntekt, som grovt sett er det samme som lønna di. Denne avgifta betaler du for å holde trygdesystemet i gang.

  Er du selvstendig næringsdrivende betaler du 11,4 prosent (tidligere 11%) i trygdeavgift av beregnet personinntekt.

  I tillegg betaler du 27 prosent i skatt av din alminnelige inntekt, etter at ulike fradrag er trukket fra.

 • Nine sier:

  Takk for svar!

  Har funnet ut at jeg har skattet av for lite i 2012-2013 også. Kan jeg betale skatt for alle årene samlet (2012-2014) så fort som mulig, før høsten?

  Da slipper de pengene som har blitt trukket for mye gjennom deltidsjobben å gå til å dekke skatt på næringsoverskuddet. Eller hvordan fungerer dette?

 • Atle Hansson sier:

  @Abdullah: Du skatter nok ikke 46 %, det er skatt av utbytte totalt for både firma og person som utgjør litt over 46 %. Hvis du ikke har overskudd i firmaet betaler du heller ikke noe skatt for omsetning i firmaet.

  @Nine: Ta kontakt med Skatteetaten og si at du har oppdaget selv at du har betalt for lite skatt. Vær klar over at det kan føre til straffeskatt, men de kan være greie med deg siden du melder fra selv, og ikke venter til de finner det ut ved en stikkprøve. Pengene som går til å betale skatt med er felles for all skatten din, og det spiller ingen rolle hva som går til å dekke hva. Penger fra deltidsjobben kan helt fint dekke firmaskatt. Penger er penger, tenker nok Skatteetaten 😉

 • PaulMag sier:

  Dersom man får under 50000 i vanlig lønn trenger man ikke å skatte på dette, sant? Men i ENK skatter man fra første krone, også om man tjener mindre enn 50000 i året, sant? Men om man kun tjener 40000 kr/år på sitt ENK, og det er alt, vil man få tilbake på skatten senere, eller må rett og slett en som driver ENK med 40000 i overskudd betale MYE mer skatt enn en som tjener 40000 i vanlig lønn (som jo betaler ingenting)? Jeg snakker ikke om hvor mye man betaler på forskudd der og da, men hvor mye netto man sitter igjen med helt til slutt etter at alt skatteoppgjør for et år er ferdig. Dette føler jeg aldri blir helt forklart når det gjelder frikortgrensen og ENK.

  Annet, relatert spørsmål:
  Viss jeg er ansatt i vanlig jobb og har et ENK, og regner med å tjene cirka 35000 i hver av dem, 70000 tilsammen, bør jeg da levere frikort eller skattekort til arbeidsgiveren?

 • Det er riktig at det er mye mindre gunstig å være næringsdrivende enn å være lønnsmottaker. Lønnsmottakere har f.eks. minstefradraget, som ikke næringsdrivende har. Når det gjelder frikort aner jeg ikke hvordan det fungerer. Kontakt Skatteetaten og spør.

 • Thomas sier:

  Hei, og takker for super side og gode gode svar 🙂
  Jeg skulle gjerne hatt råd i forhold til min situasjon:

  Som butikkmedeier (AS) har jeg i flere år fakturert fra mitt ENK firma i stedet for å ta ut ordinær lønn (ca 390.000). I tillegg til butikksansvaret fakturerer jeg oppdragsinntekter på ca 100-150.000 kr pr år på mitt ENK., hvor jeg har ubetydelige kostfradrag. Jeg er også lønnsmottaker på ca 250.000 knyttet til en annen stilling.
  Som enslig forsørger og dårlig på økonomidisiplin, sliter jeg med å sette av både skatt og moms hvert år, så spørsmålet er: Vil jeg tjene eller tape på å ta ut ordinær lønn fra butikkarbeidet i stedet for å fakturere fra mitt ENK som i dag?

  Setter utrolig pris på all hjelp 🙂

 • Hei Tomas. Lønnstakere er en privilegert gruppe i Norge, med langt bedre vilkår enn næringsdrivende. Det er derfor uforståelig at du har tatt ut penger fra AS-et til et ENK, der du ikke kan salte ned overskudd, men må skatte av hele summen hvert år. Dessuten blir det mer skatt enn for lønn, samt at du har utgifter med regnskap o.l. Hvis du ikke trenger alle pengene du skal ta ut burde du heller starte et personlig AS som du fakturerer fra. Fordelen der er at du kan akkumulere overskudd som du slipper å betale personskatt for frem til du evt. tar pengene ut som lønn eller utbytte en gang i fremtiden. Det aller beste ville vært om du hadde eid aksjeposten din i butikken via et holdingselskap. Den dagen du selger butikken går gevinsten inn i holdingselskapet, i stedet for rett i fanget på deg privat. Les mer på http://www.holdingselskap.no. Merk at hvis butikken allerede er mye verdt så blir det dyrt å overføre aksjene til et holdingselskap, men det kan være verdt det hvis du planlegger å selge og butikken kommer til å øke i verdi fremover.

 • Adam sier:

  Flott og lærerik artikkel samt mange gode svar til voldsomt mange spørsmål.
  Håper du også kan svare på mine.

  Jobber idag 100% i butikk men ønsker å starte en nettbutikk ved siden. I første omgang på hobby basis uten forventninger om å bli rik 🙂

  Jeg har tenkt å dropshippe varer fra Kina og USA først og fremst via en nettbutikk.
  Eneste utgiftene jeg får rundt dette blir etableringen av ENK, leie av webbutikk løsning og prosentene Paypal tar for betalingsløsningen deres.
  Kan alt dette føres som utgifter? (-enk etableringen)

  Hva anbefaler du å gjøre angående skatt? Jeg kommer mest sannsynelig ikke til å nå 50.000kr grensen og det blir vanskelig å beregne inntekt for forskudsbetaling av skatt.

  Om/når jeg når 50.000 grensa så vil mine priser inkludere mva og dette beløpet bør vel settes til side?

  Er det andre ting jeg bør tenke på som Dropshipper i forhold til skatt/regler?

  Ser mange av disse spørsmålene går igjen på diverse forum men svarene er veldig varierte.
  Håper du kan hjelp meg/oss.

 • Atle Hansson sier:

  ENK-etablering koster vanligvis ikke noe, men hvis du bruker en konsulent i stedet for å gjøre det sjøl kan nok kostnaden føres i regnskapet, ja. Paypal-kostnader og leie av webtjenester osv. er fradragsberettiget. En nettbutikk har i starten ikke høy avkastning, og selv om du omsetter for 50 000 er overskuddet kanskje bare 10 000 når alt er trukket fra. Da er skatten (på overskuddet) så liten at jeg ville ha venta til skatteoppgjøret kom og betalt nøyaktig sum da. Eller du kan finne ut ganske nøyaktig hva du skylder ved hjelp av en skattekalkulator og betale inn på forhånd med KID-nummer du lager på skatteetaten.no. Det enkleste er å bare sette av penger til skatt og betale inn når du får innbetalingsblanketter tilsendt.

 • Kenneth sier:

  Hei. I 2014 startet jeg et ENK, 3 uker senere slettet jeg det pga jeg ble fast ansatt i stedet. Derfor tjente jeg 0 kr med ENK og slettet det som sagt umiddelbart.På selvangivelsen nå ble jeg alikavell lignet som næringsdrivende som i og for seg sikkert stemmer. Skal jeg da krysse av det nederste valget hvor jeg vil bli lignet uten nænæring pga inntekten ikke oversteg 50.000? Fikk heller ikke se noe foreløpig beregning pga av dette men tid vil jeg da få vite hva jeg får tilbakebetalt evt må skatte ekstra som vanlig arbeidstager?

  Takk

 • Atle Hansson sier:

  Hvis du omsatte for kr 0 i firmaet så blir det ingen ekstra skatt. Men du må be om å få bli ligna som vanlig lønnstaker. Det beste her er å ringe Skatteetaten og høre hvordan dette skal gjøres.

 • Karla Paz sier:

  hei! jeg har en fast jobb. Men på firma jeg har jeg har ikke brukt det i 2014. Hva skal jeg gjøre? skal jeg krysse på «Mine driftsinntekter overstiger ikke kr 50.000 og jeg oppfyller vilkårene» ?

 • Atle Hansson sier:

  NB: For brukerstøtte til Altinn/Skatteetaten ber jeg alle om å kontakte disse direkte. Jeg stenger kommentarfeltet på denne artikkelen, det meste er allerede sagt inntil flere ganger nå.

1 Trackback