Slik blir den kombinerte skatten for lønn og næringsinntekt

Lønnsinntekt og næringsinntekt skattlegges samlet. Slik regner du ut hva du må betale i skatt hvis du er ansatt lønnsarbeider og driver enkeltpersonforetak ved siden av.

Skatt av lønn og næringsinntekt

Det er 23 prosent i skatt både på vanlig inntekt og på overskudd i firmaet ditt i regnskapsåret 2018. Hvor mye du må betale i skatt har bare med overskuddet å gjøre, ikke med omsetningen. Overskuddet finner du ved å trekke utgifter fra totalomsetningen.

I tillegg kommer det 8,2 prosent trygdeavgift på lønn og 11,4 prosent trygdeavgift på næringsinntekt, og mellom 1,4 og 15,4 prosent trinnskatt.

Skjermingsfradraget

For inntekten som stammer fra næringsvirksomhet blir trygdeavgift og trinnskatt regnet av personinntekten. Dette regnes ut i personinntektsdelen til næringsrapport skatt, eller i eget skjema som vedlegg til næringsoppgave 1 for de som leverer på denne måten.

Personinntekten er lik næringoverskuddet minus et skjermingsfradrag, som regnes ut fra hvilke investeringer, gjeld, ubetalte fakturaer til kunder, osv. firmaet har.

Minstefradraget

Fra lønnsinntekten trekkes et minstefradrag på inntil kr 97 610 (2018), før resten slås sammen med personinntekten fra næringen. For å få det fulle minstefradraget må du tjene over kr 216 900, og minstefradraget utgjør dermed 45 prosent av denne summen.

Du kan gjøre krav på høyere fradrag hvis du kan dokumentere at du har faktiske utgifter i jobben som overstiger minstefradraget.

Personfradraget

Den samlede inntekten din blir redusert med et personfradrag. I 2018 utgjør dette kr 54 750. Nytt av året er at det ikke lenger skilles mellom skatteklasse 1 og 2 her, alle skal nå ha det samme fradraget. Det blir trukket fra uten at det vises i skattemeldingen, det gjøres automatisk av Skatteetaten før skatten regnes ut.

Trinnskatten

Trinnskatt regnes med grunnlag i hele den kombinerte inntekten, minus eventuelt skjermingsfradrag for personinntekt i næring – men uten å ta hensyn til person- og minstefradrag.

Eksempel på skatteutregning

Tips: For en oppdatering på din egen skattesituasjon kan du prøve Frilansinfos skattekalkulator for selvstendig næringsdrivende.

La oss si at du får 100 000 kroner i overskudd i firmaet ditt, samtidig som du har en vanlig jobb der du mottar 400 000 i årslønn.

I eksempelet går vi ut fra at du ikke har gjeld, renteinntekter, formue, ikke er enslig forsørger, ikke bor i Nord-Troms eller Finnmark, og ikke har store sykdomsutgifter og/eller krav på andre spesialfradrag. Her er regnestykket:

  1. Personinntekten av næringsoverskuddet blir kr 97 000, pga. skjermingsfradrag på kr 3000 (fradraget kan variere).
  2. Personinntekt + lønnsinntekt = 497 000 kroner
  3. Trygdeavgift av hver inntektskilde før andre fradrag blir gitt: Kr 11 058 (11,4 %) av personinntekt (næring) og kr 32 799 (8,2 %) av lønn.
  4. Trinnskatten blir kr 16 401 (3,3 %) av punkt 2 (satsen gjelder inntekt fra kr 237 900 til 598 050).
  5. Minstefradrag trekkes fra lønnsinntekten: 400 000 – 97 610 = 302 390.
  6. Vi legger sammen inntekter etter fradrag fra punkt 1 + 5 = 399 390.
  7. Personfradrag på kr 54 750 kroner trekkes fra punkt 6 = 344 640.
  8. Inntektsskatt regnes av summen i punkt 7. Kommunen skal ha 11,80 %, fylket 2,65 % og staten 8,55 % (totalt 23 %) = kr 79 267.

Total skatt å betale blir kr 139 525

Den totale skatteprosenten i dette eksempelet blir snaue 28.1 % av den kombinerte inntekten på 500 000 kroner, etter at skjermingsfradraget er trukket fra.

Les også: Slik leverer du næringsrapporten

Oppslagsfoto: Med Badr Chemmaoui (t.v.) og Rawpixel (Unsplash)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *