Slik ansetter du en fast samarbeidspartner

Hvis du har en person som jobber for deg mer eller mindre jevnlig, kan du betale ut lønn. Dette gir personen bedre sosiale vilkår enn om du skulle betalt ut næringshonorar.


Det er mye å forholde seg til når du ansetter en fast samarbeidspartner. (Foto: MyTudut, Flickr)

Men er det verdt bryet å ansette noen i stedet for å la dem fakturere firmaet ditt?

For de som satser seriøst på å gå over fra frilansvirksomhet til å la firmaet vokseer ansettelser den naturlige veien å gå.

Samtidig gir det deg som firmaeier noe høyere risiko, da du etter en prøvetid ikke lenger kan si opp den ansatte uten godkjent grunn. Går firmaet dårlig, kan den ansatte likevel permitteres.

I tillegg medfører en ansettelse mer rapporteringsarbeid.

Du starter i Altinn

Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstilsynet har et standardskjema du kan bruke.

Når du først har registrert arbeidstakeren din i NAVs Aa-register (Arbeidsgiver-og arbeidstakerregisteret), er det enkelt å betale ut lønn. Innmeldingen kan du gjøre i Altinn. Skattetrekk etter prosentsatsen på den ansattes skattekort skal rapporteres inn til skatteetaten annenhver måned, via terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt (i Altinn).

Feriepenger skal settes av og betales ut før sommerferien året etter, og yrkesskadeforsikring og OTP-pensjonsavtale må lages.  OPT-ordninger er rimelige og opprettes hos bank eller forsikringsselskap.

Skattetrekkene fra den ansatte skal være innbetalt den 15. i måneden etter utløpet av perioden, f. eks. 15. mars for perioden januar – februar. Pengene skal sendes til skatteoppkreveren i den kommunen hvor firmaet ditt hører hjemme eller har hovedkontor. På terminoppgaven melder du fra hvilken kommune arbeidstakeren betaler skatt i, slik at pengene sendes videre til riktig sted.

Deltidsansettelse

Deltidsansatte har like rettigheter som de som jobber i en fulltidsstilling når det gjelder oppsigelse og sykepenger, men beløpet avhenger av hvor stor stillingsprosenten er.

Du er ikke pålagt å gi deltidsansatte arbeid hele tida. Arbeidsforholdet er likevel ment å være uten tidsbegrensing. Det er mulig å ha en deltidsansatt i variabel stillingsprosent.

Midlertidige (tidsbegrensede) ansettelser er bare tillatt i tilfeller der det er snakk om praksisarbeid eller vikariat ved ferie eller sykdom.  Kanskje ikke så dumt å ha en midlertidig ansatt som kan ta oppdragene for deg mens du reiser på ferie.

Ansatte kan sies opp innenfor en avtalt prøvetid (inntil seks måneder) dersom ikke samarbeidet fungerer. Den ansatte kan selv si opp med en nærmere definert oppsigelsestid som er definert i arbeidskontrakten.

Praksisplass fra NAV

Hvis du kontakter ditt lokale NAV-kontor kan de hjelpe deg med å finne arbeidssøkere som trenger praksisplass, eller som de kan gi deg tilskudd for å gi arbeid.

Lønnstilskudd fra NAV kan gis i inntil ett år for arbeidssøkere med normal arbeidsevne. Inntil tre år for de som har nedsatt arbeidsevne.

Hvis du er heldig går det an å finne dyktige folk via NAV, som kan gi bedriften din et løft uten at det trenger å koste deg noe som helst i starten. Målet med disse ordningene er selvfølgelig at du på sikt skal ansette personen på fulltid, men det det er ikke noe absolutt krav.

Redusert timesats

Hvis den nye medhjelperen tidligere var næringsdrivende frilanser og sendte deg faktura, må timelønna settes ned hvis han eller hun blir ansatt.

Dette er fordi du som arbeidsgiver er den som er ansvarlig for å betale inn arbeidsgiveravgift og pensjonstrekk, feriepenger, m.m. Likevel er det godt mulig personen du engasjerer sitter igjen med mer til slutt, i forhold til å betale skatt via enkeltpersonforetaket sitt og ta seg av de andre utgiftene selv.

Husk arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift skal beregnes av lønna, og av pensjonsinnskudd du er pålagt å betale for den ansatte (OTP). Bedriftens kontoradresse avgjør hvor mye arbeidsgiveravgift du skal betale. For de fleste tettbygde strøk er det snakk om 14,1 prosent.

Lønn er en utgift du fører i regnskapet. Du må gi arbeidstakeren din en lønns- og trekkoppgave, som du godt kan lage selv hvis du følger kravene til hvilke data som må være med.

Når du er arbeidsgiver har du ansvaret og risikoen med å betale ut sykepenger dersom den ansatte blir syk.

Fastlanser

Hvis du bare har sporadiske oppdrag, bør du heller be din medhjelper om å fakturere deg via sitt eget firma, eller du kan ansette og lønne han/henne som frilanser ifølge statens definisjon (ikke-ansatt lønnstaker). Slike «fastlansere» er en mellomting mellom selvstendig næringsdrivende frilansere og arbeidstakere, da de jobber som en næringsdrivende på eget ansvar og for egen regning, men mottar lønnsutbetalinger. Når du er oppdragsgiver for en frilanser skal du trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift, men du betaler ikke ut feriepenger, pensjon eller sykepenger.

Grensen for når du også er ansvarlig for å betale de tre sistnevnte godene avhenger av når den ansatte kan regnes som vanlig lønnstaker. Det kan være vanskelig å lage et konkret skille mellom arbeidstakere og ikke-ansatte lønnstakere, men grunnregelen er at samarbeidspartneren anses som arbeidstaker når du som oppdragsgiver stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og hvordan jobben skal gjøres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *