Skjerper reaksjonen ved mistanke om skatte- og avgiftsjuks

Skattekontoret kan nå anmelde deg på direkten hvis du trikser med skatt, trygd eller avgifter. Tidligere måtte saken høyere i systemet før politiet ble koblet inn.

Foto: Justis- og politidepartementet (CC-lisens)

Vi vet alle at det ikke er smart å lure til seg penger som egentlig tilhører staten. Nå er det blitt enda mindre smart, fordi det er blitt enklere for det offentlige å reagere ved mistanke om lovbrudd.

I en ny instruks får skattekontorene myndighet fra Skattedirektoratet til selv å avgjøre om saken skal anmeldes. I tillegg til brudd på ligningsloven  og folketrygdloven er mandatet utvidet til også å gjelde merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven.

Innskjerpelsen tyder på at antallet juksemakere blant næringsdrivende øker. Instruksen ble sist endret i 2005.

Skjerpende med planmessige unndragelser

De som kan anmeldes er «den som gir skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger» i forhold til lovverket. Du kan anmeldes hvis du har skaffet deg skatte- eller avgiftsmessige fordeler for et «betydelig beløp». Selv om unndragelsene ikke utgjør et betydelig beløp, vil du kunne bli anmeldt etter en samlet vurdering av lovbruddet. Det blir lagt særlig vekt på om unndragelsen er forsøkt gjennomført på en av disse måtene:

  • På en planmessig måte
  • Ved handlinger utført på en måte som i særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen
  • Ved misbruk av stilling eller tillitsforhold.

Brudd på regnskapslovgivningen kan være et selvstendig anmeldelsesgrunnlag. Dette gjelder hvis du helt eller delvis har unnlatt å føre regnskap, eller i ettertid ulovlig har fjernet regnskapet eller deler av det.

Dokumentfalsk

Skattesvik basert på uriktige eller forfalskede dokumenter skal i prinsippet anmeldes uten hensyn til omfanget av triksingen. Anmeldelse kan likevel unnlates når overtredelsen gjelder enkelttilfeller og et lite beløp.

Grove skattesvik straffes med fengsel inntil seks år. Medvirkning straffes på samme måte.

En frilanser på forumet er midt oppe i en vanskelig sak som har utviklet seg over flere år. Den er nå blitt så alvorlig at den sannsynligvis er straffbar, og i tillegg vil gi frilanseren store gjeldsproblemer. Problemene kom som følge av blant annet dårlig kontroll over økonomien, neglisjert regnskap og ureglementert fakturering av merverdiavgift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *