Skatteberegning for selvstendig næringsdrivende

Betaler du for mye eller for lite forskuddsskatt? Sjekk hva du må regne med å måtte bidra med for inntektsåret 2020.

Skattekalkulatoren er laget for næringsdrivende med enkeltpersonforetak, som kanskje også har litt vanlig lønnsinntekt ved siden av. Ved hjelp av de nyeste skattesatsene simulerer den hva en frilansarbeider må betale i inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskatt.

Les også hjelpesiden for tips om hvordan de ulike feltene skal fylles ut.

Skattesimulator 2020

Kommentarer? Ta kontakt.