Regjeringspartiene imot bedre vilkår for ENK

Venstres forslag om å gjøre det  gunstigere å drive enkeltpersonforetak ble i går stemt ned på Stortinget av Ap, Sv og Sp.

Les hele representantforslaget fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden (bildet)

Venstre har gjentatte ganger prøvd å mobilisere mot forskjellsbehandlingen av små næringsdrivende i forhold til lønnstakere. Like ofte blir de nedstemt av de rødgrønne.

Svært mange Sp-velgere er selvstendig næringsdrivende gårdbrukere, men dette er ikke nok til å få partiet til å gå imot regjeringskameratene. På den andre siden støttes Venstres forslag av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Venstres forslag ba regjeringen sette søkelys på skattemessig likebehandling for de som driver enkeltpersonforetak, vurdere bedre sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital, og det offentlige virkemiddelapparatets innsats. Formålet er å få ny vekst i antall nyetableringer.

Tommelen ned fra flertallet står i skarp kontrast til hva partitoppene deres sa til pressen da de 19. mai var på tur i distriktene. NRK referte denne uttalelsen fra kommunalminister Liv Signe Navarsete:

(…) ein turné som vi har for å snakke med folk om korleis framtidas næringsliv skal vere. Få innspel til kva som bør vere politikken for å stimulere gründerar og dei som alt har bedrifter, både store og små. Slik at vi også i framtida skal ha eit blomstrande næringsliv både i Sogn og Fjordane og resten av landet.

Kilde: Selvstendige arbeidere på Facebook (Klikk på «lik»-knappen for å engasjere deg). Foto: Wikipedia

2 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *