Regjeringen vil ha billig-AS

Fredag presenterte regjeringen forslag til ny aksjelov, med lavere kapitalkrav som den viktigste nyheten. Nå skal det ikke koste mer enn 30 000 kroner å stifte AS.


Nærings- og handelsminister Trond Giske var med og presenterte lovforslaget. Foto: Arbeiderpartiet

Tanken er at en bank skal kunne bekrefte aksjekapitalen, i stedet for en dyr revisor slik kravet er i dag. Per i dag er det ikke lovlig å bruke aksjekapitalen til å dekke utgifter til å stifte selskapet, men dette vil regjeringen åpne for.

Håper på svenske-effekt

I Sverige har det vært en markant økning i antallet nye etableringer etter at lignende tiltak ble satt i verk.

– Det er god grunn til å tro at det samme vil skje her hjemme, mener justisminister Knut Storberget. Han presenterte proposisjonen sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske og landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

– Aksjeselskapet er godt innarbeidet i næringslivet. Lovforslaget vil stimulere til at flere etableringer ved å gjøre det billigere, enklere og bedre, skriver Giske i en pressemelding.

Det har gått mer enn to år siden daværende næringsminister Sylvia Brustad satte ned et utvalg som skulle se på mulige forenklinger av aksjeloven.

Dagens lovforslag kommer beleilig i valgkampinnspurten, og kan være med på å styrke regjeringskameratenes troverdighet i forhold til småbedriftene. Forslaget følger opp revisjonsfritaket som som ble innført fra 1. mai i år.

Flere reformer på gang

Justisdepartementet varslet fredag at det vil komme flere tiltak for å modernisere aksjeloven. I utredningen som ligger til grunn for lovproposisjonen blir det blant annet nevnt at det bør bli mulig å starte aksjeselskap på en enklere måte, fortrinnsvis elektronisk, som nevnt i denne artikkelen. Stiftelsesmøter skal blant annet kunne foregå via nettet, altså uten at alle deltakerne i AS-et sitter i samme rom.

Det er også foreslått forenklinger i reglene om utbytte fra selskapet, og mulige lettelser i kravet om at hele aksjekapitalen må betales inn før selskapet kan stiftes formelt.

Frilansinfo.no kommer tilbake med mer om hva endringene kan ha å si for frilansere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *