Reduser gjeld fra forbrukslånene

Refinansiering av gjeld er et tilbud til alle de som ønsker å redusere rentene de betaler hver måned. Manøveren bidrar til å barbere rentekostnadene ved at betalingstiden forkortes.

Refinansiering

Resultatet blir mer penger til overs hver måned. Bruker man disse pengene fornuftig, kan man også bli gjeldfri raskere. Veien til en vellykket refinansiering starter med innhenting av lånetilbud, helst fra flere långivere.

Graden av vellykkethet bestemmes av hvor mye man sparer hver måned med det nye lånet, sammenlignet med de totale lånekostnadene på den gamle gjelden.

Refinansiering av gjeld

Alle som lykkes med en refinansiering får mer penger å rutte med. Mange opplever at de kan legge mange hundre, for ikke å si flere tusen kroner ekstra i potten hver måned.

Refinansiering er det samme som et samlelån. Mange av dem som får hjelp bruker de frigjorte midlene til å øke nedbetalingene. Det nye lånet bør i sin helhet benyttes til å slette gamle krav.

Klarer man å betale noenlunde det samme i lånekostnader som før man refinansierte, vil en større andel enn tidligere være rene låneavdrag. Dermed blir man gjeldfri raskere enn utlåneren forventer i nedbetalingsplanen for lånet.

Selv om man ikke kan betale på langt nær det samme som tidligere skal det likevel ikke mange hundrelappene til hver måned før man merker at lånet krymper raskt.

Refinansier i tide

En lang rekke nordmenn har to eller flere forbrukslån. Mange har i tillegg utestående gjeld på ett eller flere kredittkort som det løper renter på.

Hver for seg er de ulike gjeldspostene sjelden store. Men til sammen utgjør de store lånekostnader som skal betales hver måned. Mindre forbrukslån har ofte en høyere rente enn større lån og rentene på kredittkortgjeld er blant de høyeste i landet.

Et lån øremerket refinansiering har som regel lavere rente enn tradisjonelle forbrukslån og kredittkortgjeld.

Mange kan dermed spare mye på å samle gjelden i ett lån. Det er med andre ord ingen grunn til å vente med å slette gamle lån til fordel for et samlelån som reduserer låneomkostningene.

I tillegg bør man ta høyde for at fremtiden er uviss. Sykdom, samlivsbrudd eller tap av lønnsinntekter kan endre den økonomiske situasjonen dramatisk.

Har man refinansiert i forkant av slike hendelser står man bedre rustet til å håndtere det som måtte komme.

Enklere å sammenligne

Ved å bruke en lånetjeneste blir det enklere å finne ut hvilke renter bankene krever for refinans.

Mange online tjenester har spesialisert seg på å sammenligne priser på refinansiering. Tilbudene er som oftest listet opp i en oversiktlig tabell. Når man har funnet utlånere som virker interessante kan man starte søknadsprosessen direkte fra tjenestens nettsider.

Låneoversikten inkluderer flere lånemeglere. Dette er selskaper som bistår lånesøkere med å sende søknader til flere utlånere.

Denne praksisen øker sjansen for at man får best mulig lånebetingelser. Hvilket rentenivå de forskjellige utlånsinstitusjonene legger seg på kan nemlig variere ganske mye. Derfor bør man sende lånesøknader til mer enn én utlåner på egenhånd hvis man ikke benytter en lånemegler.

Rikelig med informasjon

Refinansiering kan virke forvirrende på mange. Refinansiere.net har en rekke lettfordøyelige tips og råd, til stor hjelp for alle som ønsker å forstå hvordan en slik lånekonsolidering fungerer, og hvilke konsekvenser den har.

Nettsiden gir blant annet god innsikt i hva som kreves av lånesøkeren for at en refinansiering kan gjennomføres. Man får også forklart hvordan man kan styrke mulighetene for at søknaden om refinansieringslån krones med et godt lånetilbud i retur.

Tjenesten har allerede gjort mye av det omfattende arbeidet med å sammenligne utlånere og banker. Lånesøkere kan dermed konsentrere seg om å finne tilbudet som bidrar mest til å redusere trykket fra den eksiterende gjelden.