Protestaksjon fra 200 frilansere

– Jeg føler fri flyt sår tvil om min journalistiske integritet, sier frilansjournalist Siri Hvalen Simensen. Hun er blant dem som har signert oppropet mot Hjemmet Mortensens frilanskontrakt.

NRK skriver i dag at kontrakten legger til grunn at det er frilanseren selv som har ansvaret for å forsikre seg om at avbildede personer godkjenner publisering. Simensen sier at hun er redd at intervjuobjektene mister tillit til henne som journalist.
– Jeg vil at mine intervjuobjekter skal vite hvor saken skal stå på trykk. At bilder ikke plutselig dukker opp et annet sted, eller at bruddstykker av tekst brukes i en annen sammenheng enn den jeg har forespeilet dem, sier Simensen.

For å delta i oppropet følger du instruksjonene her.

2 kommentarer

  • Vegard sier:

    Hva i huleste har Fri Flyt med Hjemmet Mortensen å gjøre da?!?
    Fri Flyt er jo ett bra blad som ikke blir utgitt av Hjemmet..

    Latterlig av Hjemmet Mortensen å prøve seg med no slik kontrakt da, de overkjører jo nybegynnere som lar seg lure her da. skummelt.. Rart det ikke er noen lover mot slikt!

  • Hansson sier:

    Ja det sitatet fra Hvalen Simensen er kanskje forvirrende, men hun snakker om «fri flyt av stoff og bilder», som er en vanlig måte å omtale de nye stoffutvekslingsavtalene innenfor mediekonsernene. Og altså ikke om magasinet Fri Flyt. Som jeg er helt enig i er et kongefint blad!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *