Nytt og forenklet regelverk for mobilskatt

Nå får de fleste lavere skatt på mobil og internett som brukes både på jobb og privat. Nytt og enklere regelverk gjør dette mulig.

jente med mobil

Foto: Garry Knight.

Bruker du telefon eller internett betalt av firmaet ditt, har du en privat fordel som staten ønsker å skattlegge. For de som har et normalt høyt forbruk av denne typen tjenester betyr de nye reglene lavere skatt enn før.

Før den nye loven trådte i kraft, hadde man et bunnfradrag på 1000 kroner, og du måtte skatte for alt forbruk av telefon og internett i intervallet mellom 1000 og 5000 kroner, eller mellom 1000 og 7000 kroner. Dette var avhengig om du hadde ett eller flere abonnementer.

De faste beløpsintervallene på 4000 og 6000 kroner kalte staten for «sjablongbeløp».

Nytt regelverk

Fra 1. januar 2014 ble sjablongbeløpet endret til 4392 kroner per år, uansett hvor mange abonnementer du har på elektroniske kommunikasjonsmidler. Staten har omdøpt dette til EKOM-tjenester (tidligere EK-tjenester). Sjablongbeløpet inkluderer merverdiavgift.

Regjeringens mål er blant annet å gi forenklede skatteregler for deg som ansatt i eget selskap eller selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

Forskriften med endringene finner du her.

Naturalytelse vs. refusjon

Skatteetaten skiller mellom naturalytelse og refusjon. Men hva betyr dette?

Det regnes som naturalytelse når firmaet står som abonnent, og betaler hele regningen. Da skal den som nyter godt av dette abonnementet på fritiden beskattes av nøyaktig 4392 kroner på årsbasis. Uansett hvor stor regningen faktisk er.

Denne regelen gjelder for alle enkeltpersonforetak, der firma og ansatt er samme enhet.

Det kalles refusjon hvis du ansatt i eget AS eller annet ansvarlig selskap, abonnementet står i ditt eget navn, og skal tilbakebetales av firmaet. Her skal det bare betales skatt for det som refunderes, begrenset opp til 4392 kroner. Alt over dette beløpet skal det ikke betales skatt av.

Krever dokumentasjon

Skatteetaten krever dokumentasjon på at bruken er nødvendig i jobben. Klarer du ikke å sannsynliggjøre dette hvis noen i etaten skulle finne på å sjekke, kan sjablongbeløpet falle ut, og hele fakturaen blir skattepliktig for deg privat.

Hvor mye skatt blir det?

Selvstendig næringsdrivende betaler 36,4 prosent skatt av 4392 kroner. Dette blir kr 1598 i skatt.

For aksjeselskap hvor du som ansatt får refusjon av utgiftene, og med et forbruk som overstiger sjablongbeløpet, skal du i 2016 betale 33,2 prosent privatskatt av 4392 kroner. Dette utgjør 1458 kroner. I praksis blir det samme sum hvis AS-et står som abonnent.

Skattefrie innholdstjenester

Nytt fra 2014 er at du nå kan få dekket inntil 1000 kroner i året for innholdstjenester som faktureres sammen med abonnementet. Denne fordelen slipper du å betale skatt av.

Dette gjelder f.eks. opplysningstjenester og SMS-tjenester. Det betyr at du nå kan stemme i vei på idolet ditt på TV, betale parkering, eller gi penger til U-hjelp med jobbtelefonen. Så lenge beløpet er under 1000 kroner i året slipper du å betale privat skatt av det.

For privat bruk over 1000 kroner skal det overskytende føres som inntekt du må betale skatt av. Jobbrelatert bruk skal ikke skattlegges.

Bokføring av fradraget

Kostnadene til EKOM-tjenester bokføres på konto 6900 telefon mv. Ved årsslutt tilbakeføres kr 4392 på kredit konto 7098 (Privat bruk av EKOM-tjenester). Debet konto 2068 (Privat bruk av EKOM-tjenester).

Innrapportering av de 4392 kronene som du eller arbeidstaker må skatte av gjøres i selvangivelsen, eller næringsoppgaven hvis du driver enkeltpersonforetak.

Fordeling av MVA

Det kan være litt vanskelig å vurdere hvordan du skal føre MVA på EKOM-tjenestene dine. Fordelingen skal gjøres ut i fra hva som er faktisk privat bruk, og hva som er jobbrelatert bruk. Det letteste er å ta utgangspunkt i sjablongregelen dersom den stemmer med faktisk forbruk.

La oss anta at den totale regningen på EKOM-tjenester årlig beløper seg til 10 000 kroner. Sjablongregelen er på 4392 kroner. Sjablongdelen utgjør da 43,9 prosent av totalen, altså den private delen av regningen. Mens det resterende beløpet på 5608 kroner, 56,1 prosent av totalbeløpet, er firmadelen.

56,1 prosent av totalbeløpet kan i dette tilfelle gi fradragsgrunnlag i MVA-oppgaven.

Slik slipper du skatt

Du kan slippe unna skatten hvis du kan bevise overfor Skatteetaten at du ikke bruker EKOM-abonnementene på fritiden. Hvis du låser mobilen inn på kontoret om kvelden, og beviser med spesifiserte fakturautskrifter at du kun ringer profesjonelt, så har du dokumentasjonen i orden. Er bredbåndet tilknyttet kontoradressen din (unntatt hjemmekontor) er det sannsynligvis nok til å slippe skatt, så lenge kontoret ditt ikke er i nærheten av hjemmet ditt.

Det holder ikke å la mobilen bli liggende igjen i bilen om kvelden. Reglene er slik at dersom du bare har en teoretisk mulighet for å bruke EKOM privat, skal du også skattlegges for det.

Mindre papirarbeid for AS

Er du ansatt i eget AS kan det være smart å velge en fast årlig utbetaling til deg selv, i stedet for å refundere faktiske utgifter. Gir firmaet denne summen som en fast årlig telefongodtgjørelse, slipper du som innehaver masse papirarbeid.

Du kan f.eks. kutte ut all dokumentasjon, siden det blir full privatskatt å betale på beløpet uansett. Du kan også velge en fast utbetaling av et større beløp enn 4392 kroner årlig.

Fordelen med å gjøre det på denne måten er at du slipper å levere ut den spesifiserte lista over nummer du har ringt, og dessuten slipper regnskapsføreren unna alle bilagene. Det er heller ikke bruk for dokumentasjon på at du som ansatt har behov for EKOM-tjenester i jobben.

Du trenger heller ikke å dokumentere eventuell fordeling av MVA-fradrag mellom privat og jobbmessig bruk, i tillegg til færre telefonregninger å betale, eller refundere.

15 kommentarer

 • Bjørn-Tore sier:

  Konkret oppsett..

  Jeg har enkeltsmannforetak, og har kontoret hjemme.
  Jeg har fibernett som inkluderer tv ++ men av dette
  utgjør internett 449,00 kr pr kvartal. og dermed 1796,- pr år.

  Hvordan bokfører jeg dette, hvilke beløp går hvor?

 • Hei. Dette står jo ganske tydelig beskrevet i artikkelen. «Kostnadene til EKOM-tjenester bokføres på konto 6900 telefon mv. Ved årsslutt tilbakeføres kr 4392 på kredit konto 7098 (Privat bruk av EKOM-tjenester). Debet konto 2068 (Privat bruk av EKOM-tjenester).» Dette betyr altså at du fører internettdelen av fakturaen, med tilsvarende MVA, på konto 6900. Alt det overskytende skal ikke inn i firmaet. Det er helt lovlig å føre en del av en faktura i regnskapet i firmaet, altså. Siden du bruker internett privat også, skal du beskattes privat for hele den årlige kostnaden, opp til maksimalsummen på kr 4392 per år. Hvis du har EKOM-tjenester som overstiger dette beløpet utløser ikke det overskytende noe privatskatt.

 • Linda Stubbene sier:

  hvis jeg ønsker og bruke mobil både privat og med bedriften min (enkeltmannsforetak), altså da ha èn telefon. Hvordan fungerer dette da?? Er det sånn at hvis jeg registrerer telefon på firmaet, så må jeg betale en viss prosent skatt siden jeg bruker det privat også…?? eller er det en øvre grense? Overstiger for øvrig ikke 50.000kr i inntekt på enkeltmannsforetaket.

 • Det er ingen vits å ha en egen telefon for firmaet hvis du ikke ringer veldig mye. Du kan unngå privatskatten hvis du låser den inn på kontoret om natta, som det står i artikkelen. Men du kan ikke unngå skatten når telefonen står oppført på deg privat. Du kan likevel får store deler av de årlige utgiftene trukket av i regnskapet i firmaet. Minus en fast «sjablongsum» som da utgjør den private skatten. Les artikkelen på nytt, så tror jeg du skjønner dette.

 • Petter sier:

  Hej! Hjälp en förvirrad svensk 🙂

  Jag har ett abonnement med fast pris (200 kr/mån) som står på mig privat men som mitt AS betalar.

  Jag kan visa att jag använder telefonen 70 % i bedriften och resten privat.

  När jag läser detta förstår jag det som att jag fortfarande måste skatta på hela beloppet som refusjoneras eftersom totala kostnaden är under 4392kr. Alltså att det inte spelar nån roll att jag kan visa att det endast är 30 % sån är privat bruk.

  Har jag förstått det riktigt?

 • Ja, du har forstått det riktig. Når AS-et betaler må du skatte for hele standardbeløpet. Hvis AS-et hadde refundert utgiften og du som privat stod som eier av abonnementet, hadde du kunnet skatte for kun bruken (200*12) opp til makssatsen på 4392. Det er kun hvis du har enkeltpersonforetak du kan dele kostnaden privat/firma slik du ønsker.

 • Svein Lom sier:

  Sliter med å skjønne bokføringen faktisk. Har ikke ført lønn før i firmaet.. så dette litt ble stress.

  Står i regnskapet at jeg har brukt telefon for 8900,- (telefonregning, internett, etc har fått fratrekk da for mva).

  Så fører jeg tilbake igjen (kredit konto 6900 – kr 4392 ??…eller står denne urørt slik at jeg istedet fører heller Kredit 7098 og Debet 2068? Beløp 4392)

  Og i så fall ender jeg jo opp med en eiendel i balansen.. hvordan skal så denne «komme seg vekk» til kostnadssiden? Kredit 2068 og Debet 5000 lønn m beløp 4392?

  Og antar at man ikke tar med momskoden i dette (altså da reverserende)?

 • Christine Zachariasen sier:

  Hei,
  Jeg har et enkeltsmannsforetak og lurer på om det er noe vits i å føre EKOM tjenester i regnskapet hvis totalbeløpet med mva er under 3000kr? Er ikke det bedre å betale telefonregningen privat og ferdig med det?
  Tusen takk for svar 🙂

 • Atle Hansson sier:

  Meldingene deres var havnet i spam, beklager seint svar.

  Svein: Du skal ikke røre 6900, du skal bare føre 4392 til kredit konto 7098 (Privat bruk av EKOM-tjenester). Og Debet konto 2068 (Privat bruk av EKOM-tjenester).

  Christine: Du må betale skatt ca. 1600 kroner i skatt ved å ta mobilen inn i regnskapet, mens du potensielt bare vil spare ca. 800 i skatt i firmaet. Du har derfor rett i at det er rimeligere å bare la være å bokføre telefonregninga i firmaet hvis den er lav.

 • Håvard Kristiansen sier:

  Jeg har en 100% stilling i et firma og et enkeltmannsforetak (oppstart 01.01.14) for annet arbeid.
  Jeg valgte ved oppstart av ENK å ha 2 mobiltelefoner for å skille bruk i fast arbeid og privat/ENK bruk og varslet arbeidsgiver om dette i jan 2014. Firmaet jeg er ansatt i har likevel ført opp fordel for bruk av jobbltelefon privat selv om jeg kun bruker telefonen på jobb og telefonen legges igjen der hver ettermiddag. Den andre telefonen bruker jeg privat og til ENK jobbing. Firmaet jeg er ansatt i «har som rutine» å føre fordel på alle ansatte, og er ikke villige til å føre dette anderledes eller endre dette nå for selvangivelsen 2014.
  Jeg skal vel bare skattelegges for fordel av EKOM tjenester en gang(?) Hvordan kan jeg løse/føre dette i regnskapet og på selvangivelsen? Håper på å slippe mye styr med arbeidsgiver rundt dette.

 • Atle Hansson sier:

  Her må du bare protestere mot arbeidsgivers diktatoriske fremgangsmåte der de ignorerer det du har meldt fra til de om ved inngangen av 2014. De må endre dette i sin innrapportering, hvis ikke må du selv endre dette i selvangivelsen, og forberede deg på å bevise at arbeidsgiver har gjort en feil. Hold ENK-et helt utenfor.

 • Magne sier:

  Atle, jeg har ca samme situasjon som Christine (mao. lave telefonregninger), og jeg lurte på om du kunne gitt en litt mer detaljert beskrivelse av rasjonalet bak svaret ditt til henne?

  Det er for øvrig fantastisk at du gidder å bruke tid til å hjelpe andre frilansere som kommenterer her. Kudos. 🙂

 • Takk for hyggelig tilbakemelding, Magne! Med det samme du tar inn et (privat) mobilabonnement e.l. i firmaregnskapet, utløser det en flat personskatt av de første 4392 kronene av den totale prisen per år. Det er en skatt du kan ikke kan unngå hvis du vil bokføre dette i firmaet. Privat skatt av 4392 kroner er cirka 1600 kroner. Ved å regnskapsføre kostnaden får firmaet mindre skatt å betale, men i Christine sitt tilfelle overstiger ikke denne innsparingen det hun faktisk «straffes» med i privatskatt på samme abonnement! Dermed er det jo absurd å bruke tid på regnskapsføring som faktisk bare straffer deg. Du må være sikker på at skattegevinsten i firmaet godt og vel overstiger de 1600 kronene i skatt du vil måtte betale privat.

 • Magne sier:

  Det gir mening, og så langt er jeg med deg. Men hvordan kom du frem til at hun bare potensielt vil spare ca 800 kr i skatt i firmaet?

  Er det ikke 3000*0.25=750 kr hun vil spare, i MVA ? Altså vil hun spare ca 800 kr ikke i skatt, men i mva?

  Og så vil hun spare i tillegg et visst beløp i skatt, fordi ved å ta mobilkostnadene inn i firmaet så vil hun reduserer firmaets skattepliktige overskuddet? Usikker på hvor mye dette beløpet er, men det kan man kanskje regne ut?

 • Atle Hansson sier:

  Det stemmer at det vanligvis blir en gevinst med moms på et slikt abonnement, hvis firmaet er MVA-registrert. Men kriteriet er etter det jeg kjenner til at det ikke trekkes MVA på privatdelen. Siden hele totalbeløpet per år for Christine er under sjablongsatsen, blir det dermed heller ikke noen MVA å trekke fra. Men selv om jeg tar feil og det kan trekkes full MVA på hele beløpet, så blir 750 kroner i MVA og 800 kroner i maks skattereduksjon på omsetning fremdeles en femtilapp mindre totalt sett enn det det koster med skatt på privat-fordelen. Og det er før du har brukt penger på å få scannet og regnskapsført bilagene og putta de inn i selvangivelse og næringsoppgave, osv. osv. Så det er generelt dårlig biz å føre små EKOM-regninger i regnskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *