Ny oversetterforening for nye tider

Inntog av global storkapital, med intenst pris- og kvalitetspress som resultat, er blant årsakene til at fagoversetterne organiserer seg.

– Mange av de store aktørene behandler oversettermarkedet som en ren melkeku og slipper unna med det fordi kundene er ukritiske eller ikke vet hvordan de skal unngå fellene.

Lars Martin Fosse, NORFAG

Det mener frilanser og oversetter Lars Martin Fosse (bildet), styremedlem i Norsk fagoversetterforening (NORFAG).

Den nye organisasjonen samler oversettere som jobber med tekniske, juridiske, økonomiske, medisinske og kommersielle tekster, bruksanvisninger, spill, brosjyrer, programvare, nettsteder o.l. 

Medlemmene jobber i stor grad mot industri, næringsliv og det offentlige.

Mange av fagoversetterne ville ikke oppfylt kriteriene til medlemskap i de andre oversetterforeningene. Et eksempel er kravet om at oversettelsen må være utgitt i trykt format og publisert i oversetterens eget navn.

Ikke særlig relevant for de som oversetter statlige nettsteder eller PDF-brosjyrer.

Spesielle problemstillinger

Mens NFFO arbeider godt mot forlagene, har de ifølge Fosse vist lite interesse for de som arbeider mot andre typer kunder.

– Det er dessuten klart at kommersielle oversettere har problemer som ikke gjør seg gjeldende i forholdet mellom oversettere og forlag. Det er derfor naturlig at vi danner vår egen forening.

Hensikten er bl.a. å gi oss et selvstendig ansikt utad, gjøre det lettere for kunder å finne oss, og samtidig gi dem en viss garanti for at de jobber med kompetente oversettere.

Ugunstige kontrakter

NORFAG skal også holde et øye med dårlige betalere, og diskutere kontraktvilkår. En del oversetterbyråer tilbyr nå kontrakter som er ekstremt ugunstige for oversetterne. Målet er også at foreningen skal bli et faglig og sosialt samlingspunkt.

– Hvorfor organiserte dere dere først nå?

– Utviklingen de siste 10 årene har gjort det stadig mer aktuelt med en egen fagoversetterforening. Den delen av bransjen vi jobber i er utsatt både for et kvalitets- og prispress som gjør forholdene vanskelige. Inntekten for fagoversettere i forhold til andre yrkesgrupper har stupt i de siste årene. Årsaken til denne utviklingen er at virksomheten er invadert av storkapital som jobber etter prinsippet «kjøp billig og selg dyrt», sier Fosse.

Krevende mellomledd

Fagoversetterne har i stor grad vært avhengig av byråer som i noen tilfeller beholder uforholdsmessig mye av fortjenesten.

– Ikke alle byråer bidrar med den kvalitetskontrollen de burde, enkelte fungerer som rene mellommenn som kjøper en oversettelse fra en oversetter og selger den direkte videre med et betydelig prispåslag. Selv ønsker vi å samarbeide med seriøse byråer som bidrar konstruktivt til prosessen.

For å kunne henge med når det gjelder produktivitet og presisjon er oversetterne meget databaserte, med tunge oversetterprogrammer og intens bruk av ressurser på nettet.

– Hva kreves for å bli medlem?

– Du må være kvalifisert enten gjennom en godkjent oversetterutdanning, eller gjennom dokumentert praksis og næringsomsetning av et visst omfang. Vi er forholdsvis liberale, men ikke altetende.

– Hvorfor opptakskriterier når utøverne og bransjen er så mangslungen?

– Vi legger vekt på faglig kompetanse fordi så mange oversetterbyråer i dag gir blaffen i den. Dette undergraver oversetternes inntjening, og svekker dermed over tid posisjonen til de oversetterne som kan ta faglig tunge og krevende oppgaver. Dermed faller kompetente mennesker fra, og markedet overlates i stigende grad til folk som ikke klarer de tunge jobbene, forteller Fosse.

For noen år siden fikk fagoversetterne gjerne en blanding av lette og tunge jobber. De lette ga inntekten en boost som kompenserte for mindre lønnsomme, men mer utfordrende og interessante oppgaver.

– Nå fordeles ofte oppgavene slik at de dyktigste oversetterne får de vanskeligste og mest tungdrevne oppgavene, med den følgen at inntjeningsnivået synker, til det klart lønner seg å finne et annet yrke. Samtidig går ofte de lette oppgavene til de svakeste oversetterne.

NORFAG tar imot medlemmer fortløpende, og på nettstedet finner du opptakskriterier og søknadsskjema.

Representanter fra NORFAG er til stede på Oversatte dager, der Lars Martin Fosse dessuten er ordstyrer for en paneldiskusjon om fremtiden for fagoversetterbransjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *