Ny MVA-melding fra 2022

Staten holder på å modernisere alt som har med merverdiavgift å gjøre. 1. januar kommer en ny, digital MVA-melding. En ny portal for innrapportering av fakturaopplysninger er også foreslått.

MVA-melding 2022Foto: Skatteetaten/GitHub

Tidligere i år ble første byggetrinn lansert, den nye nettjenesten for registrering av firmaer i MVA-registeret. Den har ifølge reklamen redusert behandlingstiden i de fleste tilfeller fra flere uker til sekunder.

Den nye MVA-meldingen som kommer 1.1.2022 skal ifølge Skatteetatens GitHub-konto «sørge for forenkling for næringslivet gjennom forbedringer som felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-meldinger; bedre brukeropplevelse og mer fleksibilitet i oppsettet; støttende digital veiledning og mindre feilkilder.»

Visuell forbedring

Prosjektet lyder kodenavnet MEMO og målet «er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning. (…) Vi får færre feilkilder, enklere tilbakebetaling, og det blir enklere å oppfylle opplysningsplikten.»

Den nye MVA-meldingen får et forbedret visuelt oppsett og går bort fra dagens nummererte poster. I stedet får du som bruker velge hvilke poster du trenger fra en dynamisk liste. Du kan legge inn merknader i fritekst og vedlegg. Skjemaet kjøres gjennom en validator før du får sendt det inn.

Forenklingens nullsumspill

Selv om Skatteetaten forsøker å forenkle ting for brukerne, ligger det samtidig inne et forslag hos Finanstilsynet om en aldri så liten komplikasjon: En helt ny elektronisk meldingstype som skal hete Salgs- og kjøpsmelding.

Her ønsker byråkratene i MEMO-prosjektet enda en digital portal der du skal registrere alle kjøp og salg direkte hos staten. Målet er etter alt å dømme å gjøre skatte- og avgiftssvindel vanskeligere. Det er en viss mulighet for at små firmaer fritas rapportering. Les hele høringsforslaget her.

Sier Finanstilsynet ja, blir det slutt på at fakturaen som sendes fra firma A til firma B blir eneste dokumentasjon på en handel. Den nye meldingstypen vil gjøre det mulig for staten å se transaksjoner i sammenheng. Dette er ikke mulig i dag.

Innrapportering av fakturadata

Det skal ikke rapporteres hva den enkelte transaksjon gjelder. Men opplysninger om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av partene med navn og organisasjonsnummer og opplysninger om vederlag og merverdiavgift skal være med. Rapporteringen skal kunne gjøres direkte fra regnskapssystemet, er planen.

MEMO ble startet i 2019 og skal etter planen være i mål til 2023.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *