Leder: Nok et argument for bedre gründer-vilkår

Ni resultatløse år med å få funksjonshemmede og kronisk syke i arbeid. Og fremdeles greier ingen å bedre vilkårene for næringsdrivende, slik at de som står på utsiden av arbeidslivet lettere kan skape sin egen arbeidplass.

I siste utgave av bladet Velferd er den kroniske revmatikeren Peter André Jensen fra Tromsø intervjuet. Han er selvstendig næringsdrivende innenfor webdesign og drifting av nettsteder og blogger. Han sier til bladet at han neppe ville fått en vanlig jobb.

Uten sikkerhetsnett

– Jeg kunne ikke fungert i en vanlig ni til fire-jobb.

Men med eget firma har han frihet til å tilpasse arbeidsdagene etter egne behov, helse og arbeidskapasitet. Likevel opplever han at han som kronisk syk ville fått mer støtte av NAV til å søke på en vanlig jobb enn å drive eget firma. I tillegg til de dårlige trygdevilkårene for næringsdrivende er forsikringsordninger noe kronisk syke kan skyte en hvit pil etter.

– Jeg har for eksempel ingen mulighet til å få helseforsikring, uføreforsikring eller kreftforsikring. Andre kan kjøpe slike forsikringer, men det kan ikke jeg. Dermed står jeg uten sikkerhetsnett, sier Jensen til Velferd.

Ingen lærdom av mislykket satsing?

Inkluderende Arbeidsliv heter det mislykkede programmet fra NAV. Til tross for festtaler er det ikke overraskende at arbeidsgivere fremdeles vegrer seg for å ta inn arbeidstakere som kanskje må være borte fra jobben halve tida.

– Vi må tenke annerledes, uttaler statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet, fremdeles ifølge artikkelen i Velferd. Men det er ingen planer om at den nye strategien skal ha tiltak som hjelper funksjonshemmede gründere. Oppskriften er tydeligvis bare mer av det samme, hvis vi har forstått riktig hva som menes med at «generelle virkemidler» skal prioriteres.

– Men vi er åpne for forslag, forsikrer statssekretæren.

Det var da enda godt, siden dere ikke kan tenke selv.

På høy tid

Blant de som f.eks. er langtidssyke eller bevegelseshemmede, ville fleksibiliteten ved å drive eget firma hjulpet på sysselsettingsprosenten. Det ville økt mulighetene til å komme seg i aktivitet, og til å gjøre det på egne premisser. Dagens teknologi gjør det mulig for mange å drive en virksomhet hvor man enn er, selv om kanskje ikke den fysiske formen er på topp.

Men regjeringen evner ikke å se mulighetene i noe annet enn tradisjonelle arbeidplasser. NAV legger ikke vekt på å hjelpe gründere i gang. Næringsdepartementet viser ikke vilje til å gi verken funksjonshemmede eller funksjonsfriske bedre trygdevilkår som næringsdrivende.

At mange med redusert funksjonsevne som kunne jobbet som f.eks. frilansere heller må ty til full trygd fra NAV fordi risikoen er for høy, er bare enda et argument for å forbedre vilkårene for selvstendige næringsdrivende. Forbedring av de generelle rammene vil gjøre det lettere også for grupper med spesialbehov å skape noe eget.

I tillegg må staten via NAV eller spesialordninger gi personer med funksjonshemminger og helseplager egne insentiver og økt trygghet. Som kompensasjon for de ekstra utfordringene de har å stri med i hverdagen.

1 kommentar

  • Einar sier:

    Apropos manglende sikkerhetsnett. Selvstendig næringsdrivende får heller ikke arbeidsledighetestrygd om butikken skulle gå dukken!

    På høy tide med et skifte i politikken hvor ikke bare de ansattes rettigheter blir fremmet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *