Negativ personinntekt blir skattelette året etter

Er du i oppstarten som frilanser og har høye utgifter og lite inntekt? Blir det underskudd i firmaet må du huske å føre det som fradrag. Lær mer her.

For alle eiere av enkeltpersonforetak skal det fastsettes såkalt personinntekt for at du skal kunne vite hvor mye skatt du skal betale. Kapitalinntekter (renter, verdi av varige driftsmidler (maskiner osv.), utestående fakturaer, m.m.) skal trekkes fra næringsinntekten, og danner grunnlaget for beregning av personinntekten. Dette fradraget kalles skjermingsfradrag.

Målet er at vi som driver firma skal bli likestilt med lønnsarbeidere når det gjelder beregning av trygdeavgift og eventuell toppskatt.

Negativ personinntekt

Driftsresultat på frysepunktet

Hvis du har lite omsetning i løpet av året, og høye utgifter, kan det spesielt det første året hende at firmaet ditt får et driftsresultat i nærheten av nullpunktet. Blir det underskudd, kan du etter skattelovens § 6-3 trekke det fra på annen inntekt. Har du ikke annen inntekt (f.eks. lønn) må du trekke det fra på neste års overskudd etter skattelovens § 14-6. Du må altså ha orden i papirene og huske at du hadde underskudd i 2010 når du fører næringsoppgaven for 2011, i 2012.

Kan bli minus til tross for overskudd

Blir det overskudd, kan det likevel hende at personinntekten din blir negativ på grunn av skjermingsfradraget som nevnt over. Dette underskuddet må du trekke fra på selvangivelsen neste år du har positiv inntekt. Hvis du ikke gjør det da, mister du retten til å kreve skattefradrag for det.

Eksempel:

Freddy Frilanser får negativ personinntekt på kr 30 000 i 2011. I 2012 er personinntekten hans på 210 000 kroner, basert på overskuddet i næringen, etter at alle utgifter er trukket fra, samt skjermingsfradraget.

I 2013, når han skal rapportere for regnskapsåret 2012, kan han trekke kr 30 000 fra kr 210 000, og sitter igjen med en skattbar personinntekt på kr 180 000.

Når skatten betales vil han få 11 700 kroner mindre i skatt enn dersom han hadde glemt å ta med den negative personinntekten i regnestykket.

Hvor skal jeg føre det?

Underskudd i firmaet fra tidligere år føres i næringsoppgaven. Negativ personinntekt kommer du fram til ved å fylle ut personinntektsskjemaet, RF 1224. Tallet føres til fradrag i positiv personinntekt når du fyller ut RF 1224 ett år seinere. Negativ personinntekt skal ikke inn i selvangivelsen. Positiv personinntekt skal overføres til post 1.6 i selvangivelsen.

Det er ikke ulovlig å ha underskudd i firmaet eller negativ personinntekt flere år på rad. Bare så det er nevnt. Men du skal ha mye arv fra bestemor i banken for å greie deg økonomisk.

Foto: Istockphoto.

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *