Dokumentbank

Maler og eksempler på kontrakter, fakturaer og mer

Dokumentbank

(Dokumentsamlingen skal vedlikeholdes. Noen av filene er gamle og til dels utdaterte.)

Timepriskalkulator

  • Kalkulator for brutto timepris

    Kjempesmart verktøy for å regne ut hva dags- og timeprisen din egentlig er etter at faste kostnader er trukket fra. Excel-dokument. Kan åpnes med OpenOffice Calc som er et gratis regneark-program: www.openoffice.org