Dokumentbank

Maler og eksempler på kontrakter, fakturaer og mer

Dokumentbank

(Dokumentsamlingen skal vedlikeholdes. Noen av filene er gamle og til dels utdaterte.)

Kontrakter

  • Rammeavtale for bokillustrasjoner

    Avtale mellom Den norske Forleggerforening og Grafill/Norske Bildekunstnere om bruk og rettigheter til bokillustrasjoner. Bør kompletteres med dine egne vilkår om opplagsstørrelse, gjenbruk, m.m.!