NAV avkrefter forskjellsbehandling

Blir «blandingsarbeidere» som hever vanlig lønn og i tillegg driver eget foretak automatisk regnet som næringsdrivende hos NAV?

Faksimile fra Aftenpostens kultursider
Faksimile fra Aftenpostens kultursider 3. november 2011.

en artikkel i Aftenposten (PDF) kunne du nylig lese om den omstridte sykepengeordningen i Trygdeloven. Vanlig ansatte får 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag de blir syke, mens selvstendig næringsdrivende som ikke klarer å jobbe, må vente i 17 dager før de får utbetalt sykepenger. I tillegg utgjør sykepengene kun 65 prosent av sykepengegrunnlaget for denne gruppen.

«Blandingsarbeidere» blir automatisk behandlet som næringsdrivende selv om de også har fast jobb, står det i artikkelen.

– Det er skrikende urettferdig, sier Cecilie Winger, leder i Norsk Oversetterforening. Hun påpeker at arbeidsgivere betaler arbeidsgiveravgift for sine ansatte, uten at godene følger med.

Organisasjonen kjemper for å bedre de økonomiske rettighetene til oversettere, og prøvde å rykke inn en humoristisk annonse i Aftenposten der en stilling utlyses til å «hacke trygdeloven». Annonsen ble imidlertid avvist av redaksjonen og kom aldri på trykk.

Avviser at blandingsarbeidere blir lurt

– Sykepenger for vanlig lønn gis med 100 prosent dekning. Har du både arbeidstakerinntekt og selvstendig inntekt vil du derfor få sykepenger fra første dag for arbeidstakerdelen, sier seksjonssjef i NAV, Kristian Heyerdahl.

Dette betyr med andre ord at blandingsarbeidere vil få utbetalt sykepenger basert på sine forskjellige inntektskilder.

– Først regner vi ut hva du skal ha i sykepenger for arbeidstakerdelen. Deretter tar vi den ferdiglignede inntekten for de tre siste årene og regner ut gjennomsnittsinntekten. Differansen mellom det du har tjent som arbeidstaker når du blir syk, og gjennomsnittsinntekten av de tre siste årene, er det beløpet du kan få sykepenger for som selvstendig næringsdrivende, forklarer Lise Jørenn Grøndahl Berg, seniorrådgiver i NAV.


Ifølge NAV er opplysningen som er gjengitt i Aftenposten feil.

Det er åpenbart at det er mye forvirring rundt NAVs regler. I tillegg til misnøyen som nevnes i Aftenposten, har vi også hørt lignende historier om blandingsarbeidere som blir behandlet som næringsdrivende. Derfor er det viktig å ha Trygdeloven i bakhånd som ammunisjon hvis du skulle møte på en vanskelig saksbehandler:

§ 8-41. Arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende

Til et medlem som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere. Se §§ 8-15 til 8-33.

Sykepengegrunnlaget fastsettes på årsbasis etter følgende alternativer:
1) Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den aktuelle ukeinntekten, se § 8-28.
2) Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra den pensjonsgivende årsinntekten, se § 8-35.

For differansen mellom inntekt etter alternativ 2 og inntekt etter alternativ 1 gjelder bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende, se § 8-34.

Kan tegne forsikring for ekstra trygghet

NAV påpeker at det er mulig for både blandingsarbeidere og de som kun driver eget firma å tegne forsikring i Folketrygden for å gardere seg mot sykdom. Her er modellene som tilbys, med forsikringspremien i parentes:

 • 65 prosent fra første sykedag (1,9 % av sykepengegrunnlaget)
 • 100 prosent fra 17. sykedag (2,8 % av sykepengegrunnlaget)
 • 100 prosent fra første sykedag (10,2 % av sykepengegrunnlaget)

 

3 kommentarer

 • Ellen Larsen sier:

  Det artikkelen sier er helt korrekt, og Norsk Oversetterforening har aldri påstått annet. Når det gjelder frilansere, derimot. Frilansere kan også være lønnsmottakere, og er det ofte, men de har ikke ansettelse og da trår forskjellen i trygdeloven til. Se § 8-42.

 • Frode Oxaas sier:

  Hvis du er ansatt i 100% stilling og driver et lite enkeltmannsforetak på si.

  Hva skjer da hvis du blir oppsagt fra jobben?

  Får du dagpenger eller bortfaller de siden du har inntekt fra eget firma?

 • Atle Hansson sier:

  Frode: Du får dagpenger som vanlig av lønnsinntekta. Du får bare ikke dagpenger for den delen av inntekta som stammer fra firmaet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *