Næringsrapporten forsvinner

Fra 2022 er slutt på å bruke næringsrapport skatt når du sender inn skatteoppgjøret. En ny, digital skattemelding er under utvikling.

frilanser med næringsrapport skatt

Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende som før har brukt den forenklede næringsrapporten skaffer seg et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som tilbyr innsending av skatteopplysninger.

Skattemeldingen, næringsoppgaven og de nærmere 60 mulige underskjemaene (RF-skjemaer) skal erstattes med den nye skattemeldingen og en tilhørende melding for næringsopplysninger.

Overgangsordning

For inntektsåret 2021 blir det mulig å velge om du vil sende inn enten fra et årsoppgjørsprogram eller pønsje inn manuelt på skatteetaten.no/Altinn.

Men fra inntektsåret 2023 blir det obligatorisk for de fleste å sende inn fra et årsoppgjørsprogram. Det er bare for de minste enkeltpersonforetakene uten regnskaps- eller revisjonsplikt det blir gjort unntak. AS får ikke unntak.

Maskinell innsending skal bli normen. Regnskapsføreren din bruker allerede den nødvendige programvaren, så det medfører trolig ingen økte kostnader for deg som bruker regnskapsfører.

De som fører selv og ikke omfattes av fritaket kan få økte utgifter. Denne programvaretypen er relativt dyr. Men det er ventet at en del regnskapsprogrammer etterhvert vil få på plass støtte for innsending av årsoppgjør også, noe som etter alt å dømme får prisen ned.

Skatteetatens mål er å spare tid og penger ved å få alle tallene inn via en og samme dataportal. I tillegg skal den nye ordningen ifølge reklamen “forenkle innsending”, uten at det spesifiseres hvem forenklingen gjelder for.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *