MVA-regler for oversettere og tolker

Jobber du med oversettelser? I utgangspunktet skal det kreves inn MVA på alle tolke- og oversettelsestjenester, men det finnes unntak.

Hender på tastatur

Det avgjørende er om oversettelsesarbeidet er kunstnerisk nok til å være unntatt MVA. Her skal vi gå gjennom flere eksempler på dette.

Oversettelser av litterære verk

Litterære åndsverk er unntatt MVA ifølge merverdiavgiftsloven §3-7. Åndsverksloven er utgangspunktet for hva som kan defineres som et åndsverk, men kort forklart betyr det at verket er originalt og kunstnerisk selvstendig. Det oppnår opphavsrettslig vern som følge av dette. Oversettelser av åndsverk regnes også som selvstendige åndsverk. De blir i prinsippet omfattet av det samme avgiftsunntaket som det opprinnelige verket.

Forutsetningen for at oversettelsesjobben skal være avgiftsunntatt er altså at originalverket, og dermed oversettelsen, har en viss kunstnerisk verdi. Oversettelser av kommersielle tekster, bruksanvisninger, tekniske manualer o.l. skal alltid faktureres med MVA.

I tillegg må det være en fysisk person som står som skaper av oversettelsen. Leveres oversettelsen av et AS eller annet upersonlig firma uten at en oversetter er spesifisert, skal det alltid faktureres med MVA.

Det er som alltid viktig at oppdragene dokumenteres og regnskapsføres med korrekte fakturaer som viser oppdragets natur og omfang, hva oppdraget gjelder, og hvem det er utført for slik at det fremgår tydelig hvorfor tjenesten skal være avgiftsunntatt. Se gjerne Conta Fakturas fakturaskole for mer info om hva som kreves av dokumentasjon. Hvis du er i tvil vil det alltid være lurt å spørre Skatteetaten eller regnskapsføreren din først.

Andre unntak:

 • Helsetjenester:
  Tolkeoppdrag i forbindelse med helsetjenester vil i mange tilfeller være unntatt, for eksempel hvis en tolk leies inn for å bistå ved besøk hos lege, sykehusopphold, eller andre tjenester som er definert som helsetjenester i i kapittel 5 og 10 av folketrygdloven.
 • Sosialtjenester:
  Her tas det utgangspunkt i merverdiavgiftsloven § 3-4. Avgiftsunntatte tolketjenester i denne sammenhengen er tjenester som omfattes av sosialtjenesteloven, barnevernloven eller barne og ungdomsarbeid i institusjoner som fritidsklubber, feriekolonier og lignende.
 • Undervisning
  Undervisningstilbud er avgiftsunntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-5 og hvis oversettelser eller tolking inngår en slik tjeneste, vil den også mest sannsynligvis være unntatt. Forutsetningen er at tolkingen er et nødvendig ledd i undervisningen.

Oppdatering 04.08.2017: I en tidligere versjon av artikkelen skrev vi at bare oversettelser laget av forfatteren av originalverket kan faktureres uten merverdiavgift. Det riktige er at hvilken som helst oversetter skal fakturere uten MVA hvis oversettelsen har verkshøyde (tilstrekkelige litterære kvaliteter). Har originalverket verkshøyde, får automatisk oversettelsen det også.

Kilder: Infoskriv fra Skattetaten: 1. Merverdiavgift på tolke- og oversettelsestjenester (last ned)  2. Merverdiavgift på oversettelsesarbeid (last ned)

2 kommentarer

 • Jonathan sier:

  Hei, og takk for info!

  En ting som var ikke med ovan gjelder utenlandske oppdrag, altså når det er en utenlandsk firma utenfor merverdiavgiftsområdet som skal betale for tolke- og oversettelsestjenester.

  Slik jeg har forstått det etter samtale med Skattetaten, er tjenesten da fritatt fra MVA-plikt iht:

  (1) Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift.

  Altså, det er da kun norske kunder som må betale MVA.

  Stemmer det?

 • Hei Jonathan!

  Bra at infoen kunne komme til nytte.

  Du har rett i at alle tjenester og varer som utelukkende er til bruk i utlandet er unntatt for MVA. Det kan være lurt å skrive at dette er årsaken i en eventuell faktura (som sikkert også da skal ha utenlandsk adresse).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *