MVA-regler for oversettere og tolker

Jobber du med oversettelser? I utgangspunktet skal det kreves inn MVA på alle tolke- og oversettelsestjenester, men det finnes unntak.

Hands on keyboard

Det avgjørende er om oversettelsesarbeidet skjer i forbindelse med en tjeneste som er avgiftsfri. Her skal vi gå gjennom flere eksempler på dette.

Oversettelser av litterære verk

Litterære åndsverk er avgiftsunntatt ifølge merverdiavgiftsloven §3-7. Åndsverksloven er utgangspunktet for hva som kan defineres som et åndsverk, men kort forklart betyr det at verket er originalt og kunstnerisk selvstendig, og oppnår opphavsrettslig vern som følge av dette.  Når det gjelder oversettelser av åndsverk er de i prinsippet omfattet av det samme avgiftsunntaket som det opprinnelige åndsverket. Dette gjelder uansett medium, enten det er bøker, manus, artikler på internett, osv.

Forutsetning for at oversettelsesjobben skal være avgiftsunntatt er at verket oversettes av den opprinnelige opphavspersonen. Hvis andre enn skaperen av verket oversetter det, for eksempel en ansatt i et firma som spesialiserer seg på oversettelser, er dette en avgiftspliktig tjeneste.

Oversetting av kommersielle tekster, bruksanvisninger og tekniske manualer er også avgiftspliktig.

Det er som alltid viktig at oppdragene dokumenteres og regnskapsføres med korrekte bilag som viser oppdragets natur og omfang, hva oppdraget gjelder, og hvem det er utført for slik at det fremgår tydelig hvorfor tjenesten skal være avgiftsunntatt. Se gjerne Conta Fakturas fakturaskole for mer info om hva som kreves av dokumentasjon. Hvis du er i tvil vil det alltid være lurt å spørre Skatteetaten eller regnskapsføreren din først.

Andre unntak:

 • Helsetjenester:
  Tolkeoppdrag i forbindelse med helsetjenester vil i mange tilfeller være unntatt, for eksempel hvis en tolk leies inn for å bistå ved besøk hos lege, sykehusopphold, eller andre tjenester som er definert som helsetjenester i i kapittel 5 og 10 av folketrygdloven.
 • Sosialtjenester:
  Her tas det utgangspunkt i merverdiavgiftsloven § 3-4. Avgiftsunntatte tolketjenester i denne sammenhengen er tjenester som omfattes av sosialtjenesteloven, barnevernloven eller barne og ungdomsarbeid i institusjoner som fritidsklubber, feriekolonier og lignende.
 • Undervisning
  Undervisningstilbud er avgiftsunntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-5 og hvis oversettelser eller tolking inngår en slik tjeneste, vil den også mest sannsynligvis være unntatt. Forutsetningen er at tolkingen er et nødvendig ledd i undervisningen.

Kilde: Infoskriv fra Skattetaten: 1. Merverdiavgift på tolke- og oversettelsestjenester (last ned)  2. Merverdiavgift på oversettelsesarbeid (last ned)

Del på Twitter

Det er nå 2 kommentarer. »

 1. Hei, og takk for info!

  En ting som var ikke med ovan gjelder utenlandske oppdrag, altså når det er en utenlandsk firma utenfor merverdiavgiftsområdet som skal betale for tolke- og oversettelsestjenester.

  Slik jeg har forstått det etter samtale med Skattetaten, er tjenesten da fritatt fra MVA-plikt iht:

  (1) Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift.

  Altså, det er da kun norske kunder som må betale MVA.

  Stemmer det?

 2. Hei Jonathan!

  Bra at infoen kunne komme til nytte.

  Du har rett i at alle tjenester og varer som utelukkende er til bruk i utlandet er unntatt for MVA. Det kan være lurt å skrive at dette er årsaken i en eventuell faktura (som sikkert også da skal ha utenlandsk adresse).

Starte-AS.no

 
| Om oss | Kontakt | Last ned | Bli skribent | Hjelp | Sidekart | Annonsere | Personvern