Mer sykepenger for ikke-ansatte lønnstakere med næringsinntekt

Regjeringen foreslår i et høringsnotat å rette opp i en regel som for mange oppleves svært urettferdig.

arbministerArbeidsminister Robert Eriksson. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet

Er du vanlig ansatt med vanlig lønn, som også har litt næringsinntekt på siden, får du sykepenger fra første dag. Sykepengegrunnlaget er også 100 prosent av inntekten din. (Sykepenger baseres forøvrig på dine pensjonspoeng de siste tre årene, opptil seks ganger folketrygdens grunnbeløp.)

Hvis du derimot kombinerer lønnsinntekt uten å være ansatt, med inntekt fra næring, får du bare beregnet sykepenger fra dag 17 av sykemeldingen, basert på 65 prosent av sykepengegrunnlaget. Du settes altså i samme gruppe som folk som kun er selvstendig næringsdrivende, og taper derfor penger sammenlignet med vanlige ansatte.

Denne regelen putter mange i en ugunstig posisjon. Norsk Journalistlag har skrevet om problematikken og vært en av pådriverne for endringen.

Hvis all inntekten din kommer fra lønnsinntekt og du ikke er ansatt noe sted, beregnes sykepengene basert på 100 prosent av inntektene dine fra dag 17.

Bedre for mange

Arbeidsdepartementet har sagt seg enig i analysen til Norsk Journalistlag.

– Dagens regler oppfattes som urettferdige, og slår særlig uheldig ut for personer som har en stor andel frilansinntekt og en mindre del av inntekten som selvstendig næringsdrivende, forklarer arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i ei pressemelding.

Her refererer Eriksson egentlig til statens definisjon av ordet frilanser, nemling en ikke-ansatt lønnstaker. Frilansinfo bruker vanligvis ordet i betydningen selvstendig næringsdrivende med eget firma.

Arbeids- og sosialdepartementet sitt høringsforslag innebærer en full likestilling av ikke-ansatte lønnsmottakere med næringsinntekt på si, og vanlige lønnstakere som også har næringsinntekt. Det betyr at alle som kombinerer slik inntekt med næringsinntekt også skal få sykepenger fra dag 1, basert på 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Nytt sykepengegrunnlag

Regjeringen foreslår også i samme notat å endre selve grunnlaget for sykepenger. Forslaget innebærer å basere sykepengene på de tre siste måneder med A-meldinger. Den såkalte A-ordningen gjør dette mulig, fordi inntekt må innrapporteres månedlig, og derfor vil denne nye beregningen sannsynligvis gjelde ikke-ansatte lønnstakere også.

Frilansinfo følger saken videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *