Korona-beredskap setter frilansere i alvorlig knipe

Tusenvis av frilansere er i akutt krise etter å ha mistet hele inntektsgrunnlaget over natta. Regjeringens tiltak er for dårlige, mener både opposisjonen på Stortinget og flere frilanserorganisasjoner.

Koronavirus
Foto: Fusion Medical Animation

Så langt er det eneste krisetiltaket regjeringen setter inn for selvstendig næringsdrivende en hasteutsettelse av betalingsfristen for forskuddsskatt.

Oppdatering: Enkeltpersonforetak får likevel statlig krisestøtte

Den ordinære fristen er i dag, 15. mars, mens den reelle fristen er neste virkedag, mandag 16. mars. Ny frist blir 1. mai 2020. Ordningen utgjør dermed ikke en subsidie fra staten, men gir deg tid til å be om nedregulering av terminbeløpene basert på sviktende inntekter i månedene som kommer.

I skrivende stund har fortsatt ikke Skatteetaten oppdatert nettsidene sine med ny informasjon. Søk om endring av terminbeløpet her.

Som kjent forfaller alle terminene med det samme hvis du ikke betaler det første terminbeløpet innen fristen. Det er uvisst om Skatteetaten har planer om å lempe på dette strenge betalingsregimet mens korona-pandemien pågår.

Opposisjonen krever bedre tiltak

Mens vanlige arbeidstakere kan permitteres med lønn, har ikke enkeltpersonforetakene krav på verken dagpenger eller lønn ved permittering. Rundt 119 000 personer har hovedinntekten sin fra enkeltpersonforetak, ifølge SSB.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt mener regjeringens tiltak er for dårlige og varslet før helgen krav om økte hjelpetiltak. Det ligger an til at de vil foreslå en hjelpepakke der enkeltpersonforetak blant annet kompenseres med utgangspunkt i dagpenger på 62 prosent av inntil 6G (seks ganger grunnbeløpet i folketrygden).

Mens FrP før helgen truet med å danne flertall med andre partier for å forbedre krisetiltakene, krevde MDG som minimum rett på omsorgspenger fra dag 1 for næringsdrivende som må være hjemme og passe egne barn.

Næringsdrivende frilansere må fortsatt vente på omsorgspenger i 11 dager før de har krav på utbetalinger, til tross for at politikere har diskutert denne åpenbare diskriminerende praksisen de siste 20 årene.

Pleiepenger for syke barn er et alternativ hvis barnet faktisk er sykt og krever pleie hjemme. Imidlertid skriver NAV at «luftveisinfeksjoner, omgangssyke og liknende, vil normalt ikke gi rett til pleiepenger». Siden koronaviruset gir luftveisinfeksjon er altså trolig denne ordningen utelukket.

Gjør yogastudioet nettbasert

Det er nå bare de heldigitale frilanserne som har mulighet til å fortsette en mer eller mindre normal næringsdrift. Også mange av disse vil på litt sikt merke at hele næringslivet glir inn i en periode med sparebluss som fører til færre bestillinger, svekket betalingsdyktighet og regelrette konkurser hos kundene.

Alle andre frilansere blir stående på bar bakke med mindre de klarer å legge om til nettbasert virksomhet på kort tid.

En som har lykkes med rask omstilling er yogainstruktør Kristine Natvig som driver Yogalaboratoriet i Lillehammer. Allerede dagen etter regjeringens pressekonferanse var hun klar med sitt digitale yogastudio, og hadde omtalt det i sosiale medier. Tilfeldigvis tok hun en utdanning i å drive online-kurs i fjor, noe som viser seg å komme uventet godt med nå.

– I dag har jeg laget et live online yogastudio som du kan være med i om du ønsker. Ukentlige yogatimer, avspenning, mindfulness for medfølelse og ikke minst, et felleskap. Fordi vi trenger hverandre. Jeg har satt opp et tilbud for 6 uker som starter 23.mars, men om du blir med nå tjuvstarter vi litt i neste uke, skriver hun på Instagram.

Online yogakurs med Kristine Natvig
Faksimile fra kristinenatvig.no

Mistet all inntekt med et «poff»

Artisten Hans-Erik Dyvik Husby er blant mange i kultursektoren som står uten inntekt på ubestemt tid, etter at kulturarrangementer over hele landet blir avlyst.

Han skriver på Facebook at han uventet har fått en eske med sin egen biografi fra 2012. Nå selger han bøkene for å spe på økonomien.

– Som artist ble livet mitt helt snudd på hodet de tre siste dagene, da jobber ble avlyst og all ny booking er lagt ned på spillesteder i hele landet. Det er jo litt krise, at jeg poff mistet all inntekt. Men de som har lest denne boka, kan trygt slå seg til ro med at jeg har vært i hardere vær før. Og overlevd, skriver Dyvik Husby.

Hans Erik Dyvik Husby på Facebook
Faksimile fra Facebook

Uten sikkerhetsnett

Manager og produsent Linda Børnes i Bergen har også fått bunnen revet ut av firmaet sitt:

– Eg går frå ei årsinntekt som eg kan leve heilt greitt med, til nullinntekt. Frå ein dag til neste. I løpet av den siste veka har alle inngåtte, pågåande og framtidige oppdrag forsvunne. Både mine og artistane sine, oppdrag for institusjonar, konsertscener, turnear. Oppdrag for næringsliv, offentlege arrangement, private event, konferansar, føredrag, jubileum, festivalar. Over heile linja, skriver hun i Bergens Tidende.

– (…) me er ikkje berre permitterte, eller arbeidsledige. Det kjem i praksis ikkje ei einaste krone inn på kontoen vår. På ubestemt tid. Og det er ingen vits å gå til Nav. Det finst ingen sikkerheitsnett for denne gruppa.

Appellerer til myndighetene

Norsk kritikerlag og NJ Frilans trekker også fram forskjellen mellom arbeidstakere som permitteres med lønn og selvstendige næringsdrivende som mister hele inntekten, i sin appell til myndighetene.

Spesielt frilanserne som jobber med å dekke kultursektoren og som allerede er blant de lavest lønte frilanserne er utsatte, mener styrene i de to organisasjonene.

– I en undersøkelse som ble utført i samarbeid med blant annet Fritt ord, Oslomet og Nord universitet kom det fram at 53 prosent av respondentene tjener 250 000 kroner eller mindre. På grunn av de mange kanselleringene av arrangementer og forestillinger mister disse frilanserne oppdrag, og de går nå en usikker fremtid i møte, heter det i appellen.

Organisasjonene mener myndighetene bør etablere en ordning tilsvarende dagpenger for journalister, fotografer og kritikere «som primært livnærer seg som selvstendig næringsdrivende».

Også Norsk Skuespillerforbund oppfordrer i en pressemelding om strakstiltak for næringsdrivende kunstnere.

– Det store flertallet av skuespillere arbeider på korte kontrakter, og har ikke noe sikkerhetsnett. Jeg håper regjeringen vil se spesielt på strakstiltak for å sikre denne gruppen, skriver forbundsleder Knut Alfsen i pressemeldingen.

Fagforening med konkrete tiltak

Fagforeningen Creo skriver i brev til Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet at «det ikke vil være rimelig å forvente at det er de enkelte kunstnerne og kompaniene som skal måtte bære de økonomiske tapene som kommer som en konsekvens av folkehelsetiltakene.»

Fagforeningen foreslår fire hjelpetiltak:

  • Kompensasjonsordning for virksomheter som rammes ved stenging/avlysning av arrangement.
  • En ordning tilsvarende dagpenger for selvstendig næringsdrivende kunstnere og frilansere.
  • Endrede retningslinjer for tilbakebetaling av støtte fra Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, osv. I dag gis støtten med krav om at alle konserter/prosjekter må gjennomføres, hvis ikke må hele eller deler av støtten tilbakebetales.
  • Likviditetsfremmende tiltak: garantiordninger som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase, f. eks. utsatte innbetalingsfrister for arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *