Kan frilanslivet bli mer populært?

Til nå har Norge vært et land der kun de færreste av oss velger å jobbe frilans. En ny økonomisk hverdag kan endre dette.

frilansmann

Fra flere hold er det ventet at frilansing vil bli vanligere og vanligere i vestlige land. Emergent Research ga ut en prognose (PDF) på oppdrag fra Intuit som tar for seg 20 trender for 2010-åra. Den ene av disse trendene er at arbeid over hele verden i betydelig grad vil bevege seg vekk fra tradisjonelle ansettelsesforhold og over til frilansarbeid og midlertidige ansettelser.

I USA vil denne typen arbeid utgjøre 40% av totalen innen 2020, i følge Intuit-prognosene. Veksten i Europa følger et lignende mønster. I Nederland økte andelen frilansere med 93% (PDF), altså en nesten-dobling, fra 2004 til 2013.

Norge skiller seg ut

I rapporten Self Employment in Europe (PDF), utført for JP Morgan Chase av Institute for Public Policy Research, slås det fast at Norge sammen med Sverige og Danmark er blant landene med lavest andel av selvstendig næringsdrivende. I Norge utgjør det rundt syv prosent av arbeidsstyrken, mens det europeiske snittet er på 14 prosent.

Arvid Raknerud fra Statistisk Sentralbyrå utarbeidet rapporten The Entrepeneurial Earnings Puzzle for SSB sammen med Mirjam Van Praag. Vi spurte ham om hva han tror er årsaken til Norges særstilling.

– Basert på data for perioden 2001-2012, har vi beregnet at en person som switcher (sic) fra å være heltidsansatt lønnstaker til å bli selvstendig næringsdrivende i gjennomsnitt oppnår 6-7 prosent lavere inntekt enn han/hun vill hatt ved å forbli lønnstaker, forklarer han.

frilansdame

Lite gunstig å stå utenfor

I et land som Norge med veldig fordelaktige trygdeordninger, er det også en ekstra belastning å stå utenfor. Frilansere har begrensede rettigheter kontra vanlige lønnsmottakere, både når det gjelder arbeidsløshet og sykdom. Dagpenger ved arbeidsløshet beregnes for eksempel basert på lønn, og dermed stiller de som driver enkeltpersonforetak på bar bakke da inntekter fra slik virksomhet ikke regnes som lønnsinntekter.

Dette kommer på toppen av det økonomiske og juridiske ansvaret som enkeltpersonforetak innebærer, der eieren står personlig ansvarlig.

Fortsatt lite attraktivt for de fleste

Ledigheten i Norge stiger, og kan i følge SSB sine prognoser fortsette å stige langt inn i 2016 før toppen er nådd. Lav etterspørsel etter norsk olje får ringvirkninger langt utover oljeindustrien. Konkursraten for bedrifter forventes også å stige betraktelig neste år.

Disse faktorene kan til sammen bidra til at det blir mer attraktivt å starte for seg selv, i følge Arvid Raknerud. Han understreker allikevel at vanlige ansettelser fortsatt vil være det mest lønnsomme valget for de fleste.

– Så lenge det er mange gode alternativer i det ordinære arbeidsmarkedet tror jeg det å være selvstendig vil fortsette å være en lite attraktivt sysselsettingsform bortsett fra for enkelte utdanningsgrupper, der selvstendighetsraten tradisjonelt er høy, sier han.

Blant disse utdanningsgruppene nevner han medisin, terapi, psykologi, kunst og håndtverk.

Forventer mer fleksibilitet

I rapporten Global Human Capital Trends hevder også Rådgivningsfirmaet Deloitte at poolen av frilansere vil bli betydelig større. Daglig leder for Deloitte i Norge, Aase Aamdal Lundgaard skriver i et leserinnlegg på NRK Ytring at hun er sikker på at dette vil gjelde her til lands også.

Aamdal Lundgaard mener at millennium-generasjonen tenker annerledes og krever fleksibilitet, og at frilansere i dag sprer risikoen sin ved å ha mange arbeidsgivere. Sikkerheten som en fast ansettelse kan gi, er kanskje ikke så attraktiv som friheten frilanslivet tilbyr.

Hun får støtte fra frilansfotograf Joachim Steinbru fra Stavanger, som vi snakket med i oktober. Joachim holder til ved det nyåpnede gründerkollektivet Mess & Order i Stavanger og tar oppdrag i hele regionen fra både privatpersoner, skoler og bedrifter.

– Selv om jeg er ung har jeg nå startet og jobbet i to reklamebyråer og jeg ser at jeg alltid savner den friheten som det er å være frilanser, forklarer han.

Joachim Steinbru Joachim Steinbru er frilansfotograf i Stavanger, og har opplevd økt etterspørsel i 2015. Foto: Fredrik Vagle

Han tror også at frilansbølgen vil nå Norge slik den har nådd USA og Europa. Han har personlig opplevd økt etterspørsel den siste tiden.

– For et par år siden var det for dyrt for aviser å ha egne fotografer ansatt, så de måtte kutte og heller bruke frilansere. Det hete temaet i Stavanger er jo olje- og gassindustrien. Her ser vi allerede endringer ved at det drypper mye arbeid på oss frilansere grunnet kutt internt hos bedriftene, sier han.

Pågang hos Innovasjon Norge

Økt etterspørsel merker også Innovasjon Norge. Hjørdis Vik ved IN sitt gründersenter i Førde sier at mange flere ringer deres gründertelefon for å be om råd. På bare noen få uker har de mottatt over 1500 telefoner fra folk som går inne med idéer.

– Felles for mange er at de har hatt en idé i lang tid. Når de opplever å bli permitterte eller mister jobben, blir det en anledning til å gripe fatt i idéen, forklarer Vik til Firmanytt.

Les mer på Firmanytt.no: Gründervilje i tøffe tider

Det å bestemme over sin egen hverdag kan virke mer besnærende enn selv den tryggeste jobbavtalen, og i økonomiske nedgangstider er det sannsynlig at flere og flere vil velge frilanslivet her til lands også. Spørsmålet er bare hvor mange, og hvor raskt. Det vanlige arbeidsmarkedet er fremdeles det mest naturlige valget for de som søker økonomisk trygghet.

Frilansinfo følger utviklingen videre.

Kilder: Self Employment in Europe (PDF), Future Working: The Rise of Europe’s Independent Professionals (PDF), Intuit 2020 Report (PDF)

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *