Kan en frilanser være delvis sykemeldt?

Stilles det andre krav til næringsdrivende enn til ansatte når det gjelder sykemelding og sykepenger? Kan man jobbe litt mens man er syk?

I mangel av en arbeidsgiver å legge ansvaret på, er det NAV som skal følge deg opp direkte når du som selvstendig næringsdrivende blir sykemeldt.

HjemmekontorIllustrasjonsfoto: Dan Wilton, iStockphoto

– Dokumentasjon av arbeidsuførheten må skje ved hjelp av en erklæring fra lege. Ved sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, kan også kiropraktor eller manuellterapeut dokumentere arbeidsuførhet i inntil åtte uker, skriver veileder Linda Landsvik hos NAV i en e-post til Frilansinfo.

Hvis det var en kiropraktor som skrev ut sykemeldingen må altså en lege kobles inn for at du skal kunne utvide sykemeldingen ut over to måneder. Den samme kiropraktoren kan overraskende nok gi tre måneders sykemelding til fast ansatte.

– Kan jeg prøve å holde liv i firmaet og ha litt inntekt mens jeg er sykemeldt?

– Hvis du er 100 prosent sykemeldt, har legen vurdert at du ikke kan arbeide. Men dersom du delvis kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver, skal det gis gradert sykmelding, med minste sykemeldingsgrad på 20 prosent, opplyser Landsvik.

Har du en senebetennelse i skulderen vil legen altså kunne gi deg mulighet til å jobbe f.eks. halv arbeidsdag i noen måneder. Staten dekker deg med sykepenger i timene du ikke jobber, men bare etter at det har gått 16 kalenderdager.

De første 16 dagene er det alltid arbeidsgiver som må dekke, og siden du ikke har noen arbeidsgiver må du selv dekke denne kostnaden. Er du ansatt i eget AS er dette fradragsberettiget. Lønn/sykepenger kan ikke fradragsføres i et ENK.

Lavere sykepengegrunnlag

Det er altså ingen forskjell på gradert sykemelding for en selvstendig arbeider og en fast ansatt. Den store forskjellen ligger i at en næringsdrivende uten ekstraforsikring bare kan få utbetalinger som er basert på 65 prosent av gjennomsnittsinntekten de siste tre årene. En fast ansatt har krav på 100 prosent.

Landsvik henviser til NAV sine spesialsider om temaet, der det blant annet orienteres om at det må være tungtveiende medisinske grunner «til at du må være borte fra arbeidet».

– Det er litt komisk med slike formuleringer, som om vi alle fortsatt stempler inn på fabrikken, sier Elisabeth Irgens, webdesigner på frilansbasis.

Hun synes at det kan virke som ren bingo å få fastsatt sykepengegrunnlaget, siden det er den pensjonsgivende inntekten for de siste tre årene som skal legges til grunn. NAV kan be om ekstra dokumentasjon som f.eks. oversikt over innbetalt forskuddsskatt eller en oversikt fra regnskapsfører.

– Min strategi med å betale lite forskudsskatt og levere bilag én gang i året ikke er noe sjakktrekk med tanke på å få fastsatt en høyere gjennomsnittsinntekt, sier Irgens.

Egenmelding ikke lov

For å få utbetaling fra NAV må du ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Hvordan du kan dokumentere dette hvis du sendte siste faktura for fem uker siden, er uklart.

Der fast ansatte kan bruke egenmelding i starten av en sykdomsperiode, gjelder det for frilansere å komme seg til legen så raskt som mulig. Tredageren som lønnstakere kan ta når de føler seg skrale gjelder ikke for næringsdrivende. Viktig å huske siden det som nevnt tar minst 16 dager før utbetalingen av sykepenger starter.

– Hvis man ønsker utbetaling fra første dag må man søke om forsikring, opplyser Linda Landsvik.

Selvstendige næringsdrivende får heller ikke utbetalt feriepenger av sykepengene, slik som arbeidstakere får.

Slik søker du

For å søke om sykepenger må du fylle ut egenerklæringsdelen av sykemeldingsskjemaet fra legen. I tillegg må du sende inntektsopplysninger ved hjelp av dette skjemaet.

Søknadsskjema og informasjon om frivillig tilleggsforsikring finner du på denne siden.

Les mer:

Slik regner du ut sykepenger for frilansere

7 kommentarer

 • Henrik sier:

  Hei. Kjenner til en sak som en bekjent holder på med gjennom NAV. Hun har et ENK. Er sykemeldt og skal ut i fødselspermisjon om 2 mnd. I forbindelse mee beregningsgrunnlaget for dette, KREVER NAV at regnskapet i ENK er ført eller godkjennes av en autorisert regnskapsfører. Loven krever ikke at et ENK må ha dette, så spm er om NAV kan kreve slikt? Så lenge an kan legge frem et ryddig regnskap og alle bilag så burde det holde. Noen som har noen tips…?

 • Dette må da være lovstridig. NAV finner på veldig mye rart, og man må alltid spørre «kan du vise meg den loven der dette står»? Et regnskap som er ført av en autorisert regnskapsfører er ikke noe mer lovmessig enn et som er ført av en amatør i skatteetatens øyne. Derfor antar jeg at NAV er ute og sykler her. Skal sjekke opp.

 • Da har NAVs forvaltningsavdeling bekreftet at det er oppspinn at man må bruke regnskapsfører. Det er mulig for å bruke regnskapsfører for å dokumentere avvik på mer enn 25% omsetningsøkning i inneværende år, slik at dette kan tas med i beregningsgrunnlaget. Men dette kan også dokumenteres med fakturaer og bankutskrifter, så det er ikke et krav. Hvis man ikke dokumenterer omsetningsøkning for inneværende år, legges de tre siste ligningsårene til grunn. Hvis omsetningsøkningen er mindre enn 25% i år blir det vanligvis ingen økning i beregningsgrunnlaget heller. Men hver sak vurderes spesielt.

 • Henrik sier:

  Hvordan har du fått dette bekreftet? Pr mail eller pr tlf. Kan du sende meg kopi av det?

 • Ikke svar å få på e-post, men på telefon svarte de uten å nøle. Du må ikke snakke med et vanlig NAV-kontor, men be om å få snakke med Forvaltningen.

 • Henrik sier:

  Tusen takk for hjelpen:)

 • Henrik sier:

  Et annet spm som nå er i samme sjanger:

  Vurderer å ikke føre utgifter for 2012(første driftsår) i mitt ENK, for å få opp beregningsgrunnlaget for sykepenger gjennom en forsikring jeg har hos NAV. Vil da selvsagt få en restskatt til høsten…

  Årsaken til at jeg tenker på dette, er en kommende situasjon som kanskje kan føre til sykemelding – og da ønsker jeg mest mulig ut av den forsikringen.

  Er det noen som vet om dette vil lønne seg, og ellers har gode tips om ENK og skatt og slikt?