Justisdepartementet utreder mikro-AS

En mer småbedriftsvennlig aksjelov er målet med utredningen, som ble bestilt av Justisdepartementet 1. juli.

I motsetning til høyere prioriterte utredninger der et utvalg settes på saken, er det her en såkalt enpersonsutredning som er blitt satt i verk. Målet skal etter sigende være å få ting gjort raskere. Advokatfirmaet BA-HR ved advokat og partner Gudmund Knudsen

(bildet) har fått oppdraget, og skal levere varene innen utgangen av året.

Knudsen jobbet tidligere for Justisdepartementets lovavdeling, og har selskapsrett som en av sine spesialiteter.

Slakkere krav til aksjekapital?

Advokaten har fått i oppgave å se på den norske aksjeloven blant annet i lys av EUs «Small Business Act». De fleste EU-land har for lengst innført mikroaksjeselskaper der kapitalkravet er kraftig redusert. Tidligere forslag fra blant andre NHO, Bedriftsforbundet, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening og Den norske Revisorforening skal tas med i beslutningsgrunnlaget.

Utrederen skal blant annet vurdere om kravet til minste aksjekapital bør reduseres. Etter gjeldende lov skal aksjeinnskudd fullt ut være innbetalt før registreringen av selskapet i Foretaksregisteret, men nå skal det vurderes om det bør innføres regler som åpner for at aksjeinnskudd helt eller delvis innbetales på et senere tidspunkt. Det skal også vurderes om det er rom for en forenkling av utdelingsreglene.

Generalforsamling via Skype?

Et mer kuriøst punkt som skal utredes er om det skal bli mulig å stifte et AS uten at eierne møtes fysisk. Elektronisk deltakelse og stemmegiving på generalforsamlinger skal vurderes. I tillegg skal det vurderes om reglene for inkalling til og avholdelse av generalforsamling kan fravikes hvis aksjeeierne er enige om det.

Eget forslag om revisjonsplikt

Spørsmålet om revisjonsplikt er ikke en del av utrederens mandat. Dette spørsmålet behandles separat av Finansdepartementet. En proposisjon ventes samtidig som utredningen aksjeloven skal være klar.

Kilder: Regjeringen, Bedriftsforbundet og Revisorforeningen.
Foto: Advokatfirma BA-HR

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *