Johnsen avviser avsetning for enkeltpersonforetak

Finansministeren har avvist Høyres forslag om å gjøre som Sverige og gi mulighet for å bygge opp kapital også i enkeltpersonforetak.

Finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: Nord-Trøndelag fylkesting (Flickr/Wikimedia Commons)

Som kjent må enkeltpersonforetak betale full skatt av alle pengene i firmaet hvert eneste år. Aksjeselskaper kan derimot la så mye de ønsker gå til å øke egenkapitalen, og utsette en del av skatten inntil utbytte blir tatt ut.

Seks stortingsrepresentanter fra Høyre fremmet forslag om at Norge innfører en ordning der enkeltpersonforetak, på samme måte som AS, kun skatter 28 prosent av overskudd som blir stående i bedriften. Dermed var Regjeringen nødt til å ta stilling til saken.

Bryter med skattereformen

Svaret fra finansminister Sigbjørn Johnsen til Finanskomitéen på Stortinget viser at forskjellsbehandlingen vil fortsette. Johnsen vil ikke utrede saken videre, og viser til at samme tema ble utredet i 2005. Konklusjonen den gang ble at en mulighet for avsetning for ENK bryter med intensjonene i skattereformen fra 1992.

– Slike fond gir i praksis en skattekreditt til virksomheter som hadde økonomi til å foreta avsetninger, noe som i praksis betyr reelt sett lavere skattesatser for disse, heter det i utredningen.

Tanken her er altså at alle personlige skatteytere skal behandles likt, uansett om man har tjent nok til å la litt penger stå i firmaet eller ikke. Det synes dermed som Regjeringens mål er å unngå å gjøre det mer interessant å tjene mye penger versus å tjene et minimum.

Økt press på ligningsvesenet

Utvalget som utredet saken i 2005 kom blant annet til at beskatning ved utdeling i enkeltpersonforetak ville medføre økt behov for ligningsmessig kontroll av skjulte utdelinger, siden det ikke er andre eiere i selskapet som kan være med på å kontrollere at utdelingene blir korrekt utført.

– Dette krever antakelig betydelige ligningsmessige ressurser, het det i utredningen.

Utvalget pekte på at grensa mellom privatperson og foretak er så flytende at det ville bli vanskelig å skape klarhet rundt utdelingen fra foretaket.

Bedriftsforbundet ikke fornøyd

Bedriftsforbundet skriver i en kommentar at de ikke kjøper svaret fra Regjeringen, og viser til at ordningen fungerer utmerket i Sverige.

– Vi vil fortsette kampen for å fjerne både denne og annen diskriminering av enkeltpersonforetakene, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet.

1 Trackback

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *