Husk frivillig yrkesskadeforsikring

Som selvstendig næringsdrivende har du i motsetning til lønnstakere ikke rett på yrkesskadeerstatning, og bør derfor tegne frivillig forsikring.

Forsikringen tegner du hos Arbeids- og velferdsetaten (NAV). En årlig innbetaling på 0,4 prosent av forventet skattbar næringsinntekt er det som skal til, heldigvis ingen høy pris å betale. Premien betaler du forskuddsvis. Det første året beregnes prisen fra og med den måneden du tegner forsikringen.

Kostnadseksempel:

  • Flash-designeren Olav har de siste to årene hatt en skattbar næringsinntekt på rundt kr. 230.000.
  • Han forventer å ha større overskudd i år, og i setter i samråd med NAV inneværende års forventede inntekt til kr 275.000.
  • 275.000 x 0,4% = Forsikringspremie å betale: kr 1100.

Kostnaden er naturlig nok fradragsberettiget i regnskapet og gjør at forsikringen i praksis koster deg noen hundrelapper mindre.
Yrkesskadeforsikring
Sittestilling som ikke akkurat anbefales. Illustrasjonsfoto: John

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er blant sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Hvis du får varig medisinsk mén som følge av yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett til ménerstatning.

Det skal ikke betales premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnbeløpet.

Søknadsskjema kan du laste ned fra dokumentbanken. Utfylt skjema leveres ditt lokale trygdekontor.

Hvis du foretrekker en private forsikring kan du spørre forsikringsselskapet ditt hva har å tilby. Sammenlign kriteriene de bruker for å vurdere om en skade er yrkesrelatert eller ikke med tilsvarende kriterier fra NAV.

Les mer om pensjon her.

Les mer om sykepenger her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *