Hvordan fører frilansere regnskap?

Friheten i å jobbe som frilanser er noe mange mennesker trekker etter. Spesielt er det kanskje det å jobbe hjemmefra som frister folk flest. Mange nordmenn jobber frilans innenfor diverse bransjer, og de driver oftest enten sitt eget enkeltmannsforetak eller muligens også et aksjeselskap som skatteobjekt for inntekten.

Tilbud fra regnskapsførerSom frilanser er det fort gjort å komme inn i tankegangen at en kun skal utføre de oppgavene som er direkte knyttet til de tjenestene en tilbyr. Allikevel er det slik at med inntekt så kommer ansvaret for å for eksempel føre regnskap. Dette er en oppgave som mange frilansere sliter med, men det finnes gode råd.

Hva er et regnskap?

Et regnskap er kort forklart en oversikt over den finansielle situasjonen til et firma. Her føres inntekter og utgifter, og nøkkeltall slik som omsetning og resultat kommer ut av regnskapet. Det brukes både som styringsverktøy, og som potensielt en mulighet for å presentere bedriften til investorer. Du kan se alle regnskapene til bedrifter på proff.no.

Helt konkret, så føres blant annet alle bilag inn i regnskapet. Dette er nærmere bestemt fakturaer og kvitteringer som bedriften har støtt på ved både kjøp og salg av tjenester og varer. For en frilanser er nok regnskapet her ganske lite, men det skal fortsatt føres riktig med tanke på fakturaer ved salg, og ikke minst kvitteringer ved innkjøp av utstyr.

Et regnskap inneholder også informasjon slik som MVA, og lønnsutbetalinger, selv om sistnevnte ikke alltid relaterer til frilansere, med mindre en ansetter seg selv i eget AS. MVA er derimot noe som blir aktivert ved første faktura som overstiger 50 000kr i årlig omsetning, så dette er mange frilansere ansvarlige for å føre.

Målet med å føre regnskapet underveis i året er forøvrig å levere årsregnskapet. Alle enkeltmannsforetak som omsetter over 50 000kr årlig, så vel som alle aksjeselskap uansett omsetning, er nødt til å levere inn et årsregnskap som beskriver bedriftens inntekter og utgifter, da først og fremst av skattemessige grunner.

Hvilke frister har regnskapet?

Fristen for å levere årsregnskapet for aksjeseskaper er 6 måneder etter endt regnskapsår, noe som for de aller fleste frilansere altså vil være 30. juni. Om årsregnskapet ikke leveres innen denne fristen, så kan overtredelsesgebyrene faktisk beløpe seg helt til kr 59 800. Tvangsmulkten er satt opp i et system som sakte men sikkert gjør kostnaden av ikke levert regnskap såpass massiv.

MVA-oppgavene har også ganske strenge retningslinjer for frister, der tvangsmulkt kan tilkomme. Fristene er her 10. april, 10.  juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember, og 10. februar. Her er det i grunn ikke å overholde fristene som er det mest alvorlige, men heller det å misforstå regelverket. Ved feil i MVA-oppgaven kan store gebyrer tilkomme.

I tillegg til disse fristene skal for eksempel forskuddsskatt betales 4 ganger i året, og aksjonæroppgaven må leveres dersom du som frilanser har stiftet et AS. Det er i det hele tatt mange frister å holde styr på, og mye kan gå galt dersom en roter det til i regnskapet sitt.

Hva skjer hvis man roter til regnskapet?

Som nevnt ovenfor kan en få tvangsmulkt når en roter det til i regnskapet. Disse er absolutt de mest vanlige konsekvensene for mislighold, men de er langt i fra de eneste. Å betale en tvangsmulkt er forsåvidt ikke en så veldig stor straff i det store bildet, men hva om en for eksempel ikke hadde budsjettert for en slik bot?

Det kan uansett også resultere i meget dårlig likviditet dersom en får en bot på et dårlig tidspunkt. I verste fall må bedriften legge helt ned dersom økonomien får seg en virkelig støkk som følge av bøtene. Spesielt for frilansere som kanskje er nye innen sin drift, så kan dette fort bli tilfellet.

Uansett utfall av det å rote regnskapet til, så er det umulig å finne noe positivt ved dette. Selv om en kanskje har spart noen kroner på å gjøre regnskapet selv, så har dette både tatt tiden bort fra frilanser oppdrag, og det har potensielt ført til en kostnad og et hodebry som hadde gjort at det å ansette en regnskapsfører nok heller hadde lønnet seg.

Dette kan en regnskapsfører hjelpe til med

Selv om en altså rimelig kan føre regnskapet selv over nett som frilanser, så er det faktisk ganske sjeldent at dette lønner seg. Myten om at en regnskapsfører må koste så veldig mye er også nettopp det – en myte uten sidestykke. Selv om en regnskapsfører på ingen måte er gratis, så er det en kostnad som er verdt det for de aller fleste frilansere.

En regnskapsfører kan gi deg ro og fred til arbeidet ditt. For mange frilansere er tross alt målet å bygge seg opp en bærekraftig bedrift til slutt, og da må det fokuseres på det du er best på. Regnskapet tar her kun tid fra deg som effektivt kunne blitt brukt på å gjøre din egen jobb på en bedre måte.

Her finner du regnskapsførere

Om du først som frilanser har bestemt deg for å finne en regnskapsfører, hvor kan du egentlig lete? Mange ender opp med å spørre om referanser fra venner og kjente, mens andre ser til Google for å gjøre sine egne søk etter en regnskapsfører. Ingen av disse metodene er derimot optimale.

I stedet bør en sammenligningsportal for regnskapsførertjenester benyttes. Ved hjelp av en slik portal får du nemlig tilbud om de tre mest optimale regnskapsførerne i ditt område. Alt du trenger å gjøre for å motta resultatene er å fylle ut et skjema, og anbefalingen i seg selv er her helt gratis. Et eksempel på en slik portal er regnskapsførertilbud.no. Her kan du lese generell informasjon om regnskapsførere, og også få tilbud fra forskjellige regnskapsførere.

Oppsummering

Om du driver med frilansarbeid, så kan det fort være fristende å føre regnskapet selv for å spare noen kroner. Et regnskap kan derimot være veldig krevende, og spesielt tøft kan det kanskje være med tanke på alle de forskjellige fristene som skal overholdes blant annet.

Som frilanser bør du heller fokusere din tid på å gjøre det du er best på, og heller ansette en regnskapsfører til ditt regnskap. Da vil du se gode resultater i din egen frilanskarriere, og dessuten kan du unngå rot og feil i ditt regnskap.