Hva i huleste er en kreditnota?

Hvis du har gjort en feil på en faktura som er sendt, kan du ikke bare sende en ny. Du er pålagt å sende en kreditnota.

En kreditnota er et dokument som opphever hele eller deler av en faktura som du allerede har sendt. Sluttsummen på kreditnotaen er i favør av den som blir fakturert. Men summen skal alltid være positiv, det vil si større en kroner 0,-.

kreditnota

Eksempel:

Du sender en faktura men oppdager neste dag at du har fakturert 9000 kroner for mye, i tillegg til den riktige summen på kr 12.800. Feil sum! Hva gjør du?

 • Send en kreditnota som opphever fakturaen du sendte.
 • Lag en ny faktura med riktig sum.
 • Send begge dokumentene til kunden.

Sluttsummen på kreditnotaen skal i dette tilfelle være kr 21.800.

50 kommentarer

 • Trultemora sier:

  Dette utsagnet «Sluttsummen på kreditnotaen skal i dette tilfelle være kr 21.800.» er vel feil?

 • Hansson sier:

  Det avhenger av hvordan du gjør det. I dette eksempelet krediterer vi kunden for hele det opprinnelige beløpet før vi sender en ny faktura med riktig beløp. Da er kr 21 800 korrekt. Du kan også sende en kreditnota som annullerer en del av en sendt faktura, i vårt tilfelle kr. 9000. Men dette er kanskje litt mindre oversiktlig for nybegynnere som seinere skal føre dette i regnskapet, så vi valgte den helt enkle måten å gjøre det på.

 • Heidi sier:

  Hei.
  Hvis man derimot har fakturert for lite? Kan man da lage en kreditnota for den gjeldende fakturaen og så sende en ny faktura til kunden?

 • Hansson sier:

  Det kan du absolutt, men det enkleste er vel kanskje å bare sende en ekstra faktura på det som mangler?

 • hallvard sier:

  Hei,

  Må en kreditnota se ut som en faktura (altså bruke faktura program), eller kan det være gjort i excel el lignende?

 • Hansson sier:

  Må ha de samme kjennetegnene som en vanlig faktura, dvs. organisasjonsnummer, firmanavn, osv. Må dessuten være en låst pdf, holder ikke å sende en excel-fil på e-post. Skal inn i nummerserien av fakturaer du sender ut, så bruker du fakturaprogram må du bruke dette programmet også til kreditnotaer.

 • hallvard sier:

  Takk for svar 🙂
  Bruker et gratisprogram som heter faktura1.no, men finner ikke ut hvordan man sender kreditnota med det og får ikke tak i de som har laget det. Hva bør jeg gjøre? bare vente på svar?

 • Hansson sier:

  Hvis det ikke har innebygd støtte for kreditnotaer er det kanskje best å gå over til et av de bedre systemene som finnes på markedet. Alternativet er at du bare lager en ny faktura og skriver i fakturafeltet «KREDITNOTA – sum til gode – gjelder faktura nr. xxx». Det gjelder da for deg å huske at du skal trekke fra summen i regnskapet i stedet for å legge den til.

 • Stian sier:

  Bruker også faktura1 og synes det fungerer veldig bra. Lage kreditnota gjør du i fakturalisten. Det er en link i høyre kolonne som heter «lag kreditnota» eller noe.

 • hvard sier:

  Den nye fakturaen skal ha nytt fakturanummer, ikke sant?

 • hvard sier:

  Min kunde ønsker at jeg krediterer hele beløpet og sender ny faktura. Kreditnotaen skal ha samme sluttsum som den opprinnelige fakturaen?
  Altså uten -(minus?) foran?

 • Hansson sier:

  Ja, nytt fakturanummer og positiv sum, altså uten minus foran. Det bør stå «Til gode» i steden for «Å betale» foran sluttsummen.

 • Snorre Skage sier:

  Jeg driver å selger olje for en leverandør. Kjøper drivstoffet med 30 dagers forfall og han kreditere ved salg.Etter min mening må han kreditere opp i mot en faktura , og ikke som han gjør kreditere med nye 30 dager etter at varen er solgt .Da blir vi jo en bank for han .

 • Hansson sier:

  Ja, høres ikke ut som en helt ren fremgangsmåte det der. Det skal først faktureres før det kan krediteres, og kreditnotaen skal alltid kobles mot et fakturanummer.

 • Christian sier:

  Hvordan fører man opp kreditnota i sitt eget regnskap..?

  Jeg har sendt ut en faktura nr. 12 som lyder på 2500,-
  Det viser seg at adressen er feil, noe som jeg oppdager et par fakturaer senere, og kreditnotaen får da nummeret 16 (dette gjør fakturaprogrammet automatisk).

  Skal jeg da føre opp faktura 12 som inntekt i regnskapet, og kreditnota 16 som en utgift slik at summen totalt sett blir 0?

  Hvis jeg ser bort fra både fakturaen og kreditnotaen går jeg uansett i 0, men jeg får hull i nummereringen i regnskapet mitt

 • Hansson sier:

  Faktura 12 skal føres som salgsinntekt på vanlig måte. Kreditnotaen som opphever denne skal føres motsatt. Summen blir da null slik du skriver. Her er et eksempel på føring av en kreditnota som du sender til en kunde. Summene skal også føres på den aktuelle kunden din sin kundereskontro (oversikt over alle regnskapshandlinger som har med denne kunden å gjøre)

  Dato Beskrivelse Konto
  25.02.2011 Kundefordringer 1500 Kredit: 2 250,00
  25.02.2011 Utgående merverdiavgift, høy sats 2700 Debet: 450,00
  25.02.2011 Salgsinntekt, avgiftspliktig høy sats 3000 Debet: 1 800,00

 • Even sier:

  Hei.
  Har et spørsmål om begrepet kreditnota/kreditfaktura.

  Hvis man feks avregner en strømmåler og kunden har penger tilgode, la oss si kr 1000. Da vil det bli laget en avregning/kreditfaktura som viser at kunden har penger tilgode.
  Men så viser det seg at denne er feil, den skulle vært på kroner 1500. Da må det lages en motpost, og i selskapet jeg jobber sier de at denne cancelleringen heter kreditnota, noe jeg mener er feil.
  Jeg mener bestemt at en cancellering ikke heter kreditnota/kreditfaktura når opprinnelig beløp er i kundens favør. I mitt hode er en kreditnota alltid i kundens favør. Kan du fortelle meg hvem som har rett?

 • Vil tro at det ikke finnes noe norsk begrep som er dekkende. I praksis er det en ekstra kreditnota som blir lagt oppå den forrige for å øke tilgodebeløpet. Fakturaen(e) som motsvarer disse kreditnotaene er allerede sendt, siden kunden i løpet av året har betalt for mye.

 • Even sier:

  Du misforstod mitt spørsmål virker det som.

  En kunde har fått en årsavregning med tilgodehavende på 1000 kroner. Med andre ord har kudnen da fått tilsendt en kreditfaktura på kr 1000. Men så viser det seg at denne skulle vært på 750 kroner. Da må det lages en motpost på disse 1000 kronene, altså en debet. Siden kunden har tilgode er jo avregningen en kreditnota kan ikke cancelleringen også kalles en kreditnota?

 • I forrige eksempel økte tilgodehavende fra 1000 til 1500. Nå er eksempelet motsatt. Når jeg tenker meg om kommer vel neppe avregningen som en egen kreditnota/faktura, den kommer som en del av den løpende faktureringen, der det trekkes fra et visst beløp på den vanlige fakturaen. Hvis det viser seg at de trakk fra for mye i desember vil de sannsynligvis bare øke summen som faktureres måneden eller kvartalet etter. Altså er det sannsynligvis fakturaer det er snakk om i begge eksempler, ikke kreditnotaer, til tross for at fakturaene inneholder varelinjer med negativ sum.

 • Even sier:

  En avregning kan komme som en egen faktura eller kreditfaktura.

  Det spiller ingen rolle om beløpet økes eller reduseres. Cancelleringen som gjøres gjøres jo på avregningen på 1000 kroner. Hva heter da denne cancelleringen? I og med avregningen i utg punktet er en kreditfaktura så må jo cancelleringen hete debetnota eller faktura? I mitt selskap så kaller de en cancellering for kreditnota, uavhengig om man cancellerer en positiv eller negativ avregning. Dette mener jeg er feil. Håpet du kunne hjelpe, men tror ikke du forstår hva jeg mener. 🙂

 • Som sagt tror jeg det ikke finnes noe spesielt ord for dette, det er nok kreditnota som er i bruk. Men jeg er ikke regnskapsfører. Du bør ta kontakt med en fagmann hvis dette er viktig å finne ut av.

 • Hjelp? sier:

  Om man i etterkant av utstedt faktura vil endre mottaker for faktura (mottakers navn og adresse) kan man bruke kreditnota?

  Og for å gjøre saken enda litt vanskeligere: Om opprinnelig faktura er opprettet før man blir moms-registrert, hvordan skal man unngå at en eventuell ny faktura opprettet til den nye mottakeren, ikke blir med mva.?

 • Når navn og adresse på fakturaen skal endres, enten avsenders eller mottakers, skal det sendes kreditnota. Ingen opplysninger på en faktura kan endres uten at den første fakturaen krediteres til fordel for den rettede versjonen. Dersom du først er blitt innmeldt i MVA-registeret skal du uansett fakturere med MVA, selv om den forrige fakturaen du sendte ikke hadde MVA.

 • Kristin sier:

  Hei! Jeg driver med en skoleoppgave, og lurte på om du kunne hjelpe meg med noe:

  Et selskap har en kundefordring på en kunde på 112 500. Kunden mottar faktura og betaler ned hele kundefordingen. Det er ikke opplyst om at kunden har noe mer utestående til selskapet etter betalingen.

  I ettertid er kunden misfornøyd og de utstedes en kredittnota på 14 000. I min fasit debeteres salg med 14 000 og kundefordringene krediteres med 14 000. (Ser bort fra mva) Jeg ville heller sagt at bank krediteres med 14 000 istedenfor kundefordringene, siden fordingen allerede er betalt og derfor kan den ikke reduseres noe mer. Hvis kunden ikke hadde betalt enda, hadde jeg sagt meg enig, men selskapet må vel i denne situasjonen ta ut penger av banken og gi til kunden? Eller er en kreditnota mer som en «tilgodelapp» så kunden kan kjøpe mer av selskapet en annen gang uten å betale kontant? Hva om kunden bare skulle kjøpe 1 gang?

  Kunne du hjulpet meg med å forstå noe av dette? 🙂

 • Even sier:

  Kristin, det er slik at kunden kan motta en kreditfaktura på kr 14000. Denne kreditfakturaen kan utbetales fra selskapet til kunden. Men i regnskapet må han ha en fysisk kreditfaktura slik at det regnskapsmessig blir riktig.

  Kunden mottar en kreditfaktura på kr 14000 og kan ringe selskapet å be om å få den utbetalt.

 • Jonny sier:

  Even har rett.

  Til opplysning så er kreditfaktura = kreditnota.

 • annette sier:

  Hvis jeg krediterer hele fakturaen for deretter å lage en ny, må jeg da betale kunden beløpet for deretter å få det tilbakebetalt? hvis et av beløpene på fakturaen er feil; er det ok at jeg stiller alle de andre beløpene på kreditnotaen til «0», og det som er feil til f.eks. «-40 kr» slik at det totale beløpet som krediteres blir -40?

 • Du trenger ikke å sende tilbake penger du likevel har krav på. Skylder du noen penger, må du selvsagt betale tilbake, men ikke ellers. Det går fint å delkreditere en faktura, men det enkleste og tydeligste for alle parter (og enklest for regnskapsføringen) er at du nuller den helt ut og lager en ny som er korrekt.

 • Emil sier:

  Jeg har feilfakturere en kunde og ønkser å oppheve fakturaen. Slik situasjonen er skulle jeg ikke fakturert kunden noe som helst.

  For kreditnota står her at «..summen skal alltid være positiv, det vil si større en kroner 0,-«.

  Vil det si at jeg ikke kan oppheve hele beløpet på fakturaen jeg har sendt feil? I såfall, hva kan jeg gjøre for at denne fakturaen skal oppheves?

 • Med at summen må være positiv menes bare at en kreditnota gir deg penger til gode, mens en faktura gir deg penger «å skylde». På en faktura står det «å betale» mens på en kreditnota står det f.eks. «Til gode» nederst ved summen. Bruker du et fakturaprogram som f.eks. Conta Faktura vil dette gå automatisk, du trenger altså ikke å tenke :). Les også Contas artikkel om kreditnota.

 • Espen sier:

  Hei.
  Jeg har sendt faktura til et firma (en kunde). Navnet på firmaet var feil på fakturaen, og de har bedt meg sende ny faktura eller kredittnota.

  Skal jeg sende kredittnota med 0,- i sluttsum eller beholde hele summen fra den orginale fakturaen?

 • Hansson sier:

  Hei Espen. Du må sende både kreditnota og ny faktura. Kreditnotaen opphever den feile fakturaen som er sendt ut. Kreditnotaen skal ha samme sum som fakturaen som ble sendt ut. Tallet kan skrives med minus foran, eller ikke, alt avhengig av hvordan ordlyden/oppsettet er i fakturaprogrammet du bruker. På http://www.conta-faktura.no er det enkelt å lage kreditnota, det er det nok også på de fleste andre fakturasystemer.

 • Oddvar Opstad sier:

  Først sendes faktura til kunden, fakturadato 7.jan, forfallsdato 6.feb. Gjelder forhåndsbetaling av et abonnement. Så blir abonnementet avbestilt. Kreditnota blir generert ETTER forfallsdatoen for førstnevnte faktura. Skal kunden betale fakturaen?

 • Hansson sier:

  Hvis fakturaen er besluttet kreditert, skal ikke kunden betale fakturaen. Hvis kunden av en eller annen grunn allerede har betalt, sender du pengene tilbake sammen med kreditnotaen. Hvis kunden ennå ikke har betalt, sender du kun kreditnotaen. Hvis bare en del av fakturaen skal betales, betaler kunden denne delen, og får en kreditnota på resten av summen.

 • Siri sier:

  Hei..

  Etter overgang fra DA til enkeltmannsforetak, så skal vel alle fakturaer som kommer fra kunder være oppført med riktig nytt firmanavn og nytt org.nr, for at dette skal kunne føres riktig vel?

 • Ja, selvfølgelig. Du kan ikke føre fakturaer sendt til et helt annet firma i regnskapet i ENK-et.

 • Sego Lily sier:

  Hei,
  har noen her opplevd noen gang at bedriften ber om kreditnota for 12 måneder? Jeg har kontrakt med firmaet som konsulent og der skal jeg fakturere det selskapet jeg har kontrakt/avtale med. Dette selskapet har eg fakturert.
  Så ber bedriften meg etter 12 måneder, om å sende kreditnota og bytte navn til datterselskapet deres?
  Siden datterselskapet hele veien har betalt mine fakturaer. Og ikke det firma jeg har kontrakt/avtale med. Er dette normalt eller er det noe rart/lureri her?
  Tusen takk på forhånd.

 • Ingenting i veien for dette, men det høres snålt ut. Du har hatt en kontrakt med ett firma, og nå vil de at den kontrakten etter at jobben er utført skal byttes til et annet firma. Jeg ville bare sagt nei til det, siden man bør fakturere det selskapet oppdraget er avtalt utført for.

 • Sego Lily sier:

  Tusen takk for svar! Ønsker deg en fin dag, og god helg!

 • Sego Lily sier:

  Et spørsmål til. De nekter å utbetale min neste faktura, selv om jeg har jobbet for dem den måneden, om jeg ikke sender kreditnota for de 12 månedene. Og selvom kontrakten ikke er endret, så har de bedt meg fakturere datterselskapet og kreditere månedenes faktura også.

  Er dette lov?

 • Nei, dette er selvfølgelig helt lovstridig. De kan ikke tvinge deg til å kreditere for arbeid du har utført for et spesifikt firma, det skal faktureres det firmaet jobben er gjort for og kontrakten er skrevet med. Hvis dere gjør om selve kontrakten, kan det muligens forsvares, men det må da gjøres i ryddige former, ikke på denne cowboy-måten du nå beskriver. Du kan kjøre inkasso for å kreve inn pengene dine, og du vil vinne saken. Hvis de ikke vil endre kontrakten så får de fakturaer til firmaet i kontrakten. Noe annet ville jo være at du tok en risiko for å sende fakturaer som de ikke betaler fordi «vi har ingen kontrakt med dette firmaet». I verste fall ville de vunnet mot deg i retten fordi de faktisk ikke trenger å betale når du fakturerer et firma du aldri har jobbet for. Hva kan motivasjonen deres være? Å flytte overskudd fra morselskapet til datterselskapet for å spare skatt? Høres nesten ut som noe sånt. De kunne jo heller brukt konsernoverføring til dette.

 • Sego Lily sier:

  Tusen takk Atle. Dette var til stor hjelp. Jeg skal prøve å løse dette utfra hjelpen jeg har fått fra deg. Takk så mye igjen!

 • Knut Pedersen sier:

  Hei.
  JEg har fakturert ut en regning på 30000,- før jeg ble momsregistrert. jeg har allerede mottatt betaling for denne jobben, men nå skal jeg etterfakturere moms.
  Jeg sender kreditnota pålydende 30000,- med eget fakturanr. for så å sende ny faktura inkl.mva, også med eget fakturanr.
  men jeg har jo allerede mottatt de 30000,- hvordan får jeg spesifisert det korrekt i fakturaen inkl.mva at kunden kun skal betale 7500,-??

  et annet spørsmål også; hvor fører jeg kreditnotaen i mitt regnskap? som kjøp?

  hjertelig takk for all hjelp…

 • Du bare opplyser i en melding i e-post eller på selve fakturaen (beskjedfelt) at kun MVA på kr 7500 skal betales av den nye fakturaen. Men husk at du bare skal etterfakturere MVA for den fakturaen som dytta omsetninga over 50 000 kroner. Kreditnotaen fører du motsatt av en vanlig faktura, med beløpet som kredit i stedet for debet på posten for kundefordringer. Du trekker altså summen fra på reskontroen for den aktuelle kunden, og trekker samtidig summen av fra omsetningen.

 • Knut pedersen sier:

  Ikke verst. Svar midt på natten å alt 🙂
  Tusen takk, dette oppklarer det hele.
  Fortsatt riktig god jul..

 • Arnt Yngve Arntsen sier:

  Hei,

  skal en kreditfaktura ha bsamme dato som fakturaen som krediteres?

  Bakgrunn for spørsmålet er at opprinnelig faktura hadde fakturadato i desember 2014, mens krediteringen ble foretatt i april 2015

 • Atle Hansson sier:

  Hei Arnt Yngve, kreditnotaen skal dateres til den dagen den opprettes. Det kan altså fint gå mange måneder fra fakturaen ble laget til den blir kreditert. Krediteringen skal føres i 2015-regnskapet for ditt vedkommende.

 • Bjarte Skintveit sier:

  Fakturerer til Fylkesekommunen som bruker EHF-format, der eg genererer fakturaer i et nettbasert program som heter Basware. Hvordan lage kreditnota her?

 • Jostein Hakestad sier:

  Hei Bjarte! Anbefaler at du tar kontakt med Basware for å finne løsningen. Men i Conta Faktura er det så lett som å trykke på en knapp. Avhengig av hvilke behov du har kan du jo vurdere å bytte program: http://conta-faktura.no/fakturaskolen/overgang-til-conta-faktura-fra-et-annet-program

2 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *