Når kan jeg sende ut purring?

Her er det du trenger å vite om purring, purregebyr, forsinkelsesrenter og inkasso.

Du kan sende en purrefaktura så snart betalingsfristen går ut, men da kan du ikke legge til purregebyr.

Legg uansett inn noen dagers margin for treghet i banksystemet før du begynner å purre. Helst venter du til det har gått 14 dager over fristen. Da har du rett til å legge på purregebyr. Den lovfestede gebyrsatsen er kr 60 (1.1.2010). Det skal ikke beregnes moms av gebyret.

Har du ventet i 14 dager fra betalingsfristen gikk ut, kan du legge til forsinkelsesrenter. Lovfestet rentesats er for tiden på inntil 8,75% årlig (gjeldende sats fra 1.1.2010 til 1.6.2010). Bruk gjerne Finansdepartementets kalkulator for utregning av forsinkelsesrenter.

Send purrefakturaen på papir i posten. Ikke bare er du sikrere på at den kommer fram, men du har også større rettslig tyngde i forhold til et pengekrav på e-post. Purringen må ha betalingsfrist på 14 dager eller mer.

Hvis du ikke ønsker å purre kunden prøver du å ta en telefon til kontaktpersonen din eller til økonomiavdelingen. De fleste sakene skyldes misforståelser eller forglemmelser og kan løses på denne måten.

For at du skal ha lov til å legge til purregebyr:

 • Purring med gebyr (kr. 57 fra 1.1.2008) må inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige regningen.

For å kunne legge til forsinkelsesrenter:

 • Purring med renter kalles rentenota. Rentenotaen må inneholde de samme opplysningene som den opprinnelige regningen.
 • En rentenota må ha minimum 14 dagers forfall.

Hvis kunden ikke betaler etter første eller eventuelt andre purring, kan du sende inkassovarsel. Legg på nytt gebyr på toppen av de tidligere. Juster rentesummen fram til dags dato. Husk at det ikke er renter på renter på forsinkelsesrenten (rentesrente).

Merk tydelig på fakturaen at kravet går til inkasso hvis betaling uteblir.

For inkassovarsel må disse kriteriene oppfylles:

 • Skal ifølge Inkassoloven sendes på papir.
 • Minimum 14 dagers forfall.
 • Kan inneholde purregebyr/renter hvis du har ventet i 14 dager siden betalingsfristen fra siste purring gikk ut.
 • Må opplyse om rentesats og fra hvilken dato rentene er beregnet.
 • Du kan ikke sende flere purringer etter at et inkassovarsel er sendt.
 • Tittelen på brevet skal være «Inkassovarsel» eller «Varsel om inkasso». Ordet purring må ikke brukes noe sted i teksten.
 • Det skal tydelig fremgå at «dersom ikke fristen overholdes overføres saken til inkasso/til inkassobyrå for inndrivelse.»

Krav der det foreligger en innsigelse/tvist mellom kunden og deg kan ikke sendes til inkasso.

Hvis du ikke har til hensikt å la et krav gå til inkasso, skal du ikke sende inkassovarsel. Inkassoloven sier at det ikke er god inkassoskikk å true med noe du ikke har tenkt å gjennomføre.

Hvis du allerede har sendt inkassovarsel, kan prosessen startes med å sende en betalingsoppfordring. Som før justerer vi opp rentene, og legger nytt gebyr på toppen av de gamle. Denne gangen er imidlertid gebyret på 180 kroner (1.1. 2010).

Du kan bare legge til tre gebyrer i forbindelse med samme krav. Enten for to purringer og én betalingsoppfordring, eller for én purring, ett inkassovarsel og én betalingsoppfordring. Den siste prosedyren er den mest brukte fordi den har best resultater.

Et inkassokrav du sender selv kan være en idé å sende rekommandert, da mottakeren må signere for å få det ut. Dermed kan vedkommende ikke hevde å ikke ha mottatt det. Sjekk med postkontoret om kunden har hentet brevet. Hentefristen er to uker, og Posten sender ut hentevarsel nummer to etter en uke. Du må altså vente to uker før du kan være sikker på at kunden ikke har hentet brevet.

Fremdeles ingen reaksjon?

Saken går nå til Namsmannen i kundens kommune hvis kunden er en privatperson. Dette kalles utleggsforretning, og er siste trinn i inkassoprosessen. Med mindre kunden klager på ett eller annet, vil Namsmannen iverksette tvangsinnkreving av pengene. Hvis personen ikke har penger, kan Namsmannen trekke lønn eller i verste fall tvangsselge bil, hus el.l.

Hvis kunden er en bedrift, sender du et konkursvarsel. Du må forhåndsbetale 430 kroner til Namsmannen (1.1.2010), penger du får tilbake når kunden betaler. Konkursvarsel forkynnes av politi/lensmann innen en uke til daglig leder eller eier av bedriften.

Siste skritt er å sende en konkursbegjæring. Her skal skifteretten ha et forskudd på kr 43 000 (!) for å behandle saken. Hvis det blir funnet penger hos bedriften får du som kreditor tilbake hele summen i tillegg til det bedriften skyldte deg, minus kr 2 580 (pr. 1.1. 2010).

Hva hvis kunden kommer med en innsigelse mot originalfakturaen?

Da må saken til Forliksrådet hvis dere ikke greier å bli enige. Du kan ikke fortsette inkassosaken før saken er behandlet i Forliksrådet. Klagen behandles vanligvis i kommunen der oppdragsgiveren din bor/driver forretning. Klagen bør sendes inn skriftlig, men kan også fremsettes muntlig ved personlig fremmøte. Du må forskuddsbetale

I klagen må det angis hva som kreves og bakgrunnen for dette, samt navn og adresse til innklagede. All viktig informasjon og dokumentasjon må vedlegges. Det finnes ferdig trykte skjemaer for forliksklager hos mange bokhandlere. Forliksrådet sender kopi av klagen til den innklagede, som gis mulighet for et tilsvar. Godtar innklagede klagerens påstand, avsies dom på dette grunnlaget. Lar innklagede være å svare, avsier Forliksrådet uteblivelsesdom i tråd med klagerens påstand. Bestrides påstanden, innkalles det til mekling.

Hvis den en av partene ikke møter, kan forliksrådet avsi uteblivelsesdom. Du trenger ikke advokat. Meklingen har samme virkning som en rettskraftig dom. Oppnås ikke forlik, går saken videre til domsforhandlinger. I denne fasen er det lovlig å ha med advokat. Da kan saken avsluttes med at forliksrådet avsier dom. Dersom det ikke ankes videre i rettssystemet, blir dommen endelig.

Mer om hvilke krav som stilles til en faktura kan du lese her.

Mer lesestoff:

Lov om renter ved forsinket betaling m.m.:
http://www.lovdata.no/all/hl-19761217-100.html

Forskrift om renter ved forsinket betaling:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/lover_regler/forskrifter/2008/forskrift-om-renter-ved-forsinket-betali.html?id=519871

Inkassoloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-026.html

Inkassoforskriften:
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-19890714-0562.html

2 kommentarer

 • Tusen takk for bra innlegg 🙂 Hjelper meg veldig, selvom jeg ofte lurer på hvorfor jeg skal få vondt i magen når purringen blir sendt ut. Er jo kunden som er dårlig betaler 😉 Jeg gruer meg alltid når jeg må ta disse telefonene eller sende ut. Prøver liksom og holde igjen, men er som en sa til meg….blir ikke rik av det.

  Tusen takk for meget bra siden.

  – Cami

 • Sindre Hellebust sier:

  Veldig bra side med mye god informasjon.
  Jeg bruker Debet.no egeninkasso når jeg krever inn de få purringene jeg har i året.

  Anbefales!

2 Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *