100% foreldrepenger fra 1. juli

Da er det endelig bekreftet. Fra 1.juli får selvstendig næringsdrivende fulle rettigheter til foreldrepenger på lik linje med ansatte.

Baby
Foto: Ted

Frilansinfo.no meldte tidligere i år at Regjeringen i innstillingen til Statsbudsjett hadde foreslått å øke utbetalingene fra 65 til 100 prosent uten krav til tilleggsforsikring.

Målet med nyordningen er å legge bedre til rette for at selvstendig næringsdrivende mødre og fedre skal kunne kombinere arbeid og omsorg for barn.

– Ønsket om å få barn må ikke hindre kvinner i å bli entreprenører. Kvinner bidrar til viktig verdiskaping i arbeidslivet, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Økt økonomisk sikkerhet i forbindelse med svangerskap og fødsel kan stimulere flere kvinner til å etablere egen virksomhet. Flere kvinnelige etablerere vil skape et mangfoldig næringsliv og mer nyskaping i hele landet. Å gi selvstendig næringsdrivende rett til 100 prosent dekning er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan for økt entreprenørskap blant kvinner.

Endringen har også stor betydning for fedre. Det er flere selvstendig næringsdrivende fedre enn mødre, og langt flere fedre enn mødre er i dag uten forsikring. Nå kan flere fedre få foreldrepenger.

Hvis barnet ditt er født tidligere enn 1.juli, vil endringene gjelde for den delen av stønadsperioden som gjenstår.

Merkostnadene for Staten er beregnet til 120 millioner kroner i året.

Kilde: Regjeringen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *