Gjelder arbeidsmiljøloven for frilansere?

Er det oppdragsgivers ansvar å ivareta arbeidsmiljøloven for selvstendige næringsdrivende?

Foto: Nordin Chena

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det skal en rekke regler om sikkerhet, arbeidstid, permisjoner, oppsigelser og ansettelser sørge for.

– Loven gjelder for både arbeidsgivere og arbeidstakere, og det er nødt til å foreligge et «arbeidsforhold» før man får benevnelsen arbeidstaker i arbeidsmiljølovens forstand, sier rådgiver i Arbeidstilsynet, Thomas A. Hansen.

Mens fast ansatte kommer under disse bestemmelsene, havner som regel frilansere med eget firma i grenseland.

Kjennetegn på arbeidsforhold

Hvorvidt frilanseren kan betegnes som en arbeidstaker kan anslås ved å stille disse spørsmålene:

 • Har arbeidstakeren plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet uten å bruke medhjelpere for egen regning?
 • Har arbeidstakeren plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet?
 • Er det arbeidsgiveren som stiller nødvendige hjelpemidler til å utføre arbeidet til rådighet? Eksempler på dette er arbeidsrom, maskiner og redskap.
 • Er det arbeidsgiveren som bærer risikoen for resultatet av arbeidet?
 • Har tilknytningsforholdet mellom partene en noenlunde stabil karakter med bestemte frister for oppsigelser?

Er svarene ja på de fleste spørsmålene, dreier det seg normalt sett om et arbeidsforhold. Den selvstendig næringsdrivende skal dermed være beskyttet av arbeidsmiljøloven. Men her syndes det mye, noe vi har vært inne på i artikkelen Vit når du ikke er næringsdrivende.

Eksempel: Frilansere til TV-produksjoner

La oss si at en TV-fotograf har fått i oppdrag å jobbe for en stor fjernsynskanal. Han er næringsdrivende med eget firma, men er underlagt et vanlig vaktskjema på lik linje med andre ansatte, står ikke fritt til å outsource jobben, og får også utdelt utstyr til å fullføre arbeidsoppgavene med. Han jobber ikke for egen regning og risiko, og er derfor i dette tilfellet å regne som en arbeidstaker.

Dette er en typisk problemstilling blant annet under store idrettsarrangementer som TV-kanalene dekker, f.eks. ski- eller hoppmesterskap. Her henter TV-produsenten ofte inn mange frilansere i tillegg til de fast ansatte, for å få nok folk på jobb så lenge mesterskapet varer. Kan en slik frilanser fakturere fra eget firma, eller bør vedkommende få lønn i stedet?

– NRK følger arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvem som er arbeidstaker og hvem som ikke er det. I den utstrekning vi mener det er et arbeidstaker-/arbeidsgiver-forhold, noe det som oftest er, ansetter vi vedkommende som arbeidstaker, forklarer Solveig Jølstad, organisasjonsdirektør i NRK.

Gjelder normalt ikke selvstendig næringsdrivende

Arbeidstilsynet mener at arbeidstakerbegrepet som regel er avgrenset mot selvstendig næringsdrivende eller andre som påtar seg oppdrag på selvstendig grunnlag.

– Forholdet mellom en oppdragsgiver og en selvstendig oppdragsmottaker kjennetegnes vanligvis ved at det er resultatet av arbeidet som har interesse for oppdragsgiveren, ikke den løpende utførelse av dette, forklarer Thomas A. Hansen.

– Oppdragsgiveren vil derfor normalt ikke ha alminnelig styringsrett over oppdragstakeren, utover det som må til for å beskrive hvordan resultatet skal være eller eventuelt gi retningslinjer for hvordan resultatet skal oppnås. En oppdragstaker står vanligvis fritt til å disponere over sin egen arbeidstid og arbeidskraft, så lenge han leverer avtalt ytelse til fastsatt tid.

Lengden på forholdet er også viktig. Er arbeidsperioden på minst seks måneder er som regel et krav for at arbeidsgiveren må ivareta arbeidsmiljøloven for den selvstendig næringsdrivende. Er det snakk om enkle oppdrag over en kort periode er det mer tvilsomt om arbeideren har krav på vern etter arbeidsmiljøloven, selv om oppdraget inneholder alle kjennetegnene på et arbeidsforhold.

Hvis du som frilanser jobber med eget utstyr og selv bestemmer hvor, når og hvor du skal jobbe, er arbeidsgiver høyst sannsynlig ikke pliktet til å ivareta arbeidsmiljøloven for deg.

Opp til domstolene

Det er ikke et krav at alle punktene til arbeidsforhold oppfylles. En helhetsvurdering må gjøres i hver enkelt sak.

– Det er verdt å merke seg at ingen av disse momentene alene vil være avgjørende for vurderingen. Det er etter en totalvurdering av momentene man må treffe en konklusjon om det foreligger et arbeidsforhold eller ikke, informerer Hansen.

Dersom det skulle oppstå en uenighet om et påstått arbeidstakerforhold, er det domstolene og ikke Arbeidstilsynet som må løse tvisten.

 

2 kommentarer

 • Bente sier:

  Hei
  Kan en frilanser sies opp når personen er sykemeldt.

 • Atle Hansson sier:

  Her på Frilansinfo.no bruker vi «frilanser» om selvstendige næringsdrivende, og en selvstendig næringsdrivende kan «sies opp» når som helst ved at oppdragsgiver avslutter kontrakten med den næringsdrivende konsulenten (frilanseren). Hvis du tenker på «frilanser» som Skatteetatens definisjon av en deltidsansatt i «løs stilling», er nok svaret tja. Hvis det er omrokkeringer i selskapsstrukturen eller at en avdeling legges ned som er årsak til oppsigelsen, kan nok også sykemeldte sies opp. I andre sammenhenger er sykemeldte ekstra godt beskytta mot oppsigelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *