Frilanstjeneste for ingeniører

Det dukker opp stadig nye plattformer som kobler frilansere og oppdragsgivere. Engineer.it er et norsk selskap som kan bli ingeniørenes Airbnb.

engineeritMarius Selsø Håkonsen i Engineer.it. Foto: Elin Tollevik Garvik.

– Arbeidsmarkedet er inne i en enorm endring. Ny teknologi og digitalisering gjør det mulig for stadig flere å jobbe fleksibelt og prosjektbasert, og i det globale arbeidsmarkedet er frilansere den raskest voksende arbeidsgruppen, sier Marius Selsø Håkonsen.

Gründere og ingeniører

Håkonsen er en av fire gründere bak satsingen Engineer.it, som skal formidle frilans-ingeniører. Selskapet ble etablert høsten 2015, og har kontoradresse i Haugesund. Håkonsen har sine kollegaer og medgründere spredt i Stavanger, Århus og Oslo. I tillegg har de fire fulltidsansatte utviklere.
Flere av gründerne har bakgrunn som ingeniører, og de driver også selskapet Innovation Lab sammen. Håkonsen forteller at de har hatt to årlige turer til Silicon Valley for å holde seg oppdaterte.

– Gjennom besøk hos selskap som Airbnb, Google og Uber fikk vi idéen til Engineer.it, som kombinerer elementer fra delingsøkonomien med en bransje vi har god kjennskap til, sier Håkonsen. Han trekker frem at behovet for ingeniører er konjunkturavhengig, og yrket kan dermed være ideelt for frilansing.

Ingeniørene får «rating»

Ingeniører som ønsker oppdrag registrerer seg på nettsiden, og legger inn informasjon om utdanning, erfaring og eventuelt en timepris. De får oversikt over ledige oppdrag som de kan by på. Bedriftene som benytter tjenesten kan legge ut oppdrag eller ta direkte kontakt med aktuelle ingeniører.

– På samme måte som på for eksempel Airbnb og TripAdvisor kan både frilanser og oppdragsgiver gi en tilbakemelding og «rating» etter fullført oppdrag. Dermed kvalitetssikres både ingeniørene og selskapene som leier inn folk, sier Håkonsen. Hele prosessen, fra formidling til betaling, blir tatt hånd om av Engineer.it.

400 ingeniører til leie

De første 400 ingeniørene har allerede lagt inn profil på nettstedet. Håkonsen forteller at det er en stor andel erfarne ingeniører, men også mange studenter og nyutdannede som har registrert seg.

– Frilansing gir en mulighet til å få en fot innenfor bransjen og opparbeide seg erfaring. Det er også ypperlig for dem med lang erfaring og ekspertise, som kan finne oppdrag innenfor sine spesialfelt. For oppdragsgiverne er det gunstig å få tak i spisskompetanse til sine prosjekter, forklarer Håkonsen. 45 oppdragsgivere har frem til nå registrert seg på nettsiden.

– Betaversjonen av plattformen ble lansert i september, og vi vil utvide og tilpasse tjenesten etterhvert, sier han.

Satser på Skandinavia

Håkonsen mener at potensialet for en slik formidlingstjeneste er stort. Han viser til at en tredjedel av arbeidsstyrken i USA, og en fjerdedel i Europa, er frilansere. Norge og Skandinavia har frem til nå hatt et litt mer tradisjonelt arbeidsmarked med mange fast ansatte, men dette er i endring.

– Etterspørselen etter ingeniører varierer kraftig, og i Norge opplever mange nå å miste jobben sin. Bedrifter må gjennom dyre og vanskelige nedbemanningsprosesser. Frilansing kan gi større fleksibilitet både for bedrifter og ingeniører, sier gründeren.

Konkurranse

Engineer.it er langt fra er alene på markedet. Selskapet konkurrerer mot etablerte rekrutteringsselskaper, men også andre digitale plattformer som tilbyr tjenester for å koble sammen arbeidsgivere og frilansere.

– Vi har spesialisert oss på én bransje, og er mer spisset enn de andre digitale plattformene. Sammenlignet med rekrutteringsselskaper er vi et rimeligere alternativ, med et stort utvalg ingeniører, sier Håkonsen.

Søker investorer

Selskapet har fått 500 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge, og har også en investor med på laget. Nå er de ute og jakter flere investorer.

– Veksten fremover skal være mulighetsbasert, og vi satser i første omgang på det skandinaviske markedet. Men vi vil også vurdere muligheten for å ekspandere globalt etterhvert, sier Marius Selsø Håkonsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *